منو
 کاربر Online
421 کاربر online
تاریخچه ی: اسپانگولیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Spangolite.jpg} +{picture=Spangolite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اسپانگولیت - آگرگاتهای بلورهای پهن
(و کوتاه(3 میلیمتر آبی متمایل به سبز
 اسپانگولیت - آگرگاتهای بلورهای پهن
(و کوتاه(3 میلیمتر آبی متمایل به سبز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اسپانگولیت (Spangolite)::__ ||__::اسپانگولیت (Spangolite)::__
-::Cu6Al(Cl (OH)12 SO4).3H2O::
::هگزاگونال::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سولفات::|__::رده بندی::__
::کامل - مطابق با /0001/::|__::رخ::__
::شیشه ای::|__::((جلا))::__
::صدفی::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
+::((مس|Cu))6((آلومینیوم|Al))(Cl (OH)12 SO4).3H2O::
::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با /0001::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::((شکستگی))::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::((نوع سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__
-:: تقریباْ کمیاب ; ((رومانی)) ، ((یونان)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) و امریکا ::|__::ژیزمان::__
::.دراسیدها محلول و درآب غیر محلول است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::CuO=59.82% Al2O3=6.39% SO3=10.03% Cl=4.44% H2O=20.32%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::سبزتیره - سبزمتمایل به آبی - سبز زمردی ::|__::رنگ ((کانی))::__
+:: تقریباْ کمیاب ; ((رومانی)) ، ((یونان)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.در((اسید))ها محلول و درآب غیر محلول است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CuO))=59.82% ((Al2O3))=6.39% ((SO3))=10.03% ((کلر|Cl))=4.44% ((H2O))=20.32%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::سبزتیره - سبزمتمایل به آبی - سبز ((زمرد))ی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سبزروشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سبزروشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::تیرولیت- آزوریت -آدامیت -مالاکیت ::|__::پاراژنز::__
::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
::منشورهای کوتاه - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
+::((تیرولیت)) - ((آزوریت)) - ((آدامیت)) - ((مالاکیت ))::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های کوتاه - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
 ::((یونان))::|__::محل پیدایش::__  ::((یونان))::|__::محل پیدایش::__
-::دراسیدها محلول و درآب غیر محلول است::|__::سایر مشخصات::__
::.امریکا) گرفته شده است ) N.Spang‌ از نام::|__::وجه تسمیه::__||
+::.در((اسید))ها محلول و درآب غیر محلول است::|__::سایر مشخصات::__
::.((امریکا))) گرفته شده است ) N.Spang‌ از نام::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2|3|3.1|ــ|| 2|3|3.1|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [09:42 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [12:11 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [06:11 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [05:46 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [04:35 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [10:21 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..