منو
 کاربر Online
635 کاربر online
تاریخچه ی: اسامی برندگان فراخوان

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-67Lines: 1-80
-left width=48% bgcolor=FFC9C9>
+right width=48% bgcolor=FFC9C9>
>>

>
>


>
/>


 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
-
فلاحیان روانشناسی ((اختلالات خواب)) ------
رضا_فا ییک ((سیستمهای مخابراتی))------
صفاهیه روانشناسی ((بهداشت روانی خانواده)) ------
دارا زیست شناسی ((گل یاس)) ------
رضا_فا فیزیک ((مفهوم جریان الکتریکی))------
پسر ستاره ها نجوم ((اسد «صورت فلکی»)) ------
فلاحیان زمین شناسی ((نقشه برداری)) ------
زینب معزی ریاضی گروه همدتههاخوب ستاره دار
زینب معزی ریاضی گوه دوریخوب ستاره دار
زینب معزی ریاضی مرکز گروهخوب ستاره دار
زینب معزی ریاضی مرتبه گروهخوب ستاره دار
زینب معزی ریاضی قی لانژخوب ستاره دار
ین معزی ریای قی و ییی گوهاخوب ستاره دار
زی عزی ریاضی یه دوم یکریختی گره‌هاخوب ستاره دار
زی عزی ریاضی ضی م یکختی گروههخوب ستاره دار
زی معزی ریاضی یوه نرملخوب ستاره دار
زی معزی ریاضی یگروه ار متیخوب ستاره دار
زین می یای همیتی گوخوب اه دا
زین می یضی زیگوخوب ستاره دار
زین می یاضی مل تاییخوب ستاره دار
+
فلاحیان روانشناسی ((اختلالات خواب)) عالی
رضا_فا خاقی و فن آوری ((سیستمهای مخابراتی))عالی
صفاهیه روانشناسی ((بهداشت روانی خانواده)) خوب ستاره دار
دارا زیست شناسی ((گل یاس)) خوب ستاره دار
رضا_فا فیزیک ((مفهوم جریان الکتریکی))خوب ستاره دار
پسر ستاره ها نجوم ((اسد «صورت فلکی»)) خوب
فلاحیان زمین شناسی ((نقشه برداری)) عالی
زینب معزی ریاضی ((گروه دو))خوب ستاره دار
زینب معزی ریاضی ((قیه لرانژ))خوب ستاره دار
زینب معزی ریاضی ((زیرگروه نرمال))خوب ستاره دار
زینب معزی ریاضی ((زیرگروه))خوب ستاره دار
زینب معزی ریاضی ((ل دوایی))خوب ستاره دار
مصومه قاسمی انمن عمومی [mavara-view_forum.php?comments=103300|خواص سرکه]خوب
فلاحیان نجمن عمومی [ mavara-view_forum.php?comments=102733|رتباط میا روغگیی و بی‌قاعدی‌هی می ]وب
فاطمه نقو ریاضی ((اتریس)) خوب ستاره دار
طمه قوی ریاضی ((تیع دوجمه‌ای)) خوب ستاره دار
طمه قوی ریاضی ((دتری متر)) خوب ستاره دار
طمه نقوی ریاضی ((د متلط)) خوب ستاره دار
طمه نقوی ریاضی ((نگرال نامعین
))
خوب ستاره ار
زاده ومحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=102696|تنبلی چشم]خوب ستاره دار
آزده پورممی پشکی [mavara-view_forum.php?comments=101592|سلامی و ویتامین ث] خوب
آزاده پورمحمد پشکی [mavara-view_forum.php?comments=101634|لامتی و وت رنگی] خوب
اه پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101436|سلامی و گلابی] خوب
آزده پورممی پکی [mavara-view_forum.php?comments=101621|پوکی تخوا]خوب ستاره دار
آزده پورممی نوم [mavara-view_forum.php?comments=103368|شکیل یاچاله]خوب ستاره دار
-
----- ----- --- ------
 
