منو
 کاربر Online
699 کاربر online
تاریخچه ی: اسفالریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Sphalerite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-تجمع بلورهای آدولر ض ویر 21میلیمتر +اسفالریت - تجمع بلورهای در
یومرف (تا 12 میلیمتر) روی کوارتز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::لر(Adular)::__
::KAlSi3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکت::|__::((رده بندی))::__
|__::رخ::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
+||__::الریت (Sphalerite)::__
::ZnS::
::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفو))::|__::((رده بندی))::__
::/عالی - مطابق با سطح /110::|__::رخ::__
::((الماس))ی - ((شیشه)) ای - چرب - مات::|__::((جلا))::__
|__::((شکستگی))::__
::(((شفاف)) - نیمه شفاف - کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
::((شکننده)) و ترد::|__::((نوع سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تریاَ کمیا ; ((سویس)) ، ((طی)) ، ((اسه)) ، ((رومانی)) ، ((مکیک))::|__::ژیزمان::__
::و قلیاهای الکالن HF محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::رنگ اثر خط ::__
+::((بلور)) - ((آگرگات)) دانه ای خاکی - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::روا ; ((آلمان)) غربی ، آلمان رقی ، ((چک و اسلوکی)) ، ((وی)) ، ((یگلای)) ، رومانی ، ((اسپانیا)) ، ((پرو)) و ((امیکا))::|__::((ژیزمان))::__
::((HCl)) و ((HNO3)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Zn=67.06% ((گوگرد|S))=32.94% با ((انکلوزیون)) های ((ژرمانیم|Ge)),((گالیم|Ga)),((Ln)),((منگنز|Mn)),((جیوه|Hg)),((نقره|Ag)),((سرب|Pb)),((کادمیم|Cd)), ((آهن|Fe)),((قلع|Sn))::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره - زرد - قرمز -قهوه ای قرمز - سبز - سبز زرد - سفید و سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید (وقتیکه روشن رنگ است) - قهوه ای(در صورتیکه تیره رنگ( است::|__::رنگ اثر خط::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::کلریت، تیتیت ،آلیت،کوارتز::|__::پاراژنز::__
::هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
::منورهای ل یادار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
::((ویس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا فییکی و شیمیایی آن یه او ت::|__::سایر مشخصات::__
::. ((ایش)) گرفته شده استAdula از نام ((کوه))::|__::وجه تسمیه::__||
+::((گالن))،((کالکوپیریت))،((تترائدریت))((یریت))،((کلیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - ((ماگمایی ))- ((پگماتیتی))- ((پنوماتولیتی)) - ((رسوب))ی::|__::منشا تشکیل::__
::((ترا))- ((ودکادر))- ((ماکله))::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((ومنی))::|__::محل پیدایش::__
::.ای ((لومینسانس)) گاهی ننجی یا ی ((HCl)) و ((HNO3))ملول ::|__::سایر مشخصات::__
::Sphalerosکلمه ((یونان))ی ه منای
شتباه کننده گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +3.5|4|3.9|4.2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [07:45 ]   9   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [07:35 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [09:53 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [08:50 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [07:50 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [11:51 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [11:04 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [10:40 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [10:24 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..