منو
 کاربر Online
583 کاربر online
تاریخچه ی: اریتریت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Erythrite.jpg} +{picture=Erythrite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 اریتریت - بلورهای علفی
( شکل در کوارتز (عرض تصویر 85 میلیمتر
 اریتریت - بلورهای علفی
( شکل در کوارتز (عرض تصویر 85 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::اریتریت (Erythrite)::__ ||__::اریتریت (Erythrite)::__
-::Co3(AsO4) . 8H2O:: +::((کبالت|Co))3(((آرسنیک|As))O4) . 8H2O::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__ ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
-::کامل - مطابق با /010/::|__::((رخ))::__ +::/کامل - مطابق با /010::|__::((رخ))::__
 ::((الماس))ی - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__ ::((الماس))ی - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__
 |__::((شکستگی))::__ |__::((شکستگی))::__
 ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع سختی::__ |__::نوع سختی::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((آگرگات)) توده ای - رشته ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((آگرگات)) توده ای - رشته ای::|__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((فرانسه)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((اطریش)) ، ((انگلیس)) ، ((کانادا)) ، ((مکزیک)) ، ((مراکش )) ::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((فرانسه)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((اطریش)) ، ((انگلیس)) ، ((کانادا)) ، ((مکزیک)) ، ((مراکش )) ::|__::((ژیزمان))::__
-::رنگ شعله را سبز روشن میکند روی شعله ((HNO3)) محلول در ذوب می شود ((ویک پرل)) خاکستری بابوی ((سیر)) تولید میکند و آب خود را از دست می دهد ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ +::رنگ شعله را سبز روشن میکند روی شعله ((HNO3)) محلول در ذوب می شود ویک پرل خاکستری بابوی ((سیر)) تولید میکند و آب خود را از دست می دