منو
 کاربر Online
478 کاربر online
تاریخچه ی: استیبین

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Stibnite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-م بلورهای ل ع تصویر 21میلیمتر +یبین - شعی (32 میلیمتر) همراه باریتین
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::ول(Adular)::__
::KAlSi3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکت::|__::((رده بندی))::__
|__::رخ::__
::((شیش)) ی::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::ریا کمیب ; ((ویس)) ، ((ای)) ، ((راه)) ، ((وای)) ، ((مکزی))::|__::ژیزمان::__
::و لیهای الکا HF مول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::رنگ اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::کلر، تینیت ،بیت،کار::|__::پاراژنز::__
+||__::یبین (Stibnite)::__
::Sb2S3::
::ارترومبیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سولفو::|__::((رده بندی))::__
::کامل - مطابق با سطح /010/ - سطوح رخ دارای جلای قوی فلزی میباشند::|__::رخ::__
::لی::|__::((جلا))::__
::صدفی::|__::شکستگی::__
::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلورهای نازک ستونی - تجمع رشته ای - دانه ای - خردشده - متراکم::|__::اشکال ظاهری::__
::فاان ;((آلمان)) شرقی((چک و اساکی))((ومنی))،((روسیه))،((فرانه))((یوگلاوی))،((رتغا))((الجزیره))،((مکزیک)) ،((ویوی))،((ایتایا))،((امریکا))،((استرالیا))،بزرگترین یزمان در((چین)) و ((ژاپن))،60 سانتی مترطول و 5سانتی مترعرض::|__::ژیزمان::__
::.محلول در((اسید یتریک)) و کلریریک گرم - به آسانی قابل ذوب است -((KOH))در سیا باآب تمی یشود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((آنتیموان|Sb))=71.38% ((گوگرد|S))=28.62% با انکلوزیون های ((آرسنیک|As)),((نقره|Ag)),((بیسموت|Bi)),((روی|Zn)),((آهن|Fe)),((سرب|Pb)),((طلا|Au)),((مس|Cu))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری سربی یا فولادی باکمی تمایل به آبی سبزرنگ - تجمع اغلب سیاه رنگ::|__::رنگ ((کانی))::__
::خاکستری سربی::|__::رنگ اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((برتیئریت))- ((بیسموتینیت))- ((گالن))- ((منیزیت)) - ((پیرولوزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((زرنیخ))،((رآلگار))((لا))،برتییت،یابر،آرسنوپیریت،ارکیت::|__::پاراژنز::__
 ::هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__ ::هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
-::منورهای لب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
::((ویس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا فییکی و شیمیایی ن بی ارتوز است::|__::سایر مشخصات::__
::.ر اری گت د استAdula از ام ((کو))::|__::وجه تسمیه::__||
+::لورهای منوی طویل و شیاردارو گاه خمیده - رشته ای‌ - آسیکولار - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
در آلیاژها - در صنایع ((کائوچو)) - در صنایع ((شیشه)) - در صنایع ((طب))ی|__::کاربرد::__
::((ومنی))::|__::محل پیدایش::__
::.قبل انعطاف،به آسانی قابل ذوب ات که پوشش سفیی زغال درشعله اکسیدان میدهد-درKOHسیاه وباآب تمیز میشود-کانیهای مشابه:برتیئریت،بیسموتینیت،گالن،منیزیت،پیرولوزیت که زنظر((چگالی)) زبیسوتیت ضعیفتروگالن دارای رخ کامل در3جهت است وازمنیزیت ازلحاظ اثر خط وسختی ::|__::سایر مشخصات::__
::.ه معنای یه تیو استStibi از کمه ((یوان))ی::|__::وجه تسمیه::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|2|4.6|4.7||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [05:46 ]   7   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [07:54 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [07:17 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [10:42 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [10:12 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [05:25 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [04:35 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..