منو
 کاربر Online
615 کاربر online
تاریخچه ی: اسامی برندگان فراخوان

تفاوت با نگارش: 36

Lines: 1-88Lines: 1-80
 
 


 
 
 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
 
فلاحیان روانشناسی ((اختلالات خواب)) عالی
 
فلاحیان روانشناسی ((اختلالات خواب)) عالی
 
رضا_فا خلاقیت و فن آوری ((سیستمهای مخابراتی))عالی
 
رضا_فا خلاقیت و فن آوری ((سیستمهای مخابراتی))عالی
 
صفاهیه روانشناسی ((بهداشت روانی خانواده)) خوب ستاره دار
 
صفاهیه روانشناسی ((بهداشت روانی خانواده)) خوب ستاره دار
 
دارا زیست شناسی ((گل یاس)) خوب ستاره دار
 
دارا زیست شناسی ((گل یاس)) خوب ستاره دار
 
رضا_فا فیزیک ((مفهوم جریان الکتریکی))خوب ستاره دار
 
رضا_فا فیزیک ((مفهوم جریان الکتریکی))خوب ستاره دار
 
پسر ستاره ها نجوم ((اسد «صورت فلکی»)) خوب
 
پسر ستاره ها نجوم ((اسد «صورت فلکی»)) خوب
 
فلاحیان زمین شناسی ((نقشه برداری)) عالی
 
فلاحیان زمین شناسی ((نقشه برداری)) عالی
 
 
 
زینب معزی ریاضی ((گروه دوری))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((گروه دوری))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((قضیه لاگرانژ))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((قضیه لاگرانژ))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((زیرگروه نرمال))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((زیرگروه نرمال))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((زیرگروه))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((زیرگروه))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((عمل دوتایی))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((عمل دوتایی))خوب ستاره دار
 
معصومه قاسمی انجمن عمومی [mavara-view_forum.php?comments=103300|خواص سرکه]خوب
 
معصومه قاسمی انجمن عمومی [mavara-view_forum.php?comments=103300|خواص سرکه]خوب
 
فلاحیان انجمن عمومی [ mavara-view_forum.php?comments=102733|ارتباط میان دروغگویی و بی‌قاعدگی‌های مغزی ]خوب
 
فلاحیان انجمن عمومی [ mavara-view_forum.php?comments=102733|ارتباط میان دروغگویی و بی‌قاعدگی‌های مغزی ]خوب
 
فاطمه نقوی ریاضی ((ماتریس)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((ماتریس)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((توزیع دوجمله‌ای)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((توزیع دوجمله‌ای)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((دترمینان ماتریس)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((دترمینان ماتریس)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((عدد مختلط)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((عدد مختلط)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((انتگرال نامعین  
فاطمه نقوی ریاضی ((انتگرال نامعین
 )) خوب ستاره دار
 )) خوب ستاره دار
 
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=102696|تنبلی چشم] خوب ستاره دار
 
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=102696|تنبلی چشم] خوب ستاره دار
 
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101592|سلامتی و ویتامین ث] خوب
 
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101592|سلامتی و ویتامین ث] خوب
 
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101634|سلامتی و توت فرنگی] خوب
 
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101634|سلامتی و توت فرنگی] خوب
 
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101436|سلامتی و گلابی] خوب
 
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101436|سلامتی و گلابی] خوب
 
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101621|پوکی استخوان] خوب ستاره دار
 
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101621|پوکی استخوان] خوب ستاره دار
 
آزاده پورمحمدی نجوم [mavara-view_forum.php?comments=103368|تشکیل سیاهچاله] خوب ستاره دار
 
آزاده پورمحمدی نجوم [mavara-view_forum.php?comments=103368|تشکیل سیاهچاله] خوب ستاره دار
-
دارا روان شناسی [mavara-view_forum.php?comments=101590|استغراق در افکار و رفتار بیمار گونه] ----
دارا روان شناسی [mavara-view_forum.php?comments=101623|اجبار و اضطرار] ----
دارا روان شناسی [mavara-view_forum.php?comments=101690|عوامل افکار و رفتار بیمار گونه OCD] ----
دارا شیمی [mavara-view_forum.php?comments=101770|پیل سوختی] ----
+
 
 
 
 

/> />


 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
 
مرادی فر ریاضی ((پارادکس راسل)) خوب
 
مرادی فر ریاضی ((پارادکس راسل)) خوب
-
فلاحیان ادبی [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=39#topic_top101876| خلیل جبران خلیل ] ---
+
فلاحیان ادبی [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=39#topic_top101876| خلیل جبران خلیل ] ---
 
مرادی فر ریاضی ((جایگشت)) خوب ستاره دار
 
مرادی فر ریاضی ((جایگشت)) خوب ستاره دار
 
مرادی فر ریاضی ((مکان هندسی)) عالی
 
مرادی فر ریاضی ((مکان هندسی)) عالی
 
مرادی فر ریاضی ((اصل خوش ترتیبی)) خوب
 
مرادی فر ریاضی ((اصل خوش ترتیبی)) خوب
 
لیلا مهرمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=98566|آنفلوآنزای پرندگان] خوب
 
