منو
 کاربر Online
1462 کاربر online
Lines: 1-73Lines: 1-72
 

 

 *__ویژه هسته:__ یک هسته خاص با اعداد پروتونی (Z) و نوترونی (N) معین را گویند.

 *__ویژه هسته:__ یک هسته خاص با اعداد پروتونی (Z) و نوترونی (N) معین را گویند.

 *__((ایزوتوپ|ایزوتوپها)):__ ویژه هسته‌هایی با پروتونهای یکسان و نوترونهای مختلف را گویند. مثال: ایزوتوپ هیدروژن ؛ 21H و 31H می‌باشند.

 *__((ایزوتوپ|ایزوتوپها)):__ ویژه هسته‌هایی با پروتونهای یکسان و نوترونهای مختلف را گویند. مثال: ایزوتوپ هیدروژن ؛ 21H و 31H می‌باشند.

 *__((ایزوتون|ایزوتونها)):__ ویژه هسته‌هایی با ((نوترون)) برابر و ((پروتون)) مختلف را گویند.

 *__((ایزوتون|ایزوتونها)):__ ویژه هسته‌هایی با ((نوترون)) برابر و ((پروتون)) مختلف را گویند.

 *__((ایزوبار|ایزوبارها)):__ ویژه هسته‌هایی با ((عدد جرمی)) A برابر (A = Z + N) را می‌گویند.

 *__((ایزوبار|ایزوبارها)):__ ویژه هسته‌هایی با ((عدد جرمی)) A برابر (A = Z + N) را می‌گویند.

 *__((ایزومر)):__ ویژه هسته‌هایی در حالت بر انگیخته با ((نیم عمر)) قابل اندازه گیری را ایزومر می‌نامند. *__((ایزومر)):__ ویژه هسته‌هایی در حالت بر انگیخته با ((نیم عمر)) قابل اندازه گیری را ایزومر می‌نامند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/d/dd/proton-spin.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/d/dd/proton-spin.JPG}
  
 
 
 
 
 

 

 *__((نوکلئون)):__ ذرات تشکیل دهنده هسته (نوترون یا پروتون) نوکلئون نام دارند.

 *__((نوکلئون)):__ ذرات تشکیل دهنده هسته (نوترون یا پروتون) نوکلئون نام دارند.

 *__((مزون|مزونها)):__ ذراتی هستند با جرمی بین جرم ((الکترون)) و جرم پروتون. شناخته شده‌ترین مزونها عبارتند از: مزونهای پی که نقش مهمی در ((نیروی هسته‌ای|نیروهای هسته‌ای)) باز می‌کند و مزونهای مو که در پدیده‌های ((پرتو کیهانی)) مهم است.

 *__((مزون|مزونها)):__ ذراتی هستند با جرمی بین جرم ((الکترون)) و جرم پروتون. شناخته شده‌ترین مزونها عبارتند از: مزونهای پی که نقش مهمی در ((نیروی هسته‌ای|نیروهای هسته‌ای)) باز می‌کند و مزونهای مو که در پدیده‌های ((پرتو کیهانی)) مهم است.

 *__((پوزیترون)):__ الکترون با بار مثبت به عبارتی ذره‌ای با جرمی برابر جرم الکترون و باری برابر بار الکترون با علامت مثبت.

 *__((پوزیترون)):__ الکترون با بار مثبت به عبارتی ذره‌ای با جرمی برابر جرم الکترون و باری برابر بار الکترون با علامت مثبت.

-*__((فوتون)):__ کوانتوم تابش الکترومغناطیسی که معمولاً بصورت نور ((اشعه ایکس)) یا ((اشعه گاما)) ظاهر می‌شود به عبارت دیگر کوچکترین ذرات سازنده نور فوتونها هستند.


