منو
 صفحه های تصادفی
مکتب
: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه
انواع شعر از نظر قالب یا صورت Form
تربیت اولاد
ساختار و نمادهای دولت الکترونیکی
کارل گوته یانسکی
حساب امتیازات در یک گیم تنیس
آجیل
گوشی بل
پیروی امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم در غذا خوردن
 کاربر Online
538 کاربر online
تاریخچه ی: اسپریلیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Sperrylite.jpg} +{picture=Sperrylite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اسپریلیت - بلور
( ایدیومرف (یک میلیمتر
 اسپریلیت - بلور
( ایدیومرف (یک میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اسپریلیت (Sperrylite)::__ ||__::اسپریلیت (Sperrylite)::__
 ::PtAs2:: ::PtAs2::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
-::سولفور::|__::رده بندی::__
::ناقص::|__::رخ::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
::صدفی::|__::شکستگی::__
+::((سولفور))::|__::رده بندی::__
::ناقص::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::((شکستگی))::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
-|__::نوع سختی::__ +|__::((نوع سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((کانادا)) ، ((امریکا)) ، ((افریقای جنوبی)) ::|__::ژیزمان::__
::.نامحلول در اسیدها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Pt=56.58% As=43.42% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
+::((بلور))ی - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((کانادا)) ، ((امریکا)) ، ((افریقای جنوبی)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.نامحلول در ((اسید))ها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((پلاتین|Pt))=56.58% ((آرسنیک|As))=43.42% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سفید قلعی ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید قلعی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-:: سختی - تبلور - چگالی - رنگ اثر خط ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +:: ((سختی)) - ((تبلور)) - ((چگالی)) - رنگ اثر خط ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 :: پلاتین::|__::تشابه کانی شناسی::__ :: پلاتین::|__::تشابه کانی شناسی::__
-:: ((اورانیوم)) - پنتلاندیت - ((پلاتین)) - پیروتین - پیریت ::|__::پاراژنز::__
::((ماگمایی)) - پگماتیتی - آبرفتها::|__::منشا تشکیل::__
::هگزائدر - هگزا اکتائدر - ایرومتریک::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
+:: ((اورانیوم)) - ((پنتلاندیت)) - ((پلاتین)) - ((پیروتین)) - ((پیریت)) ::|__::((پاراژنز))::__
::((ماگمایی)) - ((پگماتیتی)) - ((آبرفت))ها::|__::((منشا)) تشکیل::__
::((هگزائدر)) - ((هگزا اکتائدر)) - ((ایرومتریک))::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
 ::((افریقای جنوبی))::|__::محل پیدایش::__  ::((افریقای جنوبی))::|__::محل پیدایش::__
-::. از منابع پلاتین به شمار میرود::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است L.J.Sperry از نام شیمیست کانادائی::|__::وجه تسمیه::__||
+::. از منابع ((پلاتین)) به شمار میرود::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است L.J.Sperry از نام شیمیست ((کانادا))ئی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 6|7|10.6|ــ|| 6|7|10.6|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [07:47 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [07:14 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [07:00 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [08:33 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..