منو
 کاربر Online
1016 کاربر online
Lines: 1-31Lines: 1-31
 V{maketoc} V{maketoc}
-((استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید)) 
-__کار خودتان را انجام دهید، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد. دین بریگز__ +
^~~cc0099:
__کار خودتان را انجام دهید، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد. دین بریگز__~~^
 شما انسان منحصر به فردی هستید. در وجود شما استعدادها و توانایی هایی وجود دارد که شما از هر انسان دیگری که تاکنون به دنیا آمده است متمایز می کند.قورباغه هایی هست که فقط شما می توانید بخورید یا خوردنشان را یاد بگیرید تا هم برای خودتان و هم برای دیگران ارزشی فوق العاده پیدا کنید. کار شما این است که حوزه هایی را که می توانید در آن منحصر به فرد باشید پیدا کنید و آنگاه قاطعانه تصمیم بگیرید که در آن حوزه ها خیلی خیلی خوب بشوید. شما انسان منحصر به فردی هستید. در وجود شما استعدادها و توانایی هایی وجود دارد که شما از هر انسان دیگری که تاکنون به دنیا آمده است متمایز می کند.قورباغه هایی هست که فقط شما می توانید بخورید یا خوردنشان را یاد بگیرید تا هم برای خودتان و هم برای دیگران ارزشی فوق العاده پیدا کنید. کار شما این است که حوزه هایی را که می توانید در آن منحصر به فرد باشید پیدا کنید و آنگاه قاطعانه تصمیم بگیرید که در آن حوزه ها خیلی خیلی خوب بشوید.
 از دیدگاه ((گردش نقدینگی))، با ارزش ترین امتیازی که یک نفر می تواند داشته باشد توانایی کسب درآمد است توانایی کسب این امکان را فراهم می سازد تا تنها با به کارگیری دانش و مهارت خود در دنیای پیرامونتان سالیانه معادل ده ها هزار دلار به زندگی خود سرازیر کنید. این در واقع نتیجه توانایی شما در قورت دادن قورباغه های بخوصوصی است که می توانید سریع تر و بهتر از دیگران بخورید. از دیدگاه ((گردش نقدینگی))، با ارزش ترین امتیازی که یک نفر می تواند داشته باشد توانایی کسب درآمد است توانایی کسب این امکان را فراهم می سازد تا تنها با به کارگیری دانش و مهارت خود در دنیای پیرامونتان سالیانه معادل ده ها هزار دلار به زندگی خود سرازیر کنید. این در واقع نتیجه توانایی شما در قورت دادن قورباغه های بخوصوصی است که می توانید سریع تر و بهتر از دیگران بخورید.
 ممکن است همه دار و ندارتان را از دست بدهید: خانه، ((اتوموبیل))، شغل و موجودی ((حساب)) های بانکی تان اما زمانی که توانایی کسب درآمد را داشته باشید می توانید همه آنچه را که از دست داده اید به علاوه بسیاری چیزهای دیگر دوباره به دست بیاورید. ممکن است همه دار و ندارتان را از دست بدهید: خانه، ((اتوموبیل))، شغل و موجودی ((حساب)) های بانکی تان اما زمانی که توانایی کسب درآمد را داشته باشید می توانید همه آنچه را که از دست داده اید به علاوه بسیاری چیزهای دیگر دوباره به دست بیاورید.
 به طور مرتب و منظم توانایی های منحصر به فرد خود را ارزیابی کنید. چه کار بخوصوصی است که شما می توانید بهتر از دیگران انجام آن برای شما آسان اما برای دیگران سخت است؟ وقتی به گذشته حرفه ای خود نگاه می کنید چه چیزی بیشترین سهم را در موفقیت شما تا به امروز داشته است؟ مهم ترین قورباغه هایی که تا به امروز خورده اید کدام بوده اید؟ به طور مرتب و منظم توانایی های منحصر به فرد خود را ارزیابی کنید. چه کار بخوصوصی است که شما می توانید بهتر از دیگران انجام آن برای شما آسان اما برای دیگران سخت است؟ وقتی به گذشته حرفه ای خود نگاه می کنید چه چیزی بیشترین سهم را در موفقیت شما تا به امروز داشته است؟ مهم ترین قورباغه هایی که تا به امروز خورده اید کدام بوده اید؟
 شما طوری طراحی شده اید که از کارهایی که می توانید در آن بهترین باشید بیشترین لذت را می برید از کدامیک از کارهایی را که انجام می دهید بیشتر لذت می برید؟ از خوردن چه قورباغه هایی بیشتر لذت می برید؟ همین واقعیت که از بعضی کارها بیشتر لذت می برید نشان می دهد که در درون خود آمادگی این را دارید که در آن زمینه از دیگران برتر باشید.یکی از مسئولیت های مهم شما در زندگی این است که تصمیم بگیرید انجام چه کاری را واقعاً دوست دارید وآنگاه تمام عشق و علاقه خود را صرف آن کار به بهترین نحو ممکن کنید. شما طوری طراحی شده اید که از کارهایی که می توانید در آن بهترین باشید بیشترین لذت را می برید از کدامیک از کارهایی را که انجام می دهید بیشتر لذت می برید؟ از خوردن چه قورباغه هایی بیشتر لذت می برید؟ همین واقعیت که از بعضی کارها بیشتر لذت می برید نشان می دهد که در درون خود آمادگی این را دارید که در آن زمینه از دیگران برتر باشید.یکی از مسئولیت های مهم شما در زندگی این است که تصمیم بگیرید انجام چه کاری را واقعاً دوست دارید وآنگاه تمام عشق و علاقه خود را صرف آن کار به بهترین نحو ممکن کنید.