+*__((فوتون)):__ کوانتوم تابش الکترومغناطیسی که معمولاً بصورت نور ((اشعه ایکس)) یا ((اشعه گاما)) ظاهر می‌شود به عبارت دیگر کوچکترین ذرات سازنده نور فوتونها هستند.


*__((اسپین)):__ صرفنظر از انرژی مربوط به چرخش الکترون به دور هسته اتمی الکترون نیز انرژی اضافی دیگری دارد که مربوط به چرخش حول محور خود می‌باشد. علاوه بر الکترون ذراتی دیگر مثل پروتون ، نوترون و ((فونون|فونونها)) نیز به نوبه خود دارای اسپین می‌باشد.


*__((آب سنگین)):__ اصطلاحی که معمولا برای مولکول آب دارای دو اتم هیدروژن سنگین بکار می‌رود در این مولکول دو اتم دوتریوم بجای دو اتم هیدروژن جایگزین می‌شود (D2o). آب سنگین دارای خواص غیر عادی بوده و در ((انواع راکتور هسته‌ای|راکتورهای هسته‌ای)) نقش ایفا می‌کنند.


*__((بتاترون)):__ یک ((شتاب دهنده چرخه‌ای)) است، این دستگاه شامل یک محفظه حلقوی بدون هوا است، که بین قطبهای یک ((الکترومغناطیس)) جای دارد. یک چشمه الکترونی نیز داخل آن محفظه قرار گرفته است.


 
 
 
 
  
-{img src=img/daneshnameh_up/3/31/gc2photon.gif} +{picture=C3_quant_04.JPG}
  
 
 
 
 
 

 

-*__((اسپین)):__ صرفنظر از انرژی مربوط به چرخش الکترون به دور هسته اتمی الکترون نیز انرژی اضافی دیگری دارد که مربوط به چرخش حول محور خود می‌باشد. علاوه بر الکترون ذراتی دیگر مثل پروتون ، نوترون و ((فونون|فونونها)) نیز به نوبه خود دارای اسپین می‌باشد.

 
-*__((آب سنگین)):__ اصطلاحی که معمولا برای مولکول آب دارای دو اتم هیدروژن سنگین بکار می‌رود در این مولکول دو اتم دوتریوم بجای دو اتم هیدروژن جایگزین می‌شود (D2o). آب سنگین دارای خواص غیر عادی بوده و در ((انواع راکتور هسته‌ای|راکتورهای هسته‌ای)) نقش ایفا می‌کنند.

 
-*__((بتاترون)):__ یک ((شتاب دهنده چرخه‌ای)) است، این دستگاه شامل یک محفظه حلقوی بدون هوا است، که بین قطبهای یک ((الکترومغناطیس)) جای دارد. یک چشمه الکترونی نیز داخل آن محفظه قرار گرفته است.

 
 *__((سوخت هسته‌ای|سوخت هسته‌ای پلوتونیوم)):__ یک عنصر شیمیائی یا عدد اتمی 92 و جرم اتمی 239 و یک فلز سمی است، به سادگی در هوا آتش می‌گیرد. کاربرد عمده پلوتونیوم در راکتورهای هسته‌ای ، ((بمب هسته‌ای|بمبهای هسته‌ای)) ، چشمه ((ذره آلفا)) و ((اشعه گاما)) در پزشکی است.

 *__((سوخت هسته‌ای|سوخت هسته‌ای پلوتونیوم)):__ یک عنصر شیمیائی یا عدد اتمی 92 و جرم اتمی 239 و یک فلز سمی است، به سادگی در هوا آتش می‌گیرد. کاربرد عمده پلوتونیوم در راکتورهای هسته‌ای ، ((بمب هسته‌ای|بمبهای هسته‌ای)) ، چشمه ((ذره آلفا)) و ((اشعه گاما)) در پزشکی است.

