منو
 کاربر Online
474 کاربر online
تاریخچه ی: استورولیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Staurolite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-ت لوهای آدور ر صوی 21میلیمتر +استولی - نکلویو ر
(میک
یت(20 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::ول(Adular)::__
::KAlSi3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
|__::رخ::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((سوئیس)) ، ((اطریش)) ، ((انس)) ، ((رومانی)) ، ((کیک))::|__::ژیزمان::__
:: لیای کلن HF ملو در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::رنگ اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::کریت، یتانیت ،آلبیت،کوارتز::|__::پاراژنز::__
::هیدرور::|__::منشا تشکیل::__
::منشورای غل یا::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::کاربرد::__
::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص یزیکی و شیمییی آن شبیه ارتو ا::|__::سایر مشخصات::__
::.ر اتری گرفته شده استAdula نا ((که))::|__::وجه تسمیه::__||
+||__::تورولی (Staurolite)::__
::2FeO.AlOOH.4Al2(OـSiO4)::
::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/خوب - مطابق با /010::|__::رخ::__
::((شیشه)) ای - مات::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::((شکستگی))::__
::غیرشفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::((نوع سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - آگرگات دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((سوئیس)) ، ((اطریش)) ، ((چک سلواکی)) ، ((انگلستا)) ، ((ایرلند)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((نامیبیا)) ، ((ن)) و ((استرالیا))::|__::((ژیزمان))::__
::.حول است((H2SO4))ذ نمی - طور سمتی در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::.در کانیها به صورت اولیه یافت می شوند((منیزیم|Mg))-((آهن|Fe))-((کلسیم|Ca))-((آلومینیوم|Al))-((V))-((کروم|Cr))-((زیرکونیوم|Zr))-((تیتانیوم|Ti))-((منگنز|Mn))-((Y))متغیر-برای ((ایزومورف)) های مرتبه بالای آن عناصر::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::قهوه ای - قهوه ای سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
::خاکستری سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((گرونا))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((موسکیت))،((یانیت))،((کوارتز))،((آلماندین)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((رگونی)) - ((بر)) ا::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی کتاه - منشوری لن - مکله - ضمام مد::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
::.کای شیه آن ((گرون)) می با::|__::سایر مشخصات::__
::.ینی نگ گرفته شده استlithosمنای صیب وStaurosازکمه یونانی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
-||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ +||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +7|7.5|3.5|3.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 14 تیر 1384 [06:52 ]   11   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [08:20 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [08:17 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [08:42 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [08:12 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [05:42 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [08:14 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [07:57 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [07:41 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [06:55 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [06:38 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..