منو
 کاربر Online
641 کاربر online
تاریخچه ی: اسکیزوفرنی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-37Lines: 1-90
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان اختلالات روانی))
 +*((واژگان بهداشت روانی))
 +*((واژگان روانپزشکی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((اختلالات اضطرابی))
 +*((اختلالات خواب))
 +*((اختلالات روانی))
 +*((اختلالات زبان))
 +*((اختلالات شخصیت))
 +*((اختلالات شخصیت NOS))
 +*((اختلالات گفتار و زبان))
 +*((اختلالات یادگیری))
 +*((اضطراب))
 +*((روانکاوی))
 +*((کاردرمانی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای اختلالات روانی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|انجمن روانشناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.iranpa.org/|اانجمن روانشناسی ایران]
 +**[http://angosht.com/ravan.htm|تستهای روانشناسی]
 +**[http://iranpa.org/Page.asp?T_Pages=63|تازه‌های کتابهای روانشناسی ایران]
 +**[http://www.tehranpi.org/|انستیتو روانپزشکی تهران]
 +**[http://www.pcoiran.com/|سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران]
 +**[http://mind.schoolnet.ir/test/index.htm|باشگاه سلامت روان]
 +**[http://www.icpa-ac.com/|انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران]
 +**[http://www.iacap.info/|انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران]
 +**[http://alireza51.iblog.com/|روان شناسی کاربردی]
 +**[http://www.riec.ac.ir/main.htm|پژوهشکده کودکان استثنایی]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.wiap.de/|روان درمانی مثبت]
 +**[http://www.incops.de/|آشنایی با روانشناسی شناختی]
 +**[http://web.fu-berlin.de/gesund/|مرکزی جالب برای اطلاعات در زمینه تحقیقات پیرامون پیشگیری از بیماری‌های روانی]
 +**[http://www.psychologie.de/|مرکزی جالب برای اطلاعات در زمینه تحقیقات پیرامون پیشگیری از بیماری‌های روانی]
 +**[http://www.revt.de/|سایت معرفی و اطلاعاتی مربوط به یکی از دیگاه‌های علمی در روان‌درمانی]
 +**[http://www.psychiatrie.de/startseite|سایتی تخصصی و اطلاعاتی در زمینه رفتاردرمانگری]
 +**[www.academyofct.org|آکادمی شناخت درمانی]
 +**[http://psychcentral.com/|مرکز روانشناسی]
 +**[http://www.psychology.net/|شبکه روانشناسی]
 +**[http://www.mentalhealth.com/|بهداشت روانی]
 +**[http://www.wpanet.org/home.html|انجمن جهانی روانپزشکی]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology|روانشناسی (ویکی پدیا)]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|گالری علوم اجتماعی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 __اسکیزوفرنی Schizophrenia__

 __اسکیزوفرنی Schizophrenia__

 ||در بین تمام سندرم‌های عمده ((روانپزشکی)) تعریف و توصیف اسکیزوفرنی از همه دشوارتر است. علت عمده این مشکل این است که در طول 100 سال گذشته مفاهیم بسیار متباعدی از اسکیزوفرنی در ممالک مختلف و بوسیله روانپزشکان مختلف بیان شده است. تفاوتهای ریشه‌ای عقاید در این زمینه تا به امروز دوام دارد.|| ||در بین تمام سندرم‌های عمده ((روانپزشکی)) تعریف و توصیف اسکیزوفرنی از همه دشوارتر است. علت عمده این مشکل این است که در طول 100 سال گذشته مفاهیم بسیار متباعدی از اسکیزوفرنی در ممالک مختلف و بوسیله روانپزشکان مختلف بیان شده است. تفاوتهای ریشه‌ای عقاید در این زمینه تا به امروز دوام دارد.||
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
 برای قابل فهم شدن عقاید متناقض در مورد اسکیزوفرنی بهتر است مطلب را با مقایسه‌ای ساده بین دو مفهوم اساسی شروع کنیم. اسکیزوفرنی حاد و مزمن. برای قابل فهم شدن عقاید متناقض در مورد اسکیزوفرنی بهتر است مطلب را با مقایسه‌ای ساده بین دو مفهوم اساسی شروع کنیم. اسکیزوفرنی حاد و مزمن.
   