 *__کوانتا (Cuonta):__ در سال 1901 فیزیکدان معاصر آلمانی ((ماکس پلانک)) پیشنهاد نمود که در انتقالات فیزیکی و تأثیرات متقابل اتمهای ماده ، انرژی بصورت مقادیر مجزا یا "بسته‌های" کوچک نشر یافته و یا جذب می‌شوند. در نتیجه مطابق این تئوری ، انرژی دارای مقادیر پیوسته‌ای نمی‌باشد. این قسمتهای کوچک نام ((کوانتوم به زبان ساده|کوانتوم)) بخود گرفت.

 *__کوانتا (Cuonta):__ در سال 1901 فیزیکدان معاصر آلمانی ((ماکس پلانک)) پیشنهاد نمود که در انتقالات فیزیکی و تأثیرات متقابل اتمهای ماده ، انرژی بصورت مقادیر مجزا یا "بسته‌های" کوچک نشر یافته و یا جذب می‌شوند. در نتیجه مطابق این تئوری ، انرژی دارای مقادیر پیوسته‌ای نمی‌باشد. این قسمتهای کوچک نام ((کوانتوم به زبان ساده|کوانتوم)) بخود گرفت.

 *__لباسهای بادی (Pneumatic suit ):__ لباسهای مخصوص که برای کار در هوای آلوده به مواد رادیو اکتیو (بخارهای گازها ، ذرات بسیار ریز) بکار می‌رود.

 *__لباسهای بادی (Pneumatic suit ):__ لباسهای مخصوص که برای کار در هوای آلوده به مواد رادیو اکتیو (بخارهای گازها ، ذرات بسیار ریز) بکار می‌رود.

 *__((مهندسی هسته‌ای)):__ شاخه‌ای از مهندسی مواد که ((انرژی هسته‌ای)) و نیز موارد استفاده از آن را برای احتیاجات کلی و دفاعی مطالعه و بررسی می‌کند.

 *__((مهندسی هسته‌ای)):__ شاخه‌ای از مهندسی مواد که ((انرژی هسته‌ای)) و نیز موارد استفاده از آن را برای احتیاجات کلی و دفاعی مطالعه و بررسی می‌کند.

 *__((نوترنیو)) (Neutrino):__ذراتی هستند خنثی که تشخیص و حتی به تله انداختن آنها خیلی مشکل است. ضمن واپاشی بتای هسته‌های اتمی همراه الکترون یا پوزیترون گسیل می‌شود.

 *__((نوترنیو)) (Neutrino):__ذراتی هستند خنثی که تشخیص و حتی به تله انداختن آنها خیلی مشکل است. ضمن واپاشی بتای هسته‌های اتمی همراه الکترون یا پوزیترون گسیل می‌شود.

 *__((نیم عمر)) (Half Life):__ یکی از مهمترین کمیتهای مشخصه مواد رادیو اکتیو نیم عمر آنها می‌باشد و طبق تعریف مدت زمانی است که فعالیت چشمه به نصف مقدار اولیه می‌رسد. *__((نیم عمر)) (Half Life):__ یکی از مهمترین کمیتهای مشخصه مواد رادیو اکتیو نیم عمر آنها می‌باشد و طبق تعریف مدت زمانی است که فعالیت چشمه به نصف مقدار اولیه می‌رسد.
 

 

 
 
 
 
  
 {picture file=img/daneshnameh_up/6/63/salemnuclear.jpg} {picture file=img/daneshnameh_up/6/63/salemnuclear.jpg}
  
 
 
 
 
 

 

 *__((راکتور هسته‌ای|راکتورهای هسته‌ای)):__ وسیله‌ای که درآن واکنش شکافت زنجیری کنترل شده انجام می‌شود، راکتور هسته‌ای نام دارد. اورانیوم و پلوتونیوم به عنوان سوخت هسته‌ای بکار می‌رود.

 *__((راکتور هسته‌ای|راکتورهای هسته‌ای)):__ وسیله‌ای که درآن واکنش شکافت زنجیری کنترل شده انجام می‌شود، راکتور هسته‌ای نام دارد. اورانیوم و پلوتونیوم به عنوان سوخت هسته‌ای بکار می‌رود.

