منو
 صفحه های تصادفی
مراحل تحولی
مواضع و تاکتیک های مهاجمین
رشته باستان شناسی
کاوشگر اولیس
امام صادق علیه السلام و اصلاح فتوای ابوحنیفه
آسیکلوویر
سیستم اطلاعات مدیریت
دودمان بیست و پنجم پادشاهی - پادشاهان کوشی «نوبه»
محدودیت های قوانین اجتماعی
تاکسیدرمیست
 کاربر Online
672 کاربر online
تاریخچه ی: اسفالریت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Sphalerite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-اسفالریت - تجمع بلورهای درشت ایزومرف (تا 12 میلیمتر) روی کوارتز +اسفالریت - تجمع بلورهای درشت
ایزومرف (تا 12 میلیمتر) روی کوارتز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اسفالریت (Sphalerite)::__ ||__::اسفالریت (Sphalerite)::__
 ::ZnS:: ::ZnS::
-کوبیک (مکعبی)|__::سیستم ((تبلور))::__
::سولفور::|__::((رده بندی))::__
عالی - مطابق با سطح /110/|__::رخ::__
::الماسی - شیشه ای - چرب - مات::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
شفاف - نیمه شفاف - کدر(اپاک)|__::((شفافیت))::__
شکننده و ترد|__::نوع سختی::__
+::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
::/عالی - مطابق با سطح /110::|__::رخ::__
::((الماس))ی - ((شیشه)) ای - چرب - مات::|__::((جلا))::__
|__::((شکستگی))::__
::(((شفاف)) - نیمه شفاف - کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
::((شکننده)) و ترد::|__::((نوع سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلور - آگرگات دانه ای خاکی - توده ای|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; آلمان غربی ، آلمان شرقی ، چک و اسلواکی ، سوئیس ، یوگسلاوی ، رومانی ، اسپانیا ، پرو و امریکا::|__::ژیزمان::__
::HCl و HNO3 محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
Zn=67.06% S=32.94% با انکلوزیون های Ge,Ga,Ln,Mn,Hg,Ag,Pb,Cd, Fe,Sn|__::ترکیب شیمیایی::__
قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره - زرد - قرمز -قهوه ای قرمز - سبز - سبز زرد - سفید و سیاه|__::رنگ ((کانی))::__
سفید (وقتیکه روشن رنگ است) - قهوه ای (در صورتیکه تیره رنگ است)|__::رنگ اثر خط ::__
+::((بلور)) - ((آگرگات)) دانه ای خاکی - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; ((آلمان)) غربی ، آلمان شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((سوئیس)) ، ((یوگسلاوی)) ، رومانی ، ((اسپانیا)) ، ((پرو)) و ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__
::((HCl)) و ((HNO3)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Zn=67.06% ((گوگرد|S))=32.94% با ((انکلوزیون)) های ((ژرمانیم|Ge)),((گالیم|Ga)),((Ln)),((منگنز|Mn)),((جیوه|Hg)),((نقره|Ag)),((سرب|Pb)),((کادمیم|Cd)), ((آهن|Fe)),((قلع|Sn))::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره - زرد - قرمز -قهوه ای قرمز - سبز - سبز زرد - سفید و سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید (وقتیکه روشن رنگ است) - قهوه ای(در صورتیکه تیره رنگ( است::|__::رنگ اثر خط::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::گالن،کالکوپیریت،تترائدریت،پیریت،کلسیت،کوارتز::|__::پاراژنز::__
::هیدروترمال - ماگمایی - پگماتیتی- پنوماتولیتی - رسوبی::|__::منشا تشکیل::__
::تترائدر- دودکائدر- ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
+::((گالن))،((کالکوپیریت))،((تترائدریت))،((پیریت))،((کلسیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - ((ماگمایی ))- ((پگماتیتی))- ((پنوماتولیتی)) - ((رسوب))ی::|__::منشا تشکیل::__
::((تترائدر))- ((دودکائدر))- ((ماکله))::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
 ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__  ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__
-::.دارای لومینسانس گاهی نارنجی یا آبی HCl و HNO3محلول در ::|__::سایر مشخصات::__
::.به معنای اشتباه کننده گرفته شده استSphaleros از کلمه یونانی::|__::وجه تسمیه::__||
+::.دارای ((لومینسانس)) گاهی نارنجی یا آبی ((HCl)) و ((HNO3))محلول در ::|__::سایر مشخصات::__
::Sphalerosازکلمه ((یونان))ی به معنای
.
اشتباه کننده گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3.5|4|3.9|4.2|| 3.5|4|3.9|4.2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [07:45 ]   9   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [07:35 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [09:53 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [08:50 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [07:50 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [11:51 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [11:04 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [10:40 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [10:24 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..