منو
 کاربر Online
1261 کاربر online
تاریخچه ی: اسامی برندگان فراخوان

تفاوت با نگارش: 18

Lines: 1-113Lines: 1-80
-
 
-
 
- 
 
 
/>
 +
 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
-
فلاحیان روانشناسی ((اختلالات خواب)) ------
رضا_فا ییک ((سیستمهای مخابراتی))------
صفاهیه روانشناسی ((بهداشت روانی خانواده)) ------
دارا زیست شناسی ((گل یاس)) ------
رضا_فا فیزیک ((مفهوم جریان الکتریکی))------
پسر ستاره ها نجوم ((اسد «صورت فلکی»)) ------
فلاحیان زمین شناسی ((نقشه برداری)) ------
+
فلاحیان روانشناسی ((اختلالات خواب)) عالی
رضا_فا خاقی و فن آوری ((سیستمهای مخابراتی))عالی
صفاهیه روانشناسی ((بهداشت روانی خانواده)) خوب ستاره دار
دارا زیست شناسی ((گل یاس)) خوب ستاره دار
رضا_فا فیزیک ((مفهوم جریان الکتریکی))خوب ستاره دار
پسر ستاره ها نجوم ((اسد «صورت فلکی»)) خوب
فلاحیان زمین شناسی ((نقشه برداری)) عالی
 
 
 
زینب معزی ریاضی ((گروه دوری))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((گروه دوری))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((قضیه لاگرانژ))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((قضیه لاگرانژ))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((زیرگروه نرمال))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((زیرگروه نرمال))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((زیرگروه))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((زیرگروه))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((عمل دوتایی))خوب ستاره دار
 
زینب معزی ریاضی ((عمل دوتایی))خوب ستاره دار
 
معصومه قاسمی انجمن عمومی [mavara-view_forum.php?comments=103300|خواص سرکه]خوب
 
معصومه قاسمی انجمن عمومی [mavara-view_forum.php?comments=103300|خواص سرکه]خوب
 
فلاحیان انجمن عمومی [ mavara-view_forum.php?comments=102733|ارتباط میان دروغگویی و بی‌قاعدگی‌های مغزی ]خوب
 
فلاحیان انجمن عمومی [ mavara-view_forum.php?comments=102733|ارتباط میان دروغگویی و بی‌قاعدگی‌های مغزی ]خوب
 
فاطمه نقوی ریاضی ((ماتریس)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((ماتریس)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((توزیع دوجمله‌ای)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((توزیع دوجمله‌ای)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((دترمینان ماتریس)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((دترمینان ماتریس)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((عدد مختلط)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((عدد مختلط)) خوب ستاره دار
 
فاطمه نقوی ریاضی ((انتگرال نامعین  
فاطمه نقوی ریاضی ((انتگرال نامعین
 )) خوب ستاره دار
 )) خوب ستاره دار
-
+
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=102696|تنبلی چشم] خوب ستاره دار
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101592|سلامتی و ویتامین ث] خوب
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101634|سلامتی و توت فرنگی] خوب
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101436|سلامتی و گلابی] خوب
آزاده پورمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101621|پوکی استخوان] خوب ستاره دار
آزاده پورمحمدی نجوم [mavara-view_forum.php?comments=103368|تشکیل سیاهچاله] خوب ستاره دار
 
 
 
 

r />
r />r />

 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
 
نام کاربری گروه علمی مربوطه عنوان مقاله سطح مقاله
-
مرادی فر ریاضی [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=103326#ref103326| رادکس اسل ] ---
فلاحیان ادبی [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=39#topic_top101876| خی جبران خیل ] ---
+
مرادی فر ریاضی ((پارادکس راسل)) خوب
فلاحیان ادبی [http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=39#topic_top101876| خلیل جبران خلیل ] ---
مرادی فر ریاضی ((جایگشت)) خوب ستاره دار
مرادی فر ریاضی ((مکان هندسی)) عالی
مرادی فر ریاضی ((اصل خوش ترتیبی)) خوب
لیلا مهرمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=98566|آنفلوآنزای پرندگان]</TD> خوب
لیلا مهرمحمدی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101236|آفتاب و پوست] خوب ستاره دار
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=101880|هویج نعى گرانبها از ویتامین A] خوب ستاره دار
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100777|طب سنتی] ووب
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100722|سل] خوب ستاره دار
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100005|آلزایمر چیست؟] خوب ستاره دار
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99801|اثرات کاربرد رایانه بر بینایی کودکان] خوب
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99802|علم تغذیه و رژیمهای غذائی]</TD> خوب ستاره دار</TD>
فلاحیان پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=100564|حجامت] خوب ستاره دار
فلاحیان روان شناسی [mavara-view_forum.php?comments=99813|!چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟] خوب ستاره دار
فلاحیان روان شناسی [mavara-view_forum.php?comments=99189|بهداشت روانی] </TD> خوب ستاره دار
فلاحیان شیمی [mavara-view_forum.php?comments=103568|اوزون] خوب
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99576|قارچ های پوستی و راه درمان آنها] خوب ستاره دار
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99575|سرطان پوست چگونه ایجاد می‌شود؟] خوب ستاره دار
صابر همتی پزشکی [mavara-view_forum.php?comments=99577|کهیر چیست؟] خب ستاره دار
مجتبی عزی نجوم [mavara-view_forum.php?comments=99961|شهاب] خوب ستاره دار
مجتبی معزی فیزیک [mavara-view_forum.php?comments=99982|نانو] خب ستاره دار
آزاده جدایی
شیمی [mavara-view_forum.php?comments=102045|رنگ جدید برای مقابله با آلودگی هوا] خوب
معصومه قاسمی فیزیک [mavara-view_forum.php?comments=98478|مغناطیس سلطان میدانها] خوب ستاره دار
-
----- ----- ------ ---
 
