منو
 صفحه های تصادفی
بهارش
اعتدال و میانه روی در عبادت
تقسیم بندی درزه ها
مغناطیس دیرینه
کاربرد انگیزه‌های درونی
ضرورت پاسخ به نامه برادر مومن
پوشینه
پاسخ بزرگوارانه امام حسین علیه السلام
انتخاب نام فرزند به وسیله اولیاء الهی
کوتاه و خواندنی
 کاربر Online
527 کاربر online
تاریخچه ی: اسپانگولیت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Spangolite.jpg} +{picture=Spangolite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اسپانگولیت - آگرگاتهای بلورهای پهن
(و کوتاه(3 میلیمتر آبی متمایل به سبز
 اسپانگولیت - آگرگاتهای بلورهای پهن
(و کوتاه(3 میلیمتر آبی متمایل به سبز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اسپانگولیت (Spangolite)::__ ||__::اسپانگولیت (Spangolite)::__
-::Cu6Al(Cl (OH)12 SO4).3H2O:: +::((مس|Cu))6((آلومینیوم|Al))(Cl (OH)12 SO4).3H2O::
 ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق با /0001::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق با /0001::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی::|__::((شکستگی))::__ ::((صدف))ی::|__::((شکستگی))::__
 ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::((نوع سختی))::__ |__::((نوع سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__
 :: تقریباْ کمیاب ; ((رومانی)) ، ((یونان)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__ :: تقریباْ کمیاب ; ((رومانی)) ، ((یونان)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.در((اسید))ها محلول و درآب غیر محلول است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.در((اسید))ها محلول و درآب غیر محلول است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::((CuO))=59.82% ((Al2O3))=6.39% ((SO3))=10.03% ((Cl))=4.44% ((H2O))=20.32%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__ +::((CuO))=59.82% ((Al2O3))=6.39% ((SO3))=10.03% ((کلر|Cl))=4.44% ((H2O))=20.32%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سبزتیره - سبزمتمایل به آبی - سبز ((زمرد))ی ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبزتیره - سبزمتمایل به آبی - سبز ((زمرد))ی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سبزروشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سبزروشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((تیرولیت)) - ((آزوریت)) - ((آدامیت)) - ((مالاکیت ))::|__::((پاراژنز))::__ ::((تیرولیت)) - ((آزوریت)) - ((آدامیت)) - ((مالاکیت ))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))های کوتاه - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))های کوتاه - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((یونان))::|__::محل پیدایش::__  ::((یونان))::|__::محل پیدایش::__
 ::.در((اسید))ها محلول و درآب غیر محلول است::|__::سایر مشخصات::__ ::.در((اسید))ها محلول و درآب غیر محلول است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.((امریکا))) گرفته شده است ) N.Spang‌ از نام::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.((امریکا))) گرفته شده است ) N.Spang‌ از نام::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2|3|3.1|ــ|| 2|3|3.1|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [09:42 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [12:11 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [06:11 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [05:46 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [04:35 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [10:21 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..