 __به کارهای گوناگونی که انجام می دهید نگاه کدامیک از کارهایی که انجام می دهید بیشتر از سایر کارها بر راندمان کاری دیگران تاثیر مثبت می گذارد؟__ __به کارهای گوناگونی که انجام می دهید نگاه کدامیک از کارهایی که انجام می دهید بیشتر از سایر کارها بر راندمان کاری دیگران تاثیر مثبت می گذارد؟__
 !افراد موفق !افراد موفق
 افراد موفق بدون استثنا کسانی هستند که با صرف وقت دریافته اند که چه کاری را خوب انجام می دهند و از آن لذت می برند. آنها می دانند که چه کاری بیشترین دگرگونی را در حرفه آنها ایجاد می کند و به همین دلیل منحصراً روی همان کار یا زمینه کاری متمرکز شده اند.همواره باید بهترین قابلیت ها و نیروهای خود را روی شروع کردن و ادامه دادن به کارهایی کنید که نقش کلیدی دارند و استعدادها و توانایی های منحصر به فردتان شما را قادر به انجام آنها می کند.از این طریق می توانید فرد موثری باشید شما نمی توانید همه کارها را انجام دهید اما می توانید کارهای معدودی را که در آنها از دیگران برترید انجام دهید کارهای معدودی که واقعاً تحول ایجاد می کند. افراد موفق بدون استثنا کسانی هستند که با صرف وقت دریافته اند که چه کاری را خوب انجام می دهند و از آن لذت می برند. آنها می دانند که چه کاری بیشترین دگرگونی را در حرفه آنها ایجاد می کند و به همین دلیل منحصراً روی همان کار یا زمینه کاری متمرکز شده اند.همواره باید بهترین قابلیت ها و نیروهای خود را روی شروع کردن و ادامه دادن به کارهایی کنید که نقش کلیدی دارند و استعدادها و توانایی های منحصر به فردتان شما را قادر به انجام آنها می کند.از این طریق می توانید فرد موثری باشید شما نمی توانید همه کارها را انجام دهید اما می توانید کارهای معدودی را که در آنها از دیگران برترید انجام دهید کارهای معدودی که واقعاً تحول ایجاد می کند.
 !نتیجه گیری !نتیجه گیری
 مدام این پرسش های کلیدی را از خود بپرسید در چه کاری واقعاً بهتر از دیگران هستم ؟ از کدام قسمت از کارهایی که انجام می دهم بیشتر لذت می برم؟ مهم ترین عامل موفقیت من در گذشته چه بوده است؟اگر با خریدن بلیط بخت آزمایی یا چیزی شبیه به آن مبلغ هنگفتی پول به دست بیاورید و این آزادی را داشته باشید که برای بقیه عمرتان هر کار یا هر قسمت از کاری را که دوست دارید انجام دهید چه کاری را انتخاب خواهید کرد؟ برای اینکه مشغول به کار مورد نظر شوید چه مقدماتی را باید فراهم کنید تا بتوانید آن کار را به بهترین صورت ممکن انجام دهید؟ پاسخ این پرسش هر چه که هست از همین امروز دست به کار شوید. مدام این پرسش های کلیدی را از خود بپرسید در چه کاری واقعاً بهتر از دیگران هستم ؟ از کدام قسمت از کارهایی که انجام می دهم بیشتر لذت می برم؟ مهم ترین عامل موفقیت من در گذشته چه بوده است؟اگر با خریدن بلیط بخت آزمایی یا چیزی شبیه به آن مبلغ هنگفتی پول به دست بیاورید و این آزادی را داشته باشید که برای بقیه عمرتان هر کار یا هر قسمت از کاری را که دوست دارید انجام دهید چه کاری را انتخاب خواهید کرد؟ برای اینکه مشغول به کار مورد نظر شوید چه مقدماتی را باید فراهم کنید تا بتوانید آن کار را به بهترین صورت ممکن انجام دهید؟ پاسخ این پرسش هر چه که هست از همین امروز دست به کار شوید.
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 !منبع !منبع
 *کتاب قورباغه را قورت بده *کتاب قورباغه را قورت بده

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 آذر 1384 [08:50 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 08 آبان 1384 [06:21 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آبان 1384 [06:11 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 30 مهر 1384 [10:55 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 30 مهر 1384 [10:12 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..