منو
 کاربر Online
484 کاربر online
تاریخچه ی: اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
اسماعیل بزرگترین فرزند امام صادق علیه السلام بود و بسیار مورد علاقه پدر، تا آنجا که گروهی از شیعیان گمان می کردند بعد از امام صادق علیه السلام او به امامت می‌رسد.
اما اسماعیل در زمان حیات امام صادق علیه السلام، در سال 133 هجری در محلی به نام «عریض» در مدینه از دنیا رفت و او را در بقیع به خاک سپردند.
امام صادق در سوگ اسماعیل بسیار محزون شد و بدون کفش و رداء در تشییع جنازه‌اش حضور یافت.
در طی مسیر تشییع جنازه، امام صادق علیه السلام چندین بار دستور فرمود جنازه را بر زمین بگذارند، و کفن از صورت اسماعیل کنار زد تا همگان از مرگ او مطمئن شوند و کسی مدعی نشود که اسماعیل زنده است و امام بعدی خواهد بود.

زراره می گوید:
پس از فوت اسماعیل، نزد امام صادق علیه السلام رفتم. سمت راست امام، موسی بن جعفر علیه السلام نشسته بود. بر روی جنازه‌ی اسماعیل پارچه ای انداخته بودند.
امام فرمود:« زراره، برو و داود رقی و حمران و ابوبصیر را خبر کن بیایند.»
همزمان مفضل بن عمر نیز وارد شد. من رفتم و افراد نامبرده را خبر کردم. پیوسته افراد دیگری وارد منزل شدند تا این که به سی نفر رسیدیم.

آن گاه امام به داود فرمود: پارچه را از صورت ابراهیم کنار بزن.
داود این کار را کرد.
امام به او فرمود:« ای داود، اسماعیل زنده است یا مرده؟»
داود عرض کرد:« ای مولای من، او مرده است.»
امام از تک تک حاضران در مجلس خواست همین کار را بکنند و همه ی آنان نیز پاسخ‌شان این بود که اسماعیل از دنیا رفته است.امام در پایان فرمود: خدایا گواه باش.
و دستور دادند که او را غسل بدهد و حنوط کنند و در کفن بپیچند.
سپس امام به مفضل فرمود کفن را از صورت اسماعیل کنار بزند.
بعد فرمود:« مرده است یا زنده؟»
مفضل گفت:« مرده است.»
امام فرمود:« خدایا گواه باش.»

پس از اینکه جنازه را در قبر گذاشتند، امام دوباره همین سوال را از همه ی حضار تکرار فرمود و همه گفتند:« مرده است.»
امام فرمود:
خدایا شاهد باش. شما نیز گواه باشید که کسانی که دنبال باطل هستند به زودی شک و شبهه می‌کنند و می خواهند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش سازند.
و به فرزندش موسی امام هفتم اشاره کرد و فرمود:« اما خداوند نورش را کامل می کند، اگر چه مشرکان را خوش نیاید.»
وقتی اسماعیل دفن شد، امام فرمود:«مرده ای که غسل و کفن شد و در این قبر به خاک سپرده شد، کیست؟»
همه گفتند:« اسماعیل.»
امام گفت:«خدایا گواه باش.»
آن گاه دست موسی علیه السلام را گرفت و فرمود: او حق است و حق با او و از اوست.
پس از شهادت امام صادق علیه السلام برخی از شیعیان به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ایمان آوردند، و باقی افراد دو فرقه شدند:
عده ای معتقد شدند اسماعیل زنده است و امامت فرزندش، محمد، را پذیرفتند؛ زیرا می گفتند امامت به فرزند پسر می رسد و پسر به امامت، سزاوارتر است تا برادر، که منظور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشد.
گروهی نیز که بسیار کم هستند هنوز معتقد به زنده بودن اسماعیل هستند؛ و هم کسانی که امامت محمد پسر اسماعیل را پذیرفتند و هم معتقدین به حیات اسماعیل را اسماعیلیه می گویند و عقیده مشهور این گروه آن است که امامت بعد از اسماعیل درفرزندان اوست تا روز قیامت.اسماعیل بزرگترین فرزند امام صادق علیه السلام است او بسیار مورد محبت و علاقه حضرت بوده است. آنجا که گروهی از شیعیان گمان می کردند بعد از امام صادق علیه السلام او به مقام امامت می رسد.

