منو
 کاربر Online
700 کاربر online
تاریخچه ی: اسراف و تبذیر

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-27Lines: 1-31
 +خداوند در سوره فرقان آیه 67 می فرماید: "__و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما__"
 +~~green:بندگان شایسته خدا در هنگام انفاق، نه زیاده‌روی می‌کنند و نه کم می‌گذارند بلکه راه میانه‌ای را می‌پیمایند.~~
-خداوند تبارک و تعالی در سوره فرقان آیه 67 میفرماید "__و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما__"؛ (بندگان شایسته خدا وقتی انفاق میکنند نه زیاده روی میکنند و نه کم میگذارند بلکه راه میانه استواری را می پیمایند.) و نیز در سوره اسراء آیه 27 میفرماید: "__ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین__ (رکنندگان براداران شیاطین اند.) + و نیز در سوره اسراء آیه 27 مفرماید: "__ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین__" />~~green:افکنندگان براداران شیاطیناند. ~~
-اسراف و تبذیر تقریباً به یک معنا هستند. با این تفاوت که اسراف به معنای تجاوز از حد است در همه امور مانند اسف در ی اسراف در معصیت یا اسراف در خوردن و امثال آن، اما تبذیر به معنای تفرّق است که از کلمه بذر به معنای تخم گرفته شده و بیشتر در مورد پول ستعال میود و مبذّر به معنای کسی است که مال خود را بگونه ای متفرّق و پراکنده می کند که آن مال فاسد و بی مصرف می شود و از بین می رود. +===اسراف=== و ===تبذیر=== تقریباً به یک معنا هستند. با این تفاوت که اسراف به معنای ===تجاوز از حد در همه امور اس ===ن اسراف در معصیت یا اسراف در خوردن و امثال آن
اما تبذیر بیشتر در مورد ===پول=== کار مود و مبذّر ===به معنای کسی است که مال خود را به گونهای متفرّق و پراکنده میکند که از بین میرود.===
-اسراف و تبذیر هر دو از صفات م است و در روایات زیادی از آن منع شده است. +اسراف و تبذیر هر دو از صفات سد است و در روایات زیادی از آن نهی شده است، از جمله:
((حضرت امیرالمؤ
منین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علیه السلام)) فرمود:
~~brown:سخاوتمند با
ش ولی تبذیر نکن؛ حسار باش ولی خسّت به خرج مده!
اگر اندازه گیری و حسابگری در زندگی مراعات نشود، موجب فقر خواهد شد. ~~
-1- ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام )) یفرای: « پرهیز کار باش و اسراف مکن و تنگ هم نگیر! بلکه را استواری در بین این دو داشته باش! بدرستیکه تبذر نوعی از اسرا است و خداوند فرمود: "__و لا تبذر تبذیا__"؛ (سوره اسراء،آیه 26) (و تبذیر و زیاده روی نکن! خداوند بر میانه روی عذاب نمیکند.) (توضیح: روش میانه و حد وسط را در مقابل اسراف و تبذیر را « قصد » می نامند و اقتصاد به معنای پیمودن حد وسط و تعادل است.) +در ابن باره، چند روایت نیز از ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام )) ارد شد ات: />~~brown:پرهیزکار باش و اسراف مکن و تنگ نگیر! بلکه یانهروی یه کن.~~
-2- امام صادق علیه السلام فرمودند: « کمترین نوع اسراف این است که یادی آب را بدر بریزی (مثلا ن لیوان آب ورد ای، اگر نصف دیگر را بدور بریزیم، اسراف کرده ایم.) +~~brown: کمترین نوع اسراف این است که مانی آب ر یان را دور بریزی.~~
-3- و نیز آن حضرت فرمودند: « یکی از موارد اسراف این است که لباسی را که مایه آبروی تو است (مثل لباس مهمانی) در جایی که باید لباس ساده ای بپوشی، بر تن کنی (مثلا با لباس نو و قیمتی به کارهای منزل بپردازیم.) +~~brown:یکی از موارد اسراف این است که لباسی را که مایه آبروی تو است (مثل لباس مخصوص مهمانی) در جایی که باید لباس ساده بپوشی، به تن کنی.~~
-4- مام صادق علیه السلام فرمودند: « این اموال ا داوند در نزد هر کس که خواسته به امانت گذاشته و اجازه فرموده که تا حد اعتدال و دور از اسراف از آن بخورند و بیاشامند، بپوشند و کا کنند و مرکب سواری هیه نمیند و سپس به فقرای مؤمنین رسیدگی نمایند و احتیاجات آنها را برآورند که هر کس چنین کند، خوردن و پوشیدن و سواری اش حلال است و هر کس حد ن تاوز ماید، بر او را است + داوند اموال نیا ا در نزد کسانی که خواسته به امانت گذاشته و اجازه فرموده که تا حد اعتدال و دور از اسراف از آن استفاده کنند بخورند و بیاشامند، بپوشند و ازدا کنند و مرکب سواری رند و سپس به فقرای مؤمنین رسیدگی کنند و احتیاجات آنها را برآورند. />هر کس چنین کند، خوردن و پوشیدن و سواری اش حلال است و هر کس نکن بر او حرام است.
''===اسراف نکنی
د که داوند اسراف کنندگان را دوست نارد===. ''آیا با مالی که خداوند به او داده باید اسب ده هزار درمی بخرد در حالی که اسب بیست دهم هم برای او کفی است؟! اسرا نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی ارد.
-اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمیدارد. آیا با مالی که خداوند داده باید اسب ده هزار درهمی بخرد در حالیکه اسب بیست درهمی برای او کافی است؟! اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمیدارد.»

5- ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین علیه السلام)) می فرماید: « سخاوتمند باش ولی تبذیر نکن و حسابگر باش ولی خسّت به خرج مده!»

6- و نیز آن حضرت میفرماید: « اگر اندازه گیری و حسابگری در زندگی مراعات نشود، موجب فقر میگردد.»

7- امام صادق علیه السلام میفرماید: « " قصد" و
میانه روی امری است که خداوند آن را دوست دارد و اسراف و زیاده روی امری است که خداوند آنرا دشمن می دارد. حتی اگر هسته ای را بیجا دور بیندازی یا زیادی آب را دور بریزی اسراف است. »
+''=== میانه روی امری است که خداوند آن را دوست دارد و اسراف و زیاده روی امری است که خداوند آن را دشمن می دارد. حتی اگر هسته ای را بی جا دور بیندازی یا زیادی آب را دور بریزی اسراف است.===''
 منابع:  منابع:
 بحار الانوار، ج 75، ص 302 تا 305. بحار الانوار، ج 75، ص 302 تا 305.
 بحار الانوار، ج 71، ص 344 تا 349. بحار الانوار، ج 71، ص 344 تا 349.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 05 مرداد 1385 [10:52 ]   4   محمد ورهرام      جاری 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [08:58 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [13:03 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 تیر 1383 [07:34 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..