منو
 صفحه های تصادفی
سما الدوله دیلمی
مثلث خیام پاسکال
اصل تقدیم هدیه
نام، کنیه، القاب امام حسن علیه السلام
اسامی زنان در قرآن آمده
لاف زن مردابی
لزوم پیوستن به سپاه خراسان
مراحل دوم و سوم ظهور امام مهدی علیه السلام
امام حسین علیه السلام و عدم بیعت با معاویه
قاتل امام حسین علیه السلام
 کاربر Online
1096 کاربر online
تاریخچه ی: اسید اسیتریک

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-25Lines: 1-25
-||اسید سیتریک یک اسید آلی ضعیف می باشد که در ((مرکبات)) یافت می‌شود. آن یک ماده نگه دارنده خوب ((مواد غذایی)) و یک چاشنی خوب برای ایجاد مزه ترش در غذاها و ((نوشابه|نوشابه‌ها)) می‌باشد. همچنین یک عامل ((آنتی اکسیدان)) خوبی هم می‌باشد. اسید سیتریک در اکثر مرکبات و مخصوصا در ((لیمو ترش)) و ((آبلیمو)) یافت می‌شود که شامل 8% از وزن ((میوه خشک)) می‌باشد اسید سیتریک دارای فرمول شیمیایی C5H6O7 بوده و یک ((اسید کربوکسیلیک)) با سه عامل COOH می‌باشد.|| +||__اسید سیتریک__ یک اسید آلی ضعیف می باشد که در ((مرکبات)) یافت می‌شود. آن یک ماده نگه دارنده خوب ((مواد غذایی)) و یک چاشنی خوب برای ایجاد مزه ترش در غذاها و ((نوشابه|نوشابه‌ها)) می‌باشد. همچنین یک عامل ((آنتی اکسیدان)) خوبی هم می‌باشد. اسید سیتریک در اکثر مرکبات و مخصوصا در ((لیمو ترش)) و ((آبلیمو)) یافت می‌شود که شامل 8% از وزن ((میوه خشک)) می‌باشد اسید سیتریک دارای فرمول شیمیایی C5H6O7 بوده و یک ((اسید کربوکسیلیک)) با سه عامل COOH می‌باشد.||
 !خواص !خواص
 اسیدیته اسید سیتریک ناشی از وجود سه گروه کربوکسی می‌باشد که می‌توانند ((پروتون)) از دست دهند. یون اسید سیتریک به نام ((سیترات)) معروف است. سیتراتها بافرهای خوبی برای کنترل PH محلولهای اسیدی هستند. یون سیترات با بسیاری از ((فلزات)) نمک سیترات ایجاد می‌کند که مهمترین آن ((سیترات کلسیم)) (جوهر لیمو) می‌باشد که برای نگهداری غذا از فساد و خوش طعم کردن آن بکار می‌رود. یون سیترات می‌تواند با فلزات ترکیبات کی لیتی ایجاد کند.

در دمای اتاق اسید سیتریک ، یک پودر کریستالی سفید می‌باشد که می‌تواند به دو فرم بی آب و یا یک آبه وجود داشته باشد. فرم بی آب از کریستالیزه شدن اسید سیتریک در آب گرم ایجاد می‌شود در حالی که فرم یک آب از ((تبلور)) آن در آب سرد ایجاد می‌شود. فرم یک آبه با حرارت دادن در 47 درجه سانتیگراد به فرم بی آب تبدیل می‌شود. اسید سیتریک در حرارت بالای 175 درجه تجزیه شده و CO2 و ((آب)) آزاد می‌کند.

 اسیدیته اسید سیتریک ناشی از وجود سه گروه کربوکسی می‌باشد که می‌توانند ((پروتون)) از دست دهند. یون اسید سیتریک به نام ((سیترات)) معروف است. سیتراتها بافرهای خوبی برای کنترل PH محلولهای اسیدی هستند. یون سیترات با بسیاری از ((فلزات)) نمک سیترات ایجاد می‌کند که مهمترین آن ((سیترات کلسیم)) (جوهر لیمو) می‌باشد که برای نگهداری غذا از فساد و خوش طعم کردن آن بکار می‌رود. یون سیترات می‌تواند با فلزات ترکیبات کی لیتی ایجاد کند.

در دمای اتاق اسید سیتریک ، یک پودر کریستالی سفید می‌باشد که می‌تواند به دو فرم بی آب و یا یک آبه وجود داشته باشد. فرم بی آب از کریستالیزه شدن اسید سیتریک در آب گرم ایجاد می‌شود در حالی که فرم یک آب از ((تبلور)) آن در آب سرد ایجاد می‌شود. فرم یک آبه با حرارت دادن در 47 درجه سانتیگراد به فرم بی آب تبدیل می‌شود. اسید سیتریک در حرارت بالای 175 درجه تجزیه شده و CO2 و ((آب)) آزاد می‌کند.

 || ||
 __نام متداول__|__نام آیوپاک__|__((جرم مولکولی|وزن مولکولی))__|__((چگالی|دانسیته))__|__((نقطه ذوب))__|__((ثابت اسیدی))__ __نام متداول__|__نام آیوپاک__|__((جرم مولکولی|وزن مولکولی))__|__((چگالی|دانسیته))__|__((نقطه ذوب))__|__((ثابت اسیدی))__
 اسید سیتریک|2-هیدروکسی ، 1 و 2 و 3 پروپان تری کربوکسیلیک اسید|192.3gr/mol|1.665x103Kg/m3|153Cْ|Pk1=3.15
Pk2=4.77
Pk3=5.19
 اسید سیتریک|2-هیدروکسی ، 1 و 2 و 3 پروپان تری کربوکسیلیک اسید|192.3gr/mol|1.665x103Kg/m3|153Cْ|Pk1=3.15
Pk2=4.77
Pk3=5.19
 || ||
 !تاریخچه !تاریخچه
 اسید سیتریک در قرن هشتم توسط ((جابر بن حیان)) کشف شده است. دانشمندان قرون وسطی در اروپا در قرن سیزدهم با خواص اسیدی لیمو و آبلیمو آشنا شدند. اسید سیتریک اولین بار در سال 1784 توسط شیمیدان سوئدی ((کارل ویلملم)) بوسیله متبلور کردن آبلیمو جداسازی شد.

