منو
 کاربر Online
601 کاربر online
تاریخچه ی: اسلاوی کیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-68
-<table dir=ltr align=center border=1>
<tr>
<td>
+<table dir=ltr align=center border=1>
<tr>
<td>
-<table align=left>
<tr>
<td>
<center>
{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg}
</center>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<center>
<em>
<small>
بلورهای دولر ض تصویر 21میلیم
</small>
</center>
</em>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td rowspan=2>
||__::ول(Adular)::__
::KAlSi3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
|__::رخ::__
+<table align=left>
<tr>
<td>
<center>
{picture=Slavikite.jpg}
</center>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<center>
<em>
<small>
وی کی - رگ قهوه ای ز
</small>
</center>
</em>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td rowspan=2>
||__::لوی کیت (Slavikite)::__
::((منیزیم|Mg))((آهن|Fe))3 +3 (OH)3(SO4)4.18H2O::
::((رمبوئدریک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
+|__::((شکستگی))::__
::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباَ کمیاب ; ((سویس)) ، ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ((ومای)) ((مکزیک))::|__::ژیزمان::__
::و قلیاهای الکالن HF محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::رنگ اثر خط ::__
+::((بلور))ی::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریبا کمیاب ; چک و اسلوکی ، ((اطریش)) و ((اای))::|__::((ژیزمان))::__
::و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::زرد مایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::خیلی روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::کلت، تیتی ،آلبیت،کوارتز::|__::پاراژنز::__
::هیوترمال::|__::منشا تشکیل::__
::منشورهای اغلب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__
::. ((اتریش)) گرفته شد استAdula از ا ((کوه))::|__::وجه تسمیه::__||
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=middle>
<center>
+::((آلونژن))،((هالوت کیت))((ییت))::|__::پاراژنز::__
::((نوی))::|__::منشا تشکیل::__
::منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.تF.Slavik نام یک ((کانی)) شاس ا چک::|__::((وجه تسمیه))::__||
</td>
</tr>
<tr>
<td valign=middle>
<center>
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ||
</center>
</td>
</tr>
</table>
+ــ|3.5|2.1|ــ||
</center>
</td>
</tr>
</table>
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [05:16 ]   9   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [10:53 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [10:14 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [10:13 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:10 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:04 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [06:46 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [06:27 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [06:19 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..