منو
 کاربر Online
359 کاربر online
Lines: 1-9Lines: 1-12
-مردم ((ثقیف|ثقیف ))در میان ملل عرب به سرکشی و سرسختی معروف بودند و در پت دژ محکم و نیومن ((طائف|طائف ))یک ماه مام در برابر سپاه اسلام ماوم ردند و سلی دند. +مردم ((قبیله ثقیف|ثقیف)) در میان اعراب به سرکشی و سرسختی معروف بودند و در پن دژ محکم و ستور ((طائف|طائف)) یک ماه ر برابر سپاه اسلام مقاومت کردند و تسلیم نشدند.
((ع
روة بن مسعود ثققی)) که یکی از سران قبیله ثقیف بود، از پیروزی سپاه اسلام در ((غزوه تبوک|تبوک)) آگاه شد و پیش از اینکه ((حضرت محد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامر)) با سپاهش به مدینه بازردد، خود را به حضور او رساند و سلام آورد و از او اجازه خواست به سوی ((طائ)) بر و قبیله خود را به اسلام دعوت کند.
-((روة ب معود ققی )) که کی ز سران قبیله قی ود ا پیوزی سپاه اسلام ر تک آگا د و ی ز ود پیمبر ه می ود ا به ض ضرت رساند و لام رد ز یمبر است که ه سوی ا ر و قیله خد را اسلا وت کند. +پیمبر ب و دبارهی اقبت ی عوت هشدر دا. پیگویی پیامر تق یا و عر ن عود ر الی که مغ ((ذان)) بود، ا تیری به ت رسید. او حالی که جان می رد گ گ من کرتی است که سول دا ی له لیه و له را ز آ آگاه ساخت ت.»
-پیامبر او را از سرانجام ین دعوت یم داد و پیشگویی رسول خدا صلی الله علیه و آله تحقق یافت و عروة بن مسعود در حالی که مشغول ((اذا ))ود تیر ه شادت رسید و و در حالی که ان می سپرد گفت: مرگ من کرامتی است که سول خدا صل لله له و له مرا از آن آگاه ساخته است. +!مناع: />*یره ابن هشا 2، 542 />*رو ادیت، 2، 795
-مراجعه شود به:
((ترتیب مسلمانان صدر اسلام))
+!مراجعه شود به:
*((مسلمانان صدر اسلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 03 مهر 1384 [07:42 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [06:48 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [12:41 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [10:54 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 مهر 1383 [13:23 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..