منو
 صفحه های تصادفی
آفرینش شیطان
اظهارنظرهای موافق:ورود اسلام موهبت است
حق برداشت مخصوص
میانه روی در عبادت
کلیدهای بهشت و جهنم در دست امام علی علیه السلام
آرژانتین
Germanium
جبهه های گرم
قابلمه کاغذی
پیروزی اسلام در حکومت حضرت مهدی - آل عمران : 83
 کاربر Online
575 کاربر online
تاریخچه ی: استورولیت

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Staurolite.jpg} +{picture=Staurolite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 استورولیت - انکلوزیون در
(میکاشیست(20 میلیمتر
 استورولیت - انکلوزیون در
(میکاشیست(20 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::استورولیت (Staurolite)::__ ||__::استورولیت (Staurolite)::__
 ::2FeO.AlOOH.4Al2(OـSiO4):: ::2FeO.AlOOH.4Al2(OـSiO4)::
-::ارترومبیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
::خوب - مطابق با /010/::|__::رخ::__
::شیشه ای - مات::|__::((جلا))::__
::صدفی::|__::شکستگی::__
+::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/خوب - مطابق با /010::|__::رخ::__
::((شیشه)) ای - مات::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::((شکستگی))::__
 ::غیرشفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::غیرشفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
- |__::نوع سختی::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - آگرگات دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((سوئیس)) ، ((اطریش)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((انگلستان)) ، ((ایرلند)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((نامیبیا)) ، ((هند)) و ((استرالیا))::|__::ژیزمان::__
::.محلول استH2SO4ذوب نمی شود - بطور قسمتی در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
.در ((کانی))ها به صورت اولیه یافت می شوندMg- Fe - Ca- Al- V -Cr -Zr -Ti -Mn - Y متغیر - ::برای ایزومورف های مرتبه بالای آن عناصر ::|__::ترکیب شیمیایی::__
+|__::((نوع سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - آگرگات دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((سوئیس)) ، ((اطریش)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((انگلستان)) ، ((ایرلند)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((نامیبیا)) ، ((هند)) و ((استرالیا))::|__::((ژیزمان))::__
::.محلول است((H2SO4))ذوب نمی شود - بطور قسمتی در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::.در کانیها به صورت اولیه یافت می شوند((منیزیم|Mg))-((آهن|Fe))-((کلسیم|Ca))-((آلومینیوم|Al))-((V))-((کروم|Cr))-((زیرکونیوم|Zr))-((تیتانیوم|Ti))-((منگنز|Mn))-((Y))متغیر-برای ((ایزومورف)) های مرتبه بالای آن عناصر::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::قهوه ای - قهوه ای سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قهوه ای - قهوه ای سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری سفید::|__::رنگ اثر خط ::__ ::خاکستری سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
- |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::گرونا::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((موسکویت))،((سیانیت))،((کوارتز))،((آلماندین)) و غیره::|__::پاراژنز::__
::دگرگونی - آبرفت ها::|__::منشا تشکیل::__
::منشوری کوتاه - منشوری بلند - ماکله - ضمائم متعدد::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
+|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((گرونا))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((موسکویت))،((سیانیت))،((کوارتز))،((آلماندین)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((دگرگونی)) - ((آبرفت)) ها::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی کوتاه - منشوری بلند - ماکله - ضمائم متعدد::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
-::.کانی شبیه آن گرونا می باشد::|__::سایر مشخصات::__
::بمعنای صلیب و lithosیعنی سنگ گرفته شده است Staurosاز کلمه ((یونان))ی::|__::وجه تسمیه::__||
+::.کانی شبیه آن ((گرونا)) می باشد::|__::سایر مشخصات::__
::.یعنی سنگ گرفته شده استlithosبمعنای صلیب وStaurosازکلمه یونانی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
-||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ +||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 7|7.5|3.5|3.6|| 7|7.5|3.5|3.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 14 تیر 1384 [06:52 ]   11   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [08:20 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:17 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [08:42 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [08:12 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [05:42 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [08:14 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [07:57 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [07:41 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [06:55 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [06:38 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..