منو
 کاربر Online
1241 کاربر online
تاریخچه ی: استیبیکونیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Stibiconite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-م بلورهای دلر عرض تصویر 21میلیمتر +یبیکونیت - ذرات رد رگ روی
(استیبین (
عرض تصویر 60 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::و(Adular)::__
::KAlSi3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکت::|__::((رده بندی))::__
|__::رخ::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((ی)) ، ((ای)) ، ((راسه)) ، ((ومنی)) ، ((مکیک))::|__::ژیزمان::__
:: لیاهای لکلن HF و ر::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::رنگ اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::کلی، یانیت ،یت،کورتز::|__::پاراژنز::__
::هیدوترما::|__::منشا تشکیل::__
::منشورهای اغلب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ایش گرفته شده استAdula از ام ((ک))::|__::وجه تسمیه::__||
+||__::تیبیکوی (Stibiconite)::__
::(SbSb2O6)OH::
::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((اکسی))::|__::((رده بندی))::__
::ناشناخته::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - مات - چرب::|__::((جلا))::__
::نامنظم::|__::((شکستگی))::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((آگرگات)) نامنظم و فشرده - نیمه شکل دار::|__::اشکال ظاهری::__
::URSSکمیاب ; ((من)) غربی((مکزیک))،((چین))،((الای))،((ر))،((میکا))، ((سترالیا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::.حول در ((اسید|اسیدها)) - ر ((کبنات)) ب صورت بفش یره است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::(متغیر)((آنتیموان|Sb))=76.37% ((اکسیژن|O))=21.75% H2O=1.88%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::زرد روشن - سفید - قهوه ای - زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::رنگ اثر خط ::__
::((اشعه ایکس)) و ((واکنش های شیمیائی))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((بیندهمیت)) - ((وانتیت)) - ((رومئیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((ین))((سروانتیت))،((میت)) و یره::|__::((پاراژنز))::__
::درSb((ژیزما)) های ((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های اغلب ((شیار))دار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.ا شده است stibium از کمه اتی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +3|7|4.1|5.8||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [06:59 ]   9   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [10:55 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [09:34 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:40 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [07:49 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [07:27 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [05:25 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [05:13 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [05:06 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..