منو
 کاربر Online
979 کاربر online
تاریخچه ی: استیکتیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Stichtite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 استیکتیت - توده بلورین بنفش
روشن (عرض تصویر 42 میلیمتر) در سرپانتین
 استیکتیت - توده بلورین بنفش
روشن (عرض تصویر 42 میلیمتر) در سرپانتین
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::استیکتیت (Stichtite)::__ ||__::استیکتیت (Stichtite)::__
-::Mg6 Cr2 [(OH )16 CO3].4H2O::
تری کلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
::کربنات::|__::((رده بندی))::__
کامل - مطابق باسطح /0001/|__::رخ::__
::شیشه ای::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
+::((منیزیم|Mg))6 ((کروم|Cr))2 {(OH )16 ((کبالت|CO))3}.4H2O::
::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::رخ::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
|__::((شکستگی))::__
::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::((نوع سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-فلسی - توده ای - رشته ای - پیازی|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; افریقای جنوبی ، کانادا و تاسمانی::|__::ژیزمان::__
|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
MgO=36.98% Cr2O3=23.24% CO2=6.73% H2O=33.05%|__::ترکیب شیمیایی::__
بنفش|__::رنگ ((کانی))::__
سفید یا بنفش|__::رنگ اثر خط ::__
+::فلسی - توده ای - رشته ای - ((پیاز))ی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((افریقا))ی جنوبی ، ((کانادا)) و ((تاسمانی))::|__::((ژیزمان))::__
|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((MgO))=36.98% ((Cr2O3))=23.24% ((CO2))=6.73% ((H2O))=33.05%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::بنفش::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید یا بنفش::|__::رنگ اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::کرومیت،سرپانتین::|__::پاراژنز::__
::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
+::((کرومیت))،((سرپانتین))::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::پهن و کوتاه - فلسی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::پهن و کوتاه - فلسی::|__::شکل ((بلور))ها::__
-|__::کاربرد::__
::((ی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__
::.ر ((اتریش)) گرفته شده استAdula از نام ((کوه))::|__::وجه تسمیه::__||
+|__::((کاربرد))::__
::(((یقی جنوبی)) (باربرتون::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::R.Stichtز نام روبرت استیک
.مدی
ر یک شرکت ((معدن))ی گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +1.5|2|2.2|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [05:11 ]   7   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:29 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [05:37 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [06:50 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [06:31 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [06:09 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [05:57 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..