لیلا مهرمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=98566|آنفلوآنزای پرندگان] خوب
 
لیلا مهرمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101236|آفتاب و پوست] خوب ستاره دار
 
لیلا مهرمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101236|آفتاب و پوست] خوب ستاره دار
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101880|هویج منبعى گرانبها از ویتامین A] خوب ستاره دار
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101880|هویج منبعى گرانبها از ویتامین A] خوب ستاره دار
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100777|طب سنتی] خووب
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100777|طب سنتی] خووب
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100722|سل] خوب ستاره دار
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100722|سل] خوب ستاره دار
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100005|آلزایمر چیست؟] خوب ستاره دار
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100005|آلزایمر چیست؟] خوب ستاره دار
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99801|اثرات کاربرد رایانه بر بینایی کودکان] خوب
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99801|اثرات کاربرد رایانه بر بینایی کودکان] خوب
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99802|علم تغذیه و رژیمهای غذائی] خوب ستاره دار
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99802|علم تغذیه و رژیمهای غذائی] خوب ستاره دار
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100564|حجامت] خوب ستاره دار
 
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100564|حجامت] خوب ستاره دار
 
فلاحیان روان شناسی [mavara-view_forum.php?comments=99813|!چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟] خوب ستاره دار
 
فلاحیان روان شناسی [mavara-view_forum.php?comments=99813|!چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟] خوب ستاره دار
 
فلاحیان روان شناسی [mavara-view_forum.php?comments=99189|بهداشت روانی] خوب ستاره دار
 
فلاحیان روان شناسی [mavara-view_forum.php?comments=99189|بهداشت روانی] خوب ستاره دار
 
فلاحیان شیمی [mavara-view_forum.php?comments=103568|اوزون] خوب
 
فلاحیان شیمی [mavara-view_forum.php?comments=103568|اوزون] خوب
 
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99576|قارچ های پوستی و راه درمان آنها] خوب ستاره دار
 
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99576|قارچ های پوستی و راه درمان آنها] خوب ستاره دار
 
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99575|سرطان پوست چگونه ایجاد می‌شود؟] خوب ستاره دار
 
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99575|سرطان پوست چگونه ایجاد می‌شود؟] خوب ستاره دار
 
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99577|کهیر چیست؟] خوب ستاره دار
 
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99577|کهیر چیست؟] خوب ستاره دار
 
مجتبی معزی نجوم [mavara-view_forum.php?comments=99961|شهاب] خوب ستاره دار
 
مجتبی معزی نجوم [mavara-view_forum.php?comments=99961|شهاب] خوب ستاره دار
 
مجتبی معزی فیزیک [mavara-view_forum.php?comments=99982|نانو] خوب ستاره دار
 
مجتبی معزی فیزیک [mavara-view_forum.php?comments=99982|نانو] خوب ستاره دار
-
لمیا جدایی +
اده جدایی
  شیمی [mavara-view_forum.php?comments=102045|رنگ جدید برای مقابله با آلودگی هوا] خوب
  شیمی [mavara-view_forum.php?comments=102045|رنگ جدید برای مقابله با آلودگی هوا] خوب
 
معصومه قاسمی فیزیک [mavara-view_forum.php?comments=98478|مغناطیس سلطان میدانها] خوب ستاره دار
 
معصومه قاسمی فیزیک [mavara-view_forum.php?comments=98478|مغناطیس سلطان میدانها] خوب ستاره دار
-
دارا زیست شناسی [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=100934#ref100934|ژنها به کمک گیاهان در شوره زار میآیند ] ------
دارا زیست شناسی [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=100796#ref100796|گل مریم] ------
دارا زیست شناسی [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=100440#ref100440|یاسمن اسرانی] ------
دارا زیست شناسی [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=100316#ref100316|گل یاس بکاریم] ------
دارا زیست شناسی [mavara-view_forum.php?comments=100071|آبیاری Irrigation] ------
دارا زیست شناسی [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=100120#ref100120|آبیاری بارانی] ------
دارا شیمی [mavara-view_forum.php?comments=101928|مالتوز] ----
دارا شیمی [mavara-view_forum.php?comments=101397|پلی پروپیلن] ----
دارا شیمی [mavara-view_forum.php?comments=100735|جدول تناوبی] ----
+
----- ----- --- ------
----- ----- --- ------
----- ----- --- ------
----- ----- --- ------
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [11:52 ]   37   علی هادی      جاری 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [10:03 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [07:40 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [07:37 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [07:24 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [11:52 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [11:51 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:54 ]   30   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [07:38 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [07:24 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [07:18 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [07:03 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [06:43 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [06:26 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 اردیبهشت 1385 [05:13 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 [07:16 ]   22   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 [07:14 ]   21   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 اردیبهشت 1385 [06:00 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 اردیبهشت 1385 [04:48 ]   19   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [21:10 ]   18   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [20:57 ]   17   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [12:07 ]   16   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [12:04 ]   15   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [09:29 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [07:37 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [10:16 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [09:31 ]   11   مهدی سالم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 اردیبهشت 1385 [07:50 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [06:53 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [07:34 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [07:18 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:25 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:16 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [06:23 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [06:16 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [06:09 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [05:28 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..