منو
 کاربر Online
826 کاربر online
تاریخچه ی: اسکرودیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Scorodite.jpg} +{picture=Scorodite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اسکرودیت  اسکرودیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اسکرودیت (Scorodite)::__ ||__::اسکرودیت (Scorodite)::__
-::Fe 3+(AsO)4.2H2O:: +::((آهن|Fe)) 3+(((آرسنیک|As))O)4.2H2O::
 ::ارترومبیک::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::ارترومبیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::آرسنیات::|__::رده بندی::__ ::آرسنیات::|__::رده بندی::__
 ::ناقص::|__::رخ::__ ::ناقص::|__::رخ::__
 ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 ::((شکننده))::|__::((نوع سختی))::__ ::((شکننده))::|__::((نوع سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::توپی - اگرگات الیافی - خاکی - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::توپی - اگرگات الیافی - خاکی - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
 :: تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((اطریش)) ، ((URSS)) و ((برزیل )) ::|__::((ژیزمان))::__ :: تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((اطریش)) ، ((URSS)) و ((برزیل )) ::|__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::Fe2O3=34.60% As2O5=49.79% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__ +::((Fe2O3))=34.60% ((As2O5))=49.79% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::زرد - سبز آبی - سبز تا سیاه - سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد - سبز آبی - سبز تا سیاه - سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید - سبز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید - سبز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((آرسنوپیریت)) - ((لیمونیت)) - ((پیریت)) ::|__::((پاراژنز))::__ ::((آرسنوپیریت)) - ((لیمونیت)) - ((پیریت)) ::|__::((پاراژنز))::__
 ::ناحیه اکسیداسیون::|__::منشا تشکیل::__ ::ناحیه اکسیداسیون::|__::منشا تشکیل::__
 ::بی پیرامید - ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::بی پیرامید - ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((امریکا))::|__::محل پیدایش::__  ::((امریکا))::|__::محل پیدایش::__
 ::دارای بوی ((سیر)) است ::|__::سایر مشخصات::__ ::دارای بوی ((سیر)) است ::|__::سایر مشخصات::__
-::.ز کلمه ((ینان))ی Skorodon ه عنای ((سیر)) گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::ه عنای Skorodonز کلمه ((ینان))ی
.((سیر)) گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3.5|4|3.1|3.3|| 3.5|4|3.1|3.3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [05:57 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [08:47 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [10:29 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [12:19 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..