منو
 کاربر Online
964 کاربر online
تاریخچه ی: اصطلاحات ورزش تنیس

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-183Lines: 1-6
 ! اصطلاحات تنیس ! اصطلاحات تنیس
-~~maroon:در هر ((ورزش)) اصطلاحاتی وجود دارد که اکثر ما از آنها بی اطلاع هستیم . بیشتر این اصطلاحات که به ((زبان لاتین)) می باشند وارد ((فرهنگ ورزش)) ما شده اند و معادل فارسی بعضی از آنها هنوز پیدا نشده به همین دلیل از آنها در فرهنگ فارسی استفاده می شود . ورزش ((تنیس)) نیز از این قاعده مستثنی نیست . کلماتی نظیر ((بک هند)) ، ((فورهند)) ، ((لوپ)) ، ((سرویس)) و ... از این دسته می باشند . در زیر ((اصطلاحات ورزش تنیس)) را با هم مرور می کنیم : ~~

::||__::کلمات لاتین::__|__::معادل فارسی::__
ace|امتیاز سرویس
ad court|زمین سرویس سمت چپ
(ad(advantage|امتیاز برتری
all|مساوی
alley|حاشیه اضافی زمین (در بازی دوبل)
American twist|سرویس چرخشی
Approach shot|ضربه تهاجمی به تور
backboard |دیوار تمرین تنیس
backcourt|پشت خط انتهای زمین
backhhand |بک هند, ضربه با پشت راکت
backroom|محوطه بین خط پایانی و دیوار
(backspin (underspin |چرخش توپ به عقب ، پیچ زیر
backstop|حصار سیمی
backswing |تاب اولیه راکت ( به سمت عقب )
(ball boy(ball girl)|توپ جمع کن (پسر - دختر)
ball toss|پرتاب توپ به هوا برای زدن سرویس
baseline|خط انتهای زمین
baseline game|بازی در انتهای زمین
baseliner|بازیگر انتهای زمین
baselinesman|خط نگه دار خط عرضی
block volley|ضربه هوایی (والی) بدون حرکت راکت ( بلوکه کردن توپ )
break|برگرداندن سریع سرویس
break point|امتیاز پایانی
butt|قسمت انتهای راکت
(center strap ( center strop|نوار پهن تور
centermark|خط سرویس در انتهای زمین
chalk|پودر گچی خط کشی
change-over|تعویض زمین
cheat|موضعگیری برای دفاع
chop|ضربه بریده
clay|زمین تنیس خاک رس
club player |بازیکن باشگاهی
conditioning|بدن سازی ( خاص تنیس ) آمادگی جسمانی
contact point|نقطه تماس راکت با توپ
court|زمین تنیس (طول23/70, عرض 10/95 متر)
court surface|پوشاننده سطح زمین تنیس (انواع زمین تنیس)
court tennis|زمین تنیس
cover|آمادگی
crosscourt shot|ضربه به سمت مخالف
cut|کات, توپ قوسدار کوتاه
defending shampion|مدافع عنوان قهرمانی
defensive lob|توپ بلند و عمیق در بازی دفاعی
deliver|فرستادن توپ به هدف
deuce|دیوس: برابر در امتیاز 40
deuce court|زمین سرویس سمت راست
Devis Cup|جام بین المللی دیویس
dink|ضربه آهسته
double foult|خراب کردن پی در پی دو سرویس
doubles|بازی دوبل (دو به دو ) ، مسابقه چهار نفره ( بازی دونفره)
drills|تمرین ، الگوی تمرینی
drive|ضربه محکم
drive-volley|ضربه های پی در پی کوتاه و مستقیم
drop shot|جاخالی ، ضربه کوتاه جلوی تور
drop volley |جاخالی ، ضربه کوتاه یکضرب جلوی تور
face|صفحه راکت ، سطح زه کشی شده راکت
fast courts|نوعی پوشش زمین که سرعت توپ را بیشتر و قوس آنرا کوتاه تر می کند مثل چوب و چمن
fault|خطا
(fifteen(15|نخستین امتیاز گیم
finish|پایان چرخش
fitness|تناسب اندام
flat backswing|آماده کردن راکت در پشت سر برای چرخش (سوئینگ)
followthrough|حرکت پایانی چرخش پس از ضربه زدن به توپ
foot fault|خطای پای سرویس
footwork|حرکت صحیح پا برای زدن بهترین ضربه
forcing shot|ضربه ای که حریف را وادار به دفاع کند
forehand|فورهند : ضربه با روی راکت
former shampion|قهرمان سابق
(forty(40|سومین امتیاز در یک گیم
frame|بخشی از راکت که زه در آن قرار دارد
gallery|جایگاه تماشاگران
game |گیم ( واحد شمارش هر دوره بازی )
game point|گیم پوینت (امتیاز پایانی گیم )
garbage|جاخالی
get|برگشت عالی توپ
grass|زمین چمن
grip|شکل خاص گرفتن دسته راکت ، دسته راکت ، نوار دسته راکت
grip change|تغییر موقعیت گرفتن دسته راکت
grip size|اندازه قطر دسته راکت
groundstroke|ضربه پس از برخورد توپ با زمین (ضربات عادی زمینی)
gut|زه راکت
hack|ضربه ناشیانه
hacker|تنیسور ضعیف
half-court line|خط زیر تور
half court|قسمت سرویس زمین
head|سر راکت
hip rotation|حرکت باسن در چرخش (چرخش باسن)