 *__((اشعه کیهانی|پرتوهای کیهانی)):__تابشهای کیهانی عبارتست از ذرات مثبت تند (پروتونها) و شماری ذرات آلفا و هسته‌های دیگر ذرات اولیه. پرتوهای کیهانی دارای انرژی عظیم از مرتبه میلیارد الکترون ولت است، گاهی این انرژی به مقادیر حیرت آور از مرتبه 2110 ev می‌رسد. این پرتوها قادرند تا عمق اقیانوسها و زمین هم نفوذ کنند.

 *__((اشعه کیهانی|پرتوهای کیهانی)):__تابشهای کیهانی عبارتست از ذرات مثبت تند (پروتونها) و شماری ذرات آلفا و هسته‌های دیگر ذرات اولیه. پرتوهای کیهانی دارای انرژی عظیم از مرتبه میلیارد الکترون ولت است، گاهی این انرژی به مقادیر حیرت آور از مرتبه 2110 ev می‌رسد. این پرتوها قادرند تا عمق اقیانوسها و زمین هم نفوذ کنند.

 *__جرم سکون (Rest Mass):__ جرم یک ذره ای که سرعت آن صفر بوده و یا صفر می‌شود را جرم سکون گویند.

 *__جرم سکون (Rest Mass):__ جرم یک ذره ای که سرعت آن صفر بوده و یا صفر می‌شود را جرم سکون گویند.

 *__جرم بحرانی سوخت هسته‌ای (Critical Mass):__ جرم بحرانی برای انجام یک واکنش زنجیری شکست عبارتست از کمترین مقدار سوخت هسته‌ای بطوری که هر دوره نوترون باعث تولید یک دوره بعدی یا همان تعداد نوترون گردد، یعنی کاهش نوترون در سوخت هسته‌ای بطور کامل جبران شود.

 *__جرم بحرانی سوخت هسته‌ای (Critical Mass):__ جرم بحرانی برای انجام یک واکنش زنجیری شکست عبارتست از کمترین مقدار سوخت هسته‌ای بطوری که هر دوره نوترون باعث تولید یک دوره بعدی یا همان تعداد نوترون گردد، یعنی کاهش نوترون در سوخت هسته‌ای بطور کامل جبران شود.

 *__تعریف جرم بحرانی:__ کمترین مقدار لازم جرم فیزیکی ماده سوختنی جهت سوختن را جرم بحرانی گویند. *__تعریف جرم بحرانی:__ کمترین مقدار لازم جرم فیزیکی ماده سوختنی جهت سوختن را جرم بحرانی گویند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((انرژی همبستگی اتم)) *((انرژی همبستگی اتم))
 *((الکترون)) *((الکترون))
 *((پروتون)) *((پروتون))
 *((نوترون)) *((نوترون))
 *((نوکلئون)) *((نوکلئون))
 *((پوزیترون)) *((پوزیترون))
 *((اسپین)) *((اسپین))
 *((ایزوتوپ)) *((ایزوتوپ))
 *((ایزوتون)) *((ایزوتون))
 *((ایزوبار)) *((ایزوبار))
 *((ایزومر)) *((ایزومر))
 *((ذره آلفا)) *((ذره آلفا))
 *((ذره بتا)) *((ذره بتا))
 *((اشعه ایکس)) *((اشعه ایکس))
 *((اشعه گاما)) *((اشعه گاما))
 *((اشعه کیهانی)) *((اشعه کیهانی))
 *((مزون)) *((مزون))
 *((نیم عمر)) *((نیم عمر))
 *((نیروی هسته‌ای)) *((نیروی هسته‌ای))
 *((هسته اتم)) *((هسته اتم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [16:53 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [16:48 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 فروردین 1385 [16:38 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [06:47 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [07:28 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..