منو
 کاربر Online
577 کاربر online
Lines: 1-11Lines: 1-13
- مم محمد ر لیه السلا ده است: حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیست و دو ماهه بود که مبتلا به چشم درد شد. ((عبدالمطلب|عبدالمطلب ))، او را همراه ((ابوطالب|ابوطالب ))نزد راهبی پزشک فرستاد؛ همین که راهب از ((صومعه ))خود خارج شد نور فراگیری در اطراف صومعه دید و نیز وا رتگان را شنید. +(( محمد می لی الل عی له|حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم)) بیست و دو ماهه بود که مبتلا به چشم درد شد. ((حضرت عبدالمطلب علیه السلام|عبدالمطلب)) او را همراه ((ابوطالب|ابوطالب)) نزد راهبی فرستاد که طبیب بود؛ همین که راهب از ((صومعه)) خود خارج شد، نور فراگیری را در اطراف صومعه دید و آواز فرشتگان را شنید.
با شگفتی ا
ز بوطال رید:« تو یستی؟»
او جواب
اد:« من ابوطالب فرزند عبدالمطلب هستم و فرزند برادرم، محمد پسر عبدالله، را برای مداوای چشم نزد تو آورده ام.» سپس حصیری را که روی کودک بود، کنار زد.
-ا گفتی ااب رید تو تی؟ و دا: من و ا زد الم هستم کن رن بارم (یعی م ر عالل) ا بای داوای م نزد تو آو ام س یی ک ای ایبای ب کودک ا د کنا کرد. +همین که چم راهب ه وک افتاد و نوری که ا سیی ا ی‌درشید دید، ترسان و شفتده گفت:« گواهی ی م که مبوی ز خدای یکا نی و ی د فا‌ی و هستی؛ هما کی ک بشارت آدنت در ((ترت)) و ((انیل)) به بان ((ضرت موسی عیه الام|موی)) ((ضرت عیی لیه السلا|عیسی)) مده است.»
سپس
به بوطا فت:« باز گرد و نگران وک مباش. منزلت و موقی حمد بسیار ارجمنتر ز آ است که من شنیی. ت و از یوران این پیامبر خوای بو و از او در ا ((قیش|ریشیان)) که قصد کن او می‌کنند، دفا خواهی کرد.»
-همی که شم راهب ه کودک افتاد و نوری که از سیمای او به سمان کشیده می شد دید، ترسا و شگفت زده شد، آن گاه گفت: گواهی می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و به راستی تو (حضر محمد صل الله علیه و آله وسلم) فرستاده او هستی که بشارت آمدنت در ((تورات)) و ((انجیل)) به زبان ((حضرت مو لیه لسلام|موس ))و ((حضرت عیسی علیه السلام|عیی ))- علیهما اسلام - آمده است. +!مناب: />*باراانوار، ج15، 358، ح15 --- العد
-سپس به ابوطالب گفت: باز گرد و نگران کودک مباش. منزلت و موقعیت محمد صلی الله علیه و آله وسلم بس ارجمند تر از آن است که از من شنیدی و تو خود از یاوران این پیامبر خواهی بود و ((قریش|قریشیان ))که قصد کشتن او می کنند، تو از او دفاع خواهی کرد.

مراجعه شود به:

((ویژگی های جسمانی پیامبر - ص - در کودکی))
+!مراجعه شود به:
*((ویژگی های جسمانی پیامبر - ص - در کودکی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [06:46 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [11:10 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [12:45 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 مهر 1383 [06:06 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..