منو
 کاربر Online
517 کاربر online
تاریخچه ی: اصول کلی کاشت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-60Lines: 1-75
 +
 +
 +
 +@@{picture=vesayl1.jpg}@@
 +
 +
 +
 *((پیش گفتار)) *((پیش گفتار))
 *((وسایل تهیه بستر)) *((وسایل تهیه بستر))
 **((بیل)) **((بیل))
 **((گاو آهن)) **((گاو آهن))
-**((دیسک))
**((دندانه یا هرس))
+**((دیسک در کاشت))
**((دندانه یا هرس در کاشت))
 **((کولتیواتور یا رتیواتور)) **((کولتیواتور یا رتیواتور))
 **((چنگک گردان)) **((چنگک گردان))
-**((غلتک)) +**((غلتک در کاشت))
 **((ماله و دستگاههای تسطیح کننده)) **((ماله و دستگاههای تسطیح کننده))
 **((شیار ساز)) **((شیار ساز))
 **((مرزبند)) **((مرزبند))
 *((شخم)) *((شخم))
 **((روشهای شخم)) **((روشهای شخم))
 **((موارد شخم)) **((موارد شخم))
 **((عمق شخم)) **((عمق شخم))
 *((روشهای کاشت)) *((روشهای کاشت))
 **((روش جوی و پشته)) **((روش جوی و پشته))
 **((روش شیاری)) **((روش شیاری))
 **((روش کشت درون جوی)) **((روش کشت درون جوی))
 **((روش کشت مسطح)) **((روش کشت مسطح))
 *((کود)) *((کود))
 *((انواع کود شیمیایی)) *((انواع کود شیمیایی))
 **((کودهای ازت)) **((کودهای ازت))
 **((کودهای فسفر)) **((کودهای فسفر))
 **((کودهای پتاسیم)) **((کودهای پتاسیم))
 **((کودهای گوگرد)) **((کودهای گوگرد))
 **((کودهای کلسیم و منیزیم)) **((کودهای کلسیم و منیزیم))
 **((کودهای مخلوط)) **((کودهای مخلوط))
 **((کودهای عناصر کم مصرف)) **((کودهای عناصر کم مصرف))
 *((زمان و روش کود دهی)) *((زمان و روش کود دهی))
 *((کودهای آلی)) *((کودهای آلی))
 **((کودهای حیوانی)) **((کودهای حیوانی))
 **((کودهای سبز)) **((کودهای سبز))
 **((کمپوست )) **((کمپوست ))
 +
 +
 +
 +@@{picture=kasht3.jpg}@@
 +
 +
 +
 *((تاریخ کاشت)) *((تاریخ کاشت))
 *((عوامل موثر بر تاریخ کاشت)) *((عوامل موثر بر تاریخ کاشت))
 *((عمق کاشت)) *((عمق کاشت))
 *((روشهای بذر کاری)) *((روشهای بذر کاری))
 *((عمق بذر کاری)) *((عمق بذر کاری))
 *((مقدار بذر یا تراکم بوته)) *((مقدار بذر یا تراکم بوته))
 *((ماشینهای کاشت)) *((ماشینهای کاشت))
 **((ردیف کار غلات دانه ریز)) **((ردیف کار غلات دانه ریز))
 **((ردیف کار گیاهان علوفه ای)) **((ردیف کار گیاهان علوفه ای))
 **((ردیف کار گیاهان وجینی)) **((ردیف کار گیاهان وجینی))
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 14 مهر 1385 [06:15 ]   10   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 جمعه 14 مهر 1385 [06:13 ]   9   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [11:39 ]   8   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مهر 1385 [17:08 ]   7   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مهر 1385 [17:06 ]   6   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 مهر 1385 [17:04 ]   5   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [05:15 ]   4   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [04:28 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [04:11 ]   2   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [03:57 ]   1   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..