منو
 کاربر Online
1594 کاربر online
تاریخچه ی: اطرافیان معاویه

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-27Lines: 1-27
 ((ابو ایوب انصاری)) در نامه ای به ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیر مؤمنان))، ((معاویه)) و اطرافیانش را چنین توصیف می کند: معاویه غار و پناهگاه منافقان است. ((ابو ایوب انصاری)) در نامه ای به ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیر مؤمنان))، ((معاویه)) و اطرافیانش را چنین توصیف می کند: معاویه غار و پناهگاه منافقان است.
 امیر مومنان علی (ع)، هنگامی که شامیان قرآن ها را بر نیزه می کردند، در خطابه ای از معاویه و برخی اطرافیانش چنین یاد کرد من اینان را بهتر از شما می شناسم. هم دوران کودکی آنان را دیده ام که بدترین کودکان ((مکه)) بودند و هم دوران بزرگ سالی شان را درک کرده ام که بدترین مردانند. امیر مومنان علی (ع)، هنگامی که شامیان قرآن ها را بر نیزه می کردند، در خطابه ای از معاویه و برخی اطرافیانش چنین یاد کرد من اینان را بهتر از شما می شناسم. هم دوران کودکی آنان را دیده ام که بدترین کودکان ((مکه)) بودند و هم دوران بزرگ سالی شان را درک کرده ام که بدترین مردانند.
 با خلافت امیر مومنان، به ویژه پس از کشته شدن ((طلحه)) و ((زبیر))، انبوه مخالفان ایشان مانند: ((حسان بن ثابت))، ((نعمان بن بشیر))، ((مروان بن حکم))، ((حریر بن عبدالله بجلی))، ((عبیدالله بن عمر))، ((مغیره بن شعبه))، ((عمرو عاص))، و همه افراد قبیله ((بنی امیه)) به سوی معاویه و ((شام «سوریه»|شام)) سرازیر شدند. شماری از کسانی که همیشه در کنار معاویه بودند.  با خلافت امیر مومنان، به ویژه پس از کشته شدن ((طلحه)) و ((زبیر))، انبوه مخالفان ایشان مانند: ((حسان بن ثابت))، ((نعمان بن بشیر))، ((مروان بن حکم))، ((حریر بن عبدالله بجلی))، ((عبیدالله بن عمر))، ((مغیره بن شعبه))، ((عمرو عاص))، و همه افراد قبیله ((بنی امیه)) به سوی معاویه و ((شام «سوریه»|شام)) سرازیر شدند. شماری از کسانی که همیشه در کنار معاویه بودند.
 عبارتند از: عبارتند از:
-1.((سرجون رومی)): مشاور و کاتب معاویه
2.((ضحاک بن قیس)): او فرمانده یکی از شبیخون های معاویه بر ضد قلمرو امیر مومنان علی (ع) بود، مدتی فرماندار کوفه شد و در به حکومت رساندن یزید، نقش اساسی داشت.
3.((مسلم بن عقبه)): او عامل قتل عام مردم مدینه و از فرماندهان ((جنگ صفین)) بود.
4.عمروعاص: از آغاز اسلام، دشمن مسلمانان بود و هدفی جز رسیدن به قدرت نداشت.
5.((مغیره بن شعبه)): از فاسدترین مردان روزگار به شمار می آمد.
6.((بسر بن ارطاه)): فرمانده سپاه غارتگر شام بود و در ((یمن))، دو کودک ((عبیدالله بن عباس)) را در برابر دیدگان مادرشان کشت. امیر مومنان علی (ع) در نمازهایش، معاویه، عمروعاص، ((حبیب بن مسلمه)) و بسر را نفرین می کرد.
7.((نعمان بن بشیر)): از ((انصار)) بود که از بیعت با امیر مومنان علی (ع) خودداری کرد و به همراه پیراهن خونین ((عثمان بن عفان|عثمان)) به شام رفت. وی در واپسین سال حکومت معاویه، مدتی فرماندار ((کوفه)) شد.
