منو
 کاربر Online
671 کاربر online
تاریخچه ی: استیکتیت

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Stichtite.jpg} +{picture=Stichtite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 استیکتیت - توده بلورین بنفش
روشن (عرض تصویر 42 میلیمتر) در سرپانتین
 استیکتیت - توده بلورین بنفش
روشن (عرض تصویر 42 میلیمتر) در سرپانتین
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::استیکتیت (Stichtite)::__ ||__::استیکتیت (Stichtite)::__
-::Mg6 Cr2 {(OH )16 CO3}.4H2O:: +::((منیزیم|Mg))6 ((کروم|Cr))2 {(OH )16 ((کبالت|CO))3}.4H2O::
 ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__ ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::رخ::__ ::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::رخ::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 |__::((شکستگی))::__ |__::((شکستگی))::__
 ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::((نوع سختی))::__ |__::((نوع سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::فلسی - توده ای - رشته ای - ((پیاز))ی::|__::اشکال ظاهری::__ ::فلسی - توده ای - رشته ای - ((پیاز))ی::|__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((افریقا))ی جنوبی ، ((کانادا)) و ((تاسمانی))::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((افریقا))ی جنوبی ، ((کانادا)) و ((تاسمانی))::|__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::MgO=36.98% Cr2O3=23.24% CO2=6.73% H2O=33.05%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__ +::((MgO))=36.98% ((Cr2O3))=23.24% ((CO2))=6.73% ((H2O))=33.05%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::بنفش::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بنفش::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید یا بنفش::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سفید یا بنفش::|__::رنگ اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((کرومیت))،((سرپانتین))::|__::((پاراژنز))::__ ::((کرومیت))،((سرپانتین))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه - فلسی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه - فلسی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::(((افریقای جنوبی)) (باربرتون::|__::محل پیدایش::__  ::(((افریقای جنوبی)) (باربرتون::|__::محل پیدایش::__
 ::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__ ::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
 ::R.Stichtاز نام روبرت استیک
.مدیر یک شرکت ((معدن))ی گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
 ::R.Stichtاز نام روبرت استیک
.مدیر یک شرکت ((معدن))ی گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1.5|2|2.2|ــ|| 1.5|2|2.2|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [04:11 ]   7   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [07:29 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [04:37 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [05:50 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [05:31 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [05:09 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [04:57 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..