(kick serve (kiker|سرویس پیچشی
(kill (kill shot|سرویس بدون بازگشت
lawn tennis|تنیس روی چمن
let|تکرار ( اعلام بجا زدن )
line call|اعلام خط نگهدار
lineball|داخل (توپ روی خط)
linesman|خط نگه دار مرد
lineswoman|خط نگهدار زن
lob|لوب: توپ قوسدار بلند
lollipop|ضربه آسان
long|توپ بلند به اوت
loop drive|ضربه یا پیچش زیاد نزدیگ تور حریف
love|امتیاز صفر
love set|بازنده محض (بدون حتی یک گیم برنده )
match point|مچ پوینت : آخرین امتیاز بازی
mixed doubles|دونفره مختلط
net|نت : توپ را به تور زدن
net play|بازی نزدیک تور
netball|توپ گدایی (که پس از برخورد با لبه توربه زمین می افتد)
(netcord umpire(net-cord judge|داور تور
netman|تنیس باز نزدیک تور
no-man's land|منطقه بین خط سرویس و خط پایان
not up|دبل
on guard|آماده برای توپ گیری
one-handed backhand|بک هند یک دست
open stance|ایستادن باز
out|اوت
(overhand(overhead|آبشار
overhead smash|ضربه از بالای سر ( پاسخ ضربه لوب )
(pass(passing shot|ضربه دور از دسترس
place|جاخالی
placement |جاخالی
poach|گرفتن توپ هم تیمی (دزدیدن توپ در مسابقه دو نفره)
point|پوینت: کوچکترین واحد شمارش بازی
pop-up|ضربه قوسی بلند از نزدیک تور
powe game |بازی قدرتی
press|قاب راکت
push|ضربه فشاری
(put away(smash|اسمش : آبشار
quarter final|یک چهارم نهایی
rally|تبادل ضربات میان بازیکنان
ready position|آمادگی برای زدن هر ضربه
semi-finals |نیمه نهایی
senior|بازیگر سالمند
serve|سرو زدن
service|سرویس
service ace|امتیاز سرویس
service box|محدوده سرویس
service court|محل فرود سرویس
service line|خط محدوده سرویس
set|یک دور مسابقه (مجموع هر شش گیم)
set point|ست پوینت : آخرین امتیاز
(setter (set|یک مسابقه
shot|ضربه
singles|مسابقه انفرادی
smash|اسمش : آبشار
smasher|آبشار زن
speciality shots|ضربه های خاص (مانند آبشار ، لوب ، جاخالی و …)
sportface|چمن مصنوعی
stop volley |جاخالی ( ضربه کوتاه یکضرب )
string|زه راکت
stroke|ضربه با کنترل
swing from one'sheels|ضربه های قدرتی
T|منطقه وسط زمین
tactics|تاکتیک بازی
tape|نوار بالای تور
team tennis|بازیهای مختلف تنیس
tennis elbow|آسیب آرنج
tennis grip |طرز گرفتن راکت
tennist|تنیسور
tension|کشیدگی ( سفتی ) زه راکت
(thirty(30|دومین امتیاز گیم
throat|قسمت اتصال دسته به سر راکت
tie|مسابقه بین دو تیم
(tie-break(tie-breaker|تای برک : بهم خوردن وضع مساوی
tour|یک دوره مسابقه
tournament|مسابقات قهرمانی
two-handed backhand |بک هند با دو دست
(umpire(ump|داور خط
up and back|بازیگران عقب و جلو ( در بازی دوبل )
vall|اعلام امتیاز
vannon ball|سرویس چکشی
vertical face|زاویه عمودی صفحه راکت نسبت به زمین هنگام ضربه
volley|رفت و برگشت توپ بدون برخورد به زمین
volleyer|زننده توپ در هوا ( قبل از برخورد توپ با زمین )
Wimbledon|جام بین المللی ویمبلدون
winner|ضربه بدون بازگشت
wood shot|ضربه با قسمت چوبی راکت
closed face|موقعیت صفحه راکت با زاویه بسته
open face |موقعیت صفحه راکت با زاویه باز|| ::
+~~maroon:در هر ((ورزش)) اصطلاحاتی وجود دارد که اکثر ما از آنها بی اطلاع هستیم . بیشتر این اصطلاحات که به ((زبان لاتین)) می باشند وارد ((فرهنگ ورزش)) ما شده اند و معادل فارسی بعضی از آنها هنوز پیدا نشده به همین دلیل از آنها در فرهنگ فارسی استفاده می شود . ورزش ((تنیس)) نیز از این قاعده مستثنی نیست . کلماتی نظیر ((بک هند)) ، ((فورهند)) ، ((لوپ)) ، ((سرویس)) و ... از این دسته می باشند . ~~
 +::~~blue:__برای کسب اطلاعات کامل از اصطلاحات تنیس و معنی فارسی آنها به سایت زیر مراجعه کنید__~~::
 !منبع: !منبع:
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/} +{img src=http://217.218.177.31/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [21:30 ]   3   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:24 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 جمعه 01 مهر 1384 [08:31 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..