منو
 کاربر Online
814 کاربر online
تاریخچه ی: اسلاوی کیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Slavikite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اسلاوی کیت - اگرگات قهوه ای سبز  اسلاوی کیت - اگرگات قهوه ای سبز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اسلاوی کیت (Slavikite)::__ ||__::اسلاوی کیت (Slavikite)::__
-::MgFe3 +3 [(OH)3 | (SO4)4].18H2O::
رمبوئدریک|__::سیستم ((تبلور))::__
::سولفات::|__::((رده بندی))::__
|__::رخ::__
+::((منیزیم|Mg))((آهن|Fe))3 +3 (OH)3(SO4)4.18H2O::
::((رمبوئدریک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-|__::شکستگی::__
شفاف|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
+|__::((شکستگی))::__
::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلوری|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; چک و اسلواکی ، اطریش و ایتالیا::|__::ژیزمان::__
::و قلیاهای الکالن HF محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
زرد مایل به سبز|__::رنگ ((کانی))::__
خیلی روشن|__::رنگ اثر خط ::__
+::((بلور))ی::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; چک و اسلواکی ، ((اطریش)) و ((ایتالیا))::|__::((ژیزمان))::__
::و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::زرد مایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::خیلی روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::آلونژن،هالوتری کیت،پیریت::|__::پاراژنز::__
::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
+::((آلونژن))،((هالوتری کیت))،((پیریت))::|__::پاراژنز::__
::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__
-|__::کاربرد::__ +|__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
-::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__
::.استF.Slavik نام یک کانی شناس اهل چک::|__::وجه تسمیه::__||
+::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.استF.Slavik نام یک ((کانی)) شناس اهل چک::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|3.5|2.1|ــ|| ــ|3.5|2.1|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [06:16 ]   9   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [11:53 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [11:14 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [11:13 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [08:10 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [08:04 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:46 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:27 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:19 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..