منو
 صفحه های تصادفی
گوتیت
التهاب عنبیه
ساختمان DNA
کاربر:صادق کوکبی یعقوبی
فیزیولوژی هوانوردی
کهکشان امرأة المسلسله
دور کننده منافقان از حوض کوثر
کروماتوگرافی گاز ـ جامد
مجمع عمومی فوق العاده
تمام نگاری
 کاربر Online
599 کاربر online
تاریخچه ی: استاندارد مقالات

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-38Lines: 1-36
-ادارد مقلات داشامه />هر مقاله می تواند از چند جهت بررسی شود:
1- بخش مق
اله (مقدمه، متن و ...)
2- تعداد
لینک ها (قرمز و آبی)
3- استفاده از عکس، صدا و ...
4- ارتباط موعی هر مقاله ا مقالات دیگر
5- ادبیا
ت: مخاطب شناسی، ویاستاری، فعال کردن بحث ها
ن
مونه مو ررسی: wiki pedia
1- بخش
ای مختلف هر مقاله:
- مقدمه شامل توض
ی معنای کلمه (مختصر و مفید)
- تقسیم بندی (قابل پنهان شدن) (Content)
-
لائم تقسم بنی ها ( ، ، -) باید ثابت باشند.
-
رت یک مقاله نمونه بای رار اده شود تا کاربر بتواند اید پیدا کند.
- مقله (علوم رایانه) ا ببیید. />- بعد از متن مقاله اد دو قسمت زیر وجود داشته باشد.
هم چنین ببینید
لینک های خارجی
- هر مقاله باید حداقل شامل " 3 لینک خارجی" و " 3 هم چنین ببینید" باشد.
2- تعداد لینک های آبی و قرمز
- بسته به حجم مقاله تعداد لینک های آبی و قرمز باید مشخص باشد مثلاً در مقاله و صفحه حداکثر 5 لینک
- لینک های آبی باید کاملاً مرتبط با موضوع مقاله باشند.
- لینک های قرمز باید از کلمات اصلی و مفهومی مقاله نباشند تا کب احساس کند از مقاله نمی تواند استفاده کند.
3- استفاده از عکس، صدا و ....
- هر مقاله 2 صفحه ای باید حداقل دارای 3 عکس مرتبط با موضوع باشد
- برای صدا و فیلم می توان مخزن و هر گونه فایل مولتی مدیا چند رسانه ای مراجعه کرد.
- حجم عکس باید حداکثر ..... و با فرمت ........... باشد.
- رنگ به ط
ور همهنگ ر تمام قالات باشد مثلا تیرها سبز یا ... همچنین ببینید و لینک خارجی ها
- س
ایز و نوع فنت و (B،I،U) مشخص اشند.
4-
اتباط موضوعی هر مقاله با مقالات دیگر
-
کمیته علی باید ارتباطات قاله ها را با م کنترل کنند. ملا فردوسی: در دانشنامه مذهبی با دید کاملاً مذهبی تهیه شده است ک به ادبیات خود به خود لینک می شود.
• لینک ی خارجی در مقالت باید مورد بررسی قرار گیرد از جت Import و ...
یک
نمونه مقله (Template) باید تیه ود که امل تقسیم بندی و فرمت تقسیم ندی ه و ... اشد و در بالای صحه edit باشد تا از آ استفاده کنند.
یک مقاله هم ه عنوان مقاله مطلوب در یک ازه زمانی مشخص معرفی شود که به کاربان ایده بدهد.
- ه گروه علمی باید یک ساختار عممی برای خدش تهیه کن. />مثاً فی هی علوم پایه (کاربرد، آینه و ...) می تواد یک عنوان مقله باشد در حالی که در مورد علوم انسانی ممکن است ین مووع جای کار نداشته باشد.
- ذکر مناب
ع بای حتا ب تیه کنندگان گوشزد شد.
- متن ص
فحات (ویاش صفحه)، (صفحه بنی) (اختار مقالات) و .... از لحاظ درستی متن و اصول ویرایشی بید لاح شود.
+__1- ای مت هر مقاله شامل:__

مه امل تویح مر مفی معنای کلمه />
-تقسیم بندی قابل پنهان شدن ، بای نون مقاله ی ((ار)) ا ببیید.

-عی د بعد از متن مقاله ، دو قسمت زیر وجود داشته باشد.

•هم چنین ببینید

•لینک های خارجی
/>
__2-تعداد لینک های آبی و قرمز :__

-بسته به حجم مقاله تعداد لینک های آبی و قرمز باید مشخص باشد . در ه صفحه حداقل 3 و حداکثر 7 لینک وجود

داشته باشد .

-لینک های آبی باید کاملاً مرتبط با موضوع مقاله باشند.

-لینک های قرمز باید از کلمات اصلی و مفهومی مقاله نباشند تا وننه احساس نکند از مقاله نمی تواند استفاده کند.

__
3-استفاده از عکس، صدا و ....__

-هر مقاله 2 صفحه ای باید حداقل دارای2 عکس مرتبط با موضوع باشد

-حجم عکس ها حداکٍثر 300 کیلوبایت و م ایل های فش داکر 500 کیلبایت با رم __gif , jpg , jpeg , pjpeg , png , swf __باشد.
/>-ال باید با ون tahoma داکر سی 14 ای شند.
/> />__4- ک مناب__ />
گر در ماه ز ما کی یا دییتای اه شده است ای رعای ح وف ، بی تما مناب ک شوند

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 24 اسفند 1384 [11:09 ]   8   علی هادی      جاری 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [05:02 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [12:27 ]   6         v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:36 ]   5   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [08:54 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [08:24 ]   3   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [08:21 ]   2   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [11:21 ]   1   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..