منو
 صفحه های تصادفی
ابوسعید احمد بن عبدالجلیل سنجری
مخفی بودن دلیل غیبت امام مهدی علیه السلام
بودانتیت
معادن ایران
آموزش پرورش قارچ خوراکی
امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات زندگی
برنامه ریزی شغلی
انواع سوخت های فسیلی
مبانی کوانتومی جسم سیاه
لطفعلی خان زند
 کاربر Online
736 کاربر online
تاریخچه ی: اسلاوی کیت

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Slavikite.jpg} +{picture=Slavikite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اسلاوی کیت - اگرگات قهوه ای سبز  اسلاوی کیت - اگرگات قهوه ای سبز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اسلاوی کیت (Slavikite)::__ ||__::اسلاوی کیت (Slavikite)::__
-::MgFe3 +3 (OH)3(SO4)4.18H2O::
::رمبوئدریک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سولفات::|__::((رده بندی))::__
|__::رخ::__
+::((منیزیم|Mg))((آهن|Fe))3 +3 (OH)3(SO4)4.18H2O::
::((رمبوئدریک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-|__::شکستگی::__
::شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
+|__::((شکستگی))::__
::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; چک و اسلواکی ، ((اطریش)) و ((ایتالیا))::|__::ژیزمان::__
::و قلیاهای الکالن ((HF|هافنیم)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور))ی::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; چک و اسلواکی ، ((اطریش)) و ((ایتالیا))::|__::((ژیزمان))::__
::و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::زرد مایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد مایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
-::خیلی روشن::|__::رنگ اثر خط ::__ +::خیلی روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((آلونژن))،((هالوتری کیت))،((پیریت))::|__::پاراژنز::__ ::((آلونژن))،((هالوتری کیت))،((پیریت))::|__::پاراژنز::__
-::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ +::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__
-|__::کاربرد::__ +|__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
-::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__
::.استF.Slavik نام یک ((کانی)) شناس اهل چک::|__::وجه تسمیه::__||
+::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.استF.Slavik نام یک ((کانی)) شناس اهل چک::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|3.5|2.1|ــ|| ــ|3.5|2.1|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [06:16 ]   9   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [11:53 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [11:14 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [11:13 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [08:10 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [08:04 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:46 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:27 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:19 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..