منو
 صفحه های تصادفی
فیلتر دوربین
دیدگاه جان هیک در باره پلورالیسم
جمع بندی و نتیجه گیری
امام حسین در قرآن - قصص : 5
بحران های داخلی قبل از نادر
دوره بازگشت نسبی قدرت به مرحله شکوفایی و پیشرفت
ناحیه ایرانی تورانی
تمدن ایتالیا
جرم لختی
مدیریت شهری
 کاربر Online
615 کاربر online
تاریخچه ی: اسمیت زونیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Smithsonite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-اسمیت زونیت - آگرگات بلورهای مخروطی (عرض تصویر 41 میلیمتر) +اسمیت زونیت - آگرگات بلورهای
(
مخروطی (عرض تصویر 41 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اسمیت زونیت (Smithsonite)::__ ||__::اسمیت زونیت (Smithsonite)::__
-::ZnCO3:: +::((روی|Zn))CO3::
 ::ارترومبیک::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::ارترومبیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::کربنات::|__::((رده بندی))::__ ::کربنات::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::رخ::__ ::کامل::|__::رخ::__
 ::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع سختی::__ ::ترد::|__::نوع سختی::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلوری - بخشی استالاکتیتی - آگرگات دانه ای و اولیه::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلوری - بخشی استالاکتیتی - آگرگات دانه ای و اولیه::|__::اشکال ظاهری::__
-::فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((اطریش)) ، ((یونان)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) ، ((نامیبیا)) ، ((الجزایر)) ، ((امریکا)) ، ((ویتنام)) ، ((استرالیا)) ، URSS و غیره::|__::ژیزمان::__ +::فراوان ; ((آلمان)) غربی،((اطریش))،((یونان))،((ایتالیا))،((انگلیس))،((نامیبیا))، ((الجزایر))،((امریکا))،((ویتنام))،((استرالیا))،URSSو غیره::|__::ژیزمان::__
 ::محلول در ((اسید|اسیدها))::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::محلول در ((اسید|اسیدها))::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::ZnO=64.9% CO2=35.1%::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((ZnO))=64.9% ((CO2))=35.1%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - زردقرمز - قرمز نارنجی - سبز - آبی سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - زردقرمز - قرمز نارنجی - سبز - آبی سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
 ::سختی - ((چگالی)) - واکنش های شیمیایی و ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::سختی - ((چگالی)) - واکنش های شیمیایی و ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((کلسیت)) - ((همی مورفیت)) - ((کالسدونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((کلسیت)) - ((همی مورفیت)) - ((کالسدونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((گالن))،((هیدروزینکیت))،((اسفالریت))،همی مورفیت::|__::پاراژنز::__ ::((گالن))،((هیدروزینکیت))،((اسفالریت))،همی مورفیت::|__::پاراژنز::__
 ::زون اکسیداسیون::|__::منشا تشکیل::__ ::زون اکسیداسیون::|__::منشا تشکیل::__
 ::رمبوئدر::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::رمبوئدر::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::کاربرد::__ |__::کاربرد::__
 ::((استرالیا))::|__::محل پیدایش::__  ::((استرالیا))::|__::محل پیدایش::__
  |__::سایر مشخصات::__  |__::سایر مشخصات::__
-::.اخذ شده استJ.Smithson از نام ((کانی)) شناس انگلیسی اسمیت سون::|__::وجه تسمیه::__|| +::.اخذ شده استJ.Smithsonازنام کانی شناس اسمیت سون::|__::وجه تسمیه::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|5|4.3|4.5|| ــ|5|4.3|4.5||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [05:29 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [10:02 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [08:45 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [08:23 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:56 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:43 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..