 *اساسا در ((اسکیزوفرنی حاد)) ، خصوصیات بارز عبارتند از هذیانها و توهّمات و تداخل در فکر. این نوع خصوصیت را علائم مثبت می‌نامند. بعضی از بیماران پس از مرحله حاد بهبود می‌یابند و برخی دیگر وارد مرحله مزمن بیماری می‌شوند.  *اساسا در ((اسکیزوفرنی حاد)) ، خصوصیات بارز عبارتند از هذیانها و توهّمات و تداخل در فکر. این نوع خصوصیت را علائم مثبت می‌نامند. بعضی از بیماران پس از مرحله حاد بهبود می‌یابند و برخی دیگر وارد مرحله مزمن بیماری می‌شوند.
 *خصوصیات ((اسکیزوفرنی مزمن)) عبارتند از فقدان احساس و انگیزه و مردم گریزی. این خصوصیات را اغلب علائم منفی می‌نامند پس از تثبیت فرم مزمن بیماری معدودی از مبتلایان ممکن است بطور کامل بهبود یابند. *خصوصیات ((اسکیزوفرنی مزمن)) عبارتند از فقدان احساس و انگیزه و مردم گریزی. این خصوصیات را اغلب علائم منفی می‌نامند پس از تثبیت فرم مزمن بیماری معدودی از مبتلایان ممکن است بطور کامل بهبود یابند.
 !تاریخچه !تاریخچه
 اگر چه احتمالاً بیماری اسکیزوفرنی برای هزاران سال با ما بوده است. اما فقط از اواخر قرن نوزدهم این بیماری به عنوان یک اختلال متمایز شناخته شده است. اولین بار این بیماری در سال 1896 ، هنگامی که ((امیل کراپلین)) پیشنهاد کرد که سه نوع اصلی ((روان پریشی)) وجود دارد شناسایی گردید. __کراپلین__ اعتقاد داشت که این بیماری معمولا در ((نوجوانی)) شروع می‌شود و موجب یک تباهی غیر قابل برگشت می‌شود. در سال 1911 ((بلولر)) روانپزشک سوئیسی اعلام کرد که این اختلال همیشه «پیشرس» نبوده است و اغلب تا تباهی کامل نمی‌روند. اگر چه احتمالاً بیماری اسکیزوفرنی برای هزاران سال با ما بوده است. اما فقط از اواخر قرن نوزدهم این بیماری به عنوان یک اختلال متمایز شناخته شده است. اولین بار این بیماری در سال 1896 ، هنگامی که ((امیل کراپلین)) پیشنهاد کرد که سه نوع اصلی ((روان پریشی)) وجود دارد شناسایی گردید. __کراپلین__ اعتقاد داشت که این بیماری معمولا در ((نوجوانی)) شروع می‌شود و موجب یک تباهی غیر قابل برگشت می‌شود. در سال 1911 ((بلولر)) روانپزشک سوئیسی اعلام کرد که این اختلال همیشه «پیشرس» نبوده است و اغلب تا تباهی کامل نمی‌روند.
 !ملاک‌های تشخیص اسکیزوفرنی !ملاک‌های تشخیص اسکیزوفرنی
 *__ملاک A :__ دو یا چند علامت از موارد زیر در یک دوره یک ماهه دوام داشته باشد.

 *__ملاک A :__ دو یا چند علامت از موارد زیر در یک دوره یک ماهه دوام داشته باشد.

 **__((هذیان))__ **__((هذیان))__
 **__((توهم))__ **__((توهم))__
 **__((آشفتگی|رفتار آشفته))__ **__((آشفتگی|رفتار آشفته))__
 **__تکلم آشفته__

 **__تکلم آشفته__

 *__علائم منفی اسکیزوفرن__ *__علائم منفی اسکیزوفرن__
 *__ملاک B :__ اختلال در عملکردهای شغلی و تحصیلی *__ملاک B :__ اختلال در عملکردهای شغلی و تحصیلی
 *__ملاک C :__ علائم فوق حتما باید 6 ماه دوام داشته باشد.

 *__ملاک C :__ علائم فوق حتما باید 6 ماه دوام داشته باشد.

 -=حتماً باید سه ملاک با هم وجود داشته باشد اگر یک ملاک فرد ~~green:اسکیزوفرن~~ نیست.=- -=حتماً باید سه ملاک با هم وجود داشته باشد اگر یک ملاک فرد ~~green:اسکیزوفرن~~ نیست.=-
 !درمان اسکیزوفرنی !درمان اسکیزوفرنی
 *__درمان دارویی :__ اولین و مهمترین اقدام تجویز دارو است. ((داروهای ضد جنون)) مناسب است علائم را کنترل می کند اما بهبود نمی‌دهد.

 *__درمان دارویی :__ اولین و مهمترین اقدام تجویز دارو است. ((داروهای ضد جنون)) مناسب است علائم را کنترل می کند اما بهبود نمی‌دهد.

 *__روان درمانی :__ روان درمانی مناسب نیست مگر کسانی که در این زمینه آموزش دیده‌اند. رفتار درونی با این افراد مهم است. ((خانواده درمانی)) و ((گروه درمانی)) هم می‌تواند مفید باشد. *__روان درمانی :__ روان درمانی مناسب نیست مگر کسانی که در این زمینه آموزش دیده‌اند. رفتار درونی با این افراد مهم است. ((خانواده درمانی)) و ((گروه درمانی)) هم می‌تواند مفید باشد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آشفتگی)) *((آشفتگی))
 *((احساس)) *((احساس))
 *((استرس)) *((استرس))
 *((اسکیزوفرنی حاد)) *((اسکیزوفرنی حاد))
 *((اسکیزوفرنی مزمن)) *((اسکیزوفرنی مزمن))
 *((افسردگی)) *((افسردگی))
 *((تشخیص و درمان اسکیزوفرنی)) *((تشخیص و درمان اسکیزوفرنی))
 *((توهم)) *((توهم))
 *((خانواده درمانی)) *((خانواده درمانی))
 *((درمان دارویی)) *((درمان دارویی))
 *((روان پریشی)) *((روان پریشی))
 *((روان درمانی)) *((روان درمانی))
 *((گروه درمانی)) *((گروه درمانی))
 *((هذیان)) *((هذیان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [07:22 ]   3   نیر فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [09:59 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [14:21 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..