8.((کثیر بن شهاب)) بیش از آن چه معاویه فرمان داده بود، امیرمومنان علی (ع) را نفرین می کرد. او کسی بود که بر ضد ((حجر بن عدی)) شهادت دروغ داد و از سوی مغیره فرماندار وی شد.
9.((سمره بن جندب)): در زمان حکومت بر ((بصره))، خون های بسیار ریخت. او با گرفتن رشوه، آن دسته از آیه های قرآن را که در شأن امیر مومنان نازل شده بود، به ((ابن ملجم)) و عثمان نسبت داد.
10.((ابوهریره دوسی)): جعل کننده معروف حدیث.
11.((عمرو بن سعید بن عاص)): مدتی فرماندار ((مدینه)) بود و امیرمومنان علی (ع) را بسیار نفرین می کرد.
12.((ولید بن عقبه)): پدر ولید در بدر به دست امیر مومنان علی (ع) کشته شد و خودش در زمان عثمان به سبب شراب خواری به دست آن حضرت حد خورد.
+1. ((سرجون رومی)): مشاور و کاتب معاویه
2. ((ضحاک بن قیس)): او فرمانده یکی از شبیخون های معاویه بر ضد قلمرو امیر مومنان علی (ع) بود، مدتی فرماندار کوفه شد و در به حکومت رساندن یزید، نقش اساسی داشت.
3. ((مسلم بن عقبه)): او عامل قتل عام مردم مدینه و از فرماندهان ((جنگ صفین)) بود.
4. عمروعاص: از آغاز اسلام، دشمن مسلمانان بود و هدفی جز رسیدن به قدرت نداشت.
5. مغیره بن شعبه: از فاسدترین مردان روزگار به شمار می آمد.
6. ((بسر بن ارطاة)): فرمانده سپاه غارتگر شام بود و در ((یمن))، دو کودک ((عبیدالله بن عباس)) را در برابر دیدگان مادرشان کشت. امیر مومنان علی (ع) در نمازهایش، معاویه، عمروعاص، ((حبیب بن مسلمه)) و بسر را نفرین می کرد.
7. ((نعمان بن بشیر)): از ((انصار)) بود که از بیعت با امیر مومنان علی (ع) خودداری کرد و به همراه پیراهن خونین ((عثمان بن عفان|عثمان)) به شام رفت. وی در واپسین سال حکومت معاویه، مدتی فرماندار ((کوفه)) شد.
8. ((کثیر بن شهاب)) بیش از آن چه معاویه فرمان داده بود، امیرمومنان علی (ع) را نفرین می کرد. او کسی بود که بر ضد ((حجر بن عدی)) شهادت دروغ داد و از سوی مغیره فرماندار وی شد.
9. ((سمره بن جندب)): در زمان حکومت بر ((بصره))، خون های بسیار ریخت. او با گرفتن رشوه، آن دسته از آیه های قرآن را که در شأن امیر مومنان نازل شده بود، به ((ابن ملجم)) و عثمان نسبت داد.
10. ((ابوهریره دوسی)): جعل کننده معروف حدیث.
11. ((عمرو بن سعید بن عاص)): مدتی فرماندار ((مدینه)) بود و امیرمومنان علی (ع) را بسیار نفرین می کرد.
12. ((ولید بن عقبه)): پدر ولید در بدر به دست امیر مومنان علی (ع) کشته شد و خودش در زمان عثمان به سبب شراب خواری به دست آن حضرت حد خورد.
 !منابع: !منابع:
 *الغدیر، ج 10، ص 194. *الغدیر، ج 10، ص 194.
 *همان، ص 193. *همان، ص 193.
 *الکامل، ج 3، ص 262. *الکامل، ج 3، ص 262.
 *الغدیر، ج 11، ص 35. *الغدیر، ج 11، ص 35.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [08:47 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [08:44 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [05:58 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [11:17 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..