در سال 1893 C.Wehner با کشف ((کپک پنی سیلیوم)) توانست اسید سیتریک را بوسیله ((شکر)) تولید کند. هر چند که تولید میکروبیولوژیکی اسید سیتریک تا ((جنگ جهانی اول)) روش صنعتی مهمی کشف کرد که در تولید اسید سیتریک کار آمد بودند. امروزه بیشتر اسید سیتریک تولیدی در جهان با این روش استفاده از ((کپک اسپرژیل)) انجام می‌گیرد.
 اسید سیتریک در قرن هشتم توسط ((جابر بن حیان)) کشف شده است. دانشمندان قرون وسطی در اروپا در قرن سیزدهم با خواص اسیدی لیمو و آبلیمو آشنا شدند. اسید سیتریک اولین بار در سال 1784 توسط شیمیدان سوئدی ((کارل ویلملم)) بوسیله متبلور کردن آبلیمو جداسازی شد.

در سال 1893 C.Wehner با کشف ((کپک پنی سیلیوم)) توانست اسید سیتریک را بوسیله ((شکر)) تولید کند. هر چند که تولید میکروبیولوژیکی اسید سیتریک تا ((جنگ جهانی اول)) روش صنعتی مهمی کشف کرد که در تولید اسید سیتریک کار آمد بودند. امروزه بیشتر اسید سیتریک تولیدی در جهان با این روش استفاده از ((کپک اسپرژیل)) انجام می‌گیرد.
 !نحوه تولید  !نحوه تولید
 در روش تولید اسید سیتریک با کپک اسپرژیل ، این کپک را روی شکر کشت می‌دهند تا اسید سیتریک تولید کند بعد از ((جداسازی مواد|جداسازی)) از محلول حاصل ، اسید سیتریک را بوسیله ته نشین کردن با ((آب آهک)) به صورت نمک ((سیترات کلسیم)) جداسازی می‌کنند. سیترات کلسیم در حضور ((اسید سولفوریک)) ، اسید سیتریک تولید می‌کند. در روش تولید اسید سیتریک با کپک اسپرژیل ، این کپک را روی شکر کشت می‌دهند تا اسید سیتریک تولید کند بعد از ((جداسازی مواد|جداسازی)) از محلول حاصل ، اسید سیتریک را بوسیله ته نشین کردن با ((آب آهک)) به صورت نمک ((سیترات کلسیم)) جداسازی می‌کنند. سیترات کلسیم در حضور ((اسید سولفوریک)) ، اسید سیتریک تولید می‌کند.
 !کاربردهای ویژه !کاربردهای ویژه
 اسید سیتریک عمدتا به عنوان ماده محافظ مواد غذایی و چاشنی غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمکهای سیترات با ((فلزات)) گوناگون در افراد مریض به عنوان کمکهای غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از خواص بافری سیتراتها در ((معرف PH|کنترل PH)) در مواد تمیز کننده خانگی استفاده می شود.

اسید سیتریک به دلیل توانایی تشکیل کیلیت با فلزات در ترکیب ((مواد شوینده|شوینده‌ها)) استفاده می‌شود. این ماده با ترکیب شدن با یونهای فلزی مانع مزاحمت آنها در ترکیب با اجزا تمیز کننده شوینده‌ها می‌شود. ((اسید سیتریک در داروسازی)) هم کاربرد دارد و به عنوان ماده‌ای بی‌خطر برای مصرف در غذاها شناخته شده است.
 اسید سیتریک عمدتا به عنوان ماده محافظ مواد غذایی و چاشنی غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمکهای سیترات با ((فلزات)) گوناگون در افراد مریض به عنوان کمکهای غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از خواص بافری سیتراتها در ((معرف PH|کنترل PH)) در مواد تمیز کننده خانگی استفاده می شود.

اسید سیتریک به دلیل توانایی تشکیل کیلیت با فلزات در ترکیب ((مواد شوینده|شوینده‌ها)) استفاده می‌شود. این ماده با ترکیب شدن با یونهای فلزی مانع مزاحمت آنها در ترکیب با اجزا تمیز کننده شوینده‌ها می‌شود. ((اسید سیتریک در داروسازی)) هم کاربرد دارد و به عنوان ماده‌ای بی‌خطر برای مصرف در غذاها شناخته شده است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آبلیمو)) *((آبلیمو))
 *((آنتی اکسیدان)) *((آنتی اکسیدان))
 *((اسید سولفوریک)) *((اسید سولفوریک))
 *((اسید سیتریک در داروسازی)) *((اسید سیتریک در داروسازی))
 *((اسید کربوکسیلیک)) *((اسید کربوکسیلیک))
 *((اسید فرمیک)) *((اسید فرمیک))
 *((سیترات)) *((سیترات))
 *((سیترات کلسیم)) *((سیترات کلسیم))
 *((لیمو ترش)) *((لیمو ترش))
 *((نوشابه)) *((نوشابه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [05:39 ]   2   بابک خسروشاهی      جاری 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [05:28 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..