-
----- ----- --- ------
 
-
----- ----- --- ------
 
-
----- ----- --- ------
 
-
----- ----- --- ------
 
-
----- ----- --- ------
 
-
----- ----- --- ------
 
-
 
 
 
-right width=48% bgcolor=FFC9C9>
+left width=48% bgcolor=FFC9C9>
>
>
>
>
>

>>
>
 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
-
----- ----- --- ---
----- ----- ------ ---
----- ----- --- ---
----- ----- ------ ---
----- ----- --- ---
----- ----- ------ ---
----- ----- --- ---
----- ----- ------ ---
----- ----- --- ---
----- ----- ------ ---
----- ----- --- ---
----- ----- ---------
----- ----- --- ---
----- ----- ------ ---
----- ----- --- ---
----- ----- ------ ---
----- ----- --- ---
----- ----- ------ ---
----- ----- --- ---
----- ----- ------ ---
----- ----- --- ---
----- ----- --- ------
-----</TD> -----</TD> --- ------
----- ----- --- ------
----- ----- --- ------
+
مرادی فر ریاضی ((پارادکس راسل)) خوب
فلاحیان ادبی [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=39#topic_top101876| خلیل جبران خلیل ] ---
مرادی فر ریاضی ((جایگشت)) خوب ستاره دار
مرادی فر ریاضی ((مکان هندسی)) عالی
مرادی فر ریاضی ((اصل خوش ترتیبی)) خوب
لیلا مهرمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=98566|آنفلوآنزای پرندگان] خوب
لیلا مهرمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101236|آفتاب و پوست] خوب ستاره دار
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101880|هویج منبعى گرانبها از ویتامین A] خوب ستاره دار
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100777|طب سنتی] خووب
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100722|سل] خوب ستاره دار
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100005|آلزایمر چیست؟] خوب ستاره دار
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99801|اثرات کاربرد رایانه بر بینایی کودکان]خوب
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99802|علم تغذیه و رژیمهای غذائی] خوب ستاره دار
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100564|حجامت] خوب ستاره دار
فلاحیان روان شناسی [mavara-view_forum.php?comments=99813|!چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟] خوب ستاره دار
فلاحیان روان شناسی [mavara-view_forum.php?comments=99189|بهداشت روانی] خوب ستاره دار
فلاحیان شیمی [mavara-view_forum.php?comments=103568|اوزون] خوب
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99576|قارچ های پوستی و راه درمان آنها] خوب ستاره دار
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99575|سرطان پوست چگونه ایجاد می‌شود؟] خوب ستاره دار
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99577|کهیر چیست؟] خوب ستاره دار
مجتبی معزی نجوم [mavara-view_forum.php?comments=99961|شهاب] خوب ستاره دار
مجتبی معزی فیزیک [mavara-view_forum.php?comments=99982|نانو] خوب ستاره دار
آزاده جدایی<br /> شیمی [mavara-view_forum.php?comments=102045|رنگ جدید برای مقابله با آلودگی هوا] خوب
معصومه قاسمی فیزیک [mavara-view_forum.php?comments=98478|مغناطیس سلطان میدانها] خوب ستاره دار
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
 
- + />

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [11:52 ]   37   علی هادی      جاری 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [10:03 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [07:40 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [07:37 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [07:24 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [11:52 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [11:51 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:54 ]   30   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [07:38 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [07:24 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [07:18 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [07:03 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [06:43 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [06:26 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 اردیبهشت 1385 [05:13 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 [07:16 ]   22   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 [07:14 ]   21   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 اردیبهشت 1385 [06:00 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 اردیبهشت 1385 [04:48 ]   19   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [21:10 ]   18   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [20:57 ]   17   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [12:07 ]   16   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [12:04 ]   15   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [09:29 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [07:37 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [10:16 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [09:31 ]   11   مهدی سالم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 اردیبهشت 1385 [07:50 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [06:53 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [07:34 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [07:18 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:25 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:16 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [06:23 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [06:16 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [06:09 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [05:28 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..