-
----- ----- --- ---
 
-
----- ----- ------ ---
 
-
----- ----- --- ---
 
-
----- ----- ------ ---
 
-
----- ----- --- ---
 
-
----- ----- ------ ---
 
-
----- ----- --- ---
 
-
----- ----- ------ ---
 
-
----- ----- --- ---
 
-
----- ----- ---------
 
-
----- ----- --- ---
 
-
----- ----- ------ ---
 
-
----- ----- --- ---
 
-
----- ----- ------ ---
 
-
----- ----- --- ---
 
-
----- ----- ------ ---
 
-
----- ----- --- ---
 
-
----- ----- ------ ---
 
-
----- ----- --- ---
 
-
----- ----- --- ------
 
-
----- ----- --- ------
 
-
----- ----- --- ------
 
-
----- ----- --- ------
 
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
----- ----- --- ------
 
 
- 
-
 
-
 
- 
-!برگزیدگان گروه پزشکی فراخوان 
-*[mavara-view_forum.php?comments=102696|تنبلی چشم] از آزاده پورمحمدی 
-*[mavara-view_forum.php?comments=101592|سلامتی و ویتامین ث] از آزاده پورمحمدی 
-*[mavara-view_forum.php?comments=101634|سلامتی و توت فرنگی] از آزاده پورمحمدی 
-*[mavara-view_forum.php?comments=101436|سلامتی و گلابی] از آزاده پورمحمدی 
-*[mavara-view_forum.php?comments=101621|پوکی استخوان] از آزاده پورمحمدی 
-*[mavara-view_forum.php?comments=98566|آنفلوآنزای پرندگان] از لیلا مهرمحمدی 
-*[mavara-view_forum.php?comments=101236|آفتاب و پوست] از لیلا مهرمحمدی 
-*[mavara-view_forum.php?comments=101880|هویج منبعى گرانبها از ویتامین A] از فلاحیان 
-*[mavara-view_forum.php?comments=100777|طب سنتی] از فلاحیان 
-*[mavara-view_forum.php?comments=100722|سل] از فلاحیان 
-*[mavara-view_forum.php?comments=100005|آلزایمر چیست؟] از فلاحیان 
-*[mavara-view_forum.php?comments=99801|اثرات کاربرد رایانه بر بینایی کودکان] از فلاحیان 
-*[mavara-view_forum.php?comments=99802|علم تغذیه و رژیمهای غذائی] از فلاحیان 
-*[mavara-view_forum.php?comments=100564|حجامت] از فلاحیان 
-*[mavara-view_forum.php?comments=99577|کهیر چیست؟] از صابر همتی 
-*[mavara-view_forum.php?comments=99576|قارچ های پوستی و راه درمان آنها] از صابر همتی 
-*[mavara-view_forum.php?comments=99575|سرطان پوست چگونه ایجاد می‌شود؟] از صابر همتی 
-*[mavara-view_forum.php?comments=99596|بی اشتهایی و راههای درمان آن] از ناشناس 
-!برگزیدگان گروه زیست شناسی فراخوان 
-*[mavara-view_forum.php?comments=100934|ژنها به کمک گیاهان در شوره زار میآیند] از دارا 
-*[mavara-view_forum.php?comments=100796|گل مریم] از دارا 
-*[mavara-view_forum.php?comments=100440|یاسمن اسرانی] از دارا 
-*[mavara-view_forum.php?comments=100316|گل یاس بکاریم] از دارا 
-*[mavara-view_forum.php?comments=100331|یاس و یاس مشهور رازقی] از دارا 
-*[mavara-view_forum.php?comments=100071|آبیاری Irrigation] از دارا  
-*[mavara-view_forum.php?comments=100120|آبیاری بارانی] از دارا 
-!برگزیدگان گروه روانشناسی فراخوان 
-*[mavara-view_forum.php?comments=101590|استغراق در افکار و رفتار بیمار گونه] از دارا 
-*[mavara-view_forum.php?comments=101623|اجبار و اضطرار] از دارا 
-*[mavara-view_forum.php?comments=101690|عوامل افکار و رفتار بیمار گونه OCD] از دارا 
-*[mavara-view_forum.php?comments=99813|!چگونه حافظه خود را تقویت کنیم؟] از فلاحیان 
-*[mavara-view_forum.php?comments=99189|بهداشت روانی] از فلاحیان 
- 
-
 
-
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [12:52 ]   37   علی هادی      جاری 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [11:03 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [08:40 ]   35   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [08:37 ]   34   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [08:24 ]   33   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [12:52 ]   32   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [12:51 ]   31   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [09:54 ]   30   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:38 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:24 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:18 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [08:03 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [07:43 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [07:26 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 اردیبهشت 1385 [06:13 ]   23   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 [08:16 ]   22   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 اردیبهشت 1385 [08:14 ]   21   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 اردیبهشت 1385 [07:00 ]   20   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 اردیبهشت 1385 [05:48 ]   19   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [22:10 ]   18   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [21:57 ]   17   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [13:07 ]   16   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [13:04 ]   15   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [10:29 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [08:37 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [11:16 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [10:31 ]   11   مهدی سالم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 اردیبهشت 1385 [08:50 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [07:53 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [08:34 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [08:18 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [07:25 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [07:16 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [07:23 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [07:16 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [07:09 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [06:28 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..