اسماعیل در زمان امام صادق علیه السلام در سال 133 هجری در محلی به نام عریض در مدینه از دنیا رفت و او را در بقیع به خاک سپردند؛ در ماجرای ارتحال اسماعیل امام صادق علیه السلام بسیار محزون شدند و بدون کفش و رداء در تشییع جنازه اش حضور یافتند و چندین مرتبه در طی مسیر تشییع جنازه امام صادق علیه السلام دستور فرمودند تا جنازه را بر زمین گذاشتند و کفن از صورت اسماعیل کنار زدند تا همگان مطمئن به مرگ او شوند و زمینه پیدایش اعتقاد به امامت اسماعیل و زنده بودن او پس از امام صادق علیه السلام از بین برود .

پس از وفات امام صادق علیه السلام برخی از مردم که معتقد به امامت اسماعیل بودند به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مراجعه کردند و باقی افراد دو فرقه شدند عده ای دو مرتبه معتقد به حیات و زنده بودن اسماعیل شدند ولی امامت فرزند اسماعیل یعنی محمد را پذیرفتند زیرا می گفتند امامت به فرزند پسر می رسد و پسر سزاوارتر است به امامت تا برادر، که منظور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشد و گروهی نیز که بسیار کم هستند هنوز معتقد به زنده بودن اسماعیل هستند و این دو فرقه هم کسانی که امامت محمد پسر اسماعیل را پذیرفتند و هم معتقدین به حیات اسماعیل اسماعیلیه می گویند و عقیده مشهور این گروه آن است که امامت بعد از اسماعیل درفرزندان اوست تا روز قیامت.

  • زراره می گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم در حالی که در سمت راست حضرت آقا و سرور فرزندان موسی علیه السلام نشسته بود و در برابر حضرت روی انسانی پارچه انداخته بودند حضرت به فرمود: ای زراره برو و داود رقی و حمران و ابوبصیر را خبر کن بیایند.

همزمان مفضل بن عمر نیز وارد شد من رفتم و افراد نامبرده را خبر کردم و آمدند و پیوسته افراد دیگری وارد منزل شدند تا این که به سی نفر رسیدیم آنگاه امام به داود فرمود: پارچه را از صورت ابراهیم کنار بزن، داود اینکار را کرد.

حضرت به او فرمود: ای داود، او زنده است یا مرده؟

داود عرض کرد: ای مولای من، او مرده است، و با همه حاضران در مجلس این کار صورت گرفت آنگاه در پایان حضرت فرمود: خدایا گواه باش، و دستور دادند که او را غسل بدهد و حنوط کنند و در کفن بپیچند.

پس از آن دوباره حضرت به مفضل گفت: پارچه را از صورت اسماعیل کنار بزن، مفضل اینکار را کرد.

حضرت فرمود: مرده است یا زنده؟

مفضل گفت: مرده است.

حضرت فرمود: مرده است.

حضرت فرمود: خدایا برایتان گواه باش و جنازه را به طرف قبر حرکت دادند و در لحد که گذاشته شد دوباره به مفضل فرمود: کفن را کنار بزن پس از آن فرمود: آیا اسماعیل زنده است یا مرده؟

همه افراد گفتند: مرده است .

حضرت فرمود: آیا اسماعیل زنده است یا مرده؟

همه افراد گفتند: مرده است.

حضرت فرمود: خدایا شاهد باش و شما گواه باشید که کسانی که دنبال باطل هستند به زودی به شک و شبهه می افتند و می خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش سازند.

(امام صادق علیه السلام در اینحال به فرزندش موسی - امام هفتم - اشاره کردند) و فرمودند: خداوند نورش را کامل می کند اگر چه مشرکان را ناخوش آید، و آنگاه بر بدن اسماعیل خاک ریختند، دوباره حضرت فرمود: (المیت الکفن المحفظ المدفون فی هذاا الحد من هو )، (مرده کفن شده و حنوط زده شد که در این قبر به خاک سپرده شده کیست؟)

ما همگی گفتیم: اسماعیل است.

حضرت فرمود: (اللهم اشهد )، (خدایا گواه باش) آنگاه دست موسی علیه السلام را گرفت و فرمود: (هو حق و الحق معه و منه الی ان یرث الله الارض و من علیها) (او حق است و حق با او و از اوست یا خدا زمین را و هر کس که بر آن است به ارث ببرد. )


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 30 تیر 1385 [16:39 ]   6   رضا معرب      جاری 
 جمعه 30 تیر 1385 [16:37 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [10:56 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [05:37 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [16:48 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 مرداد 1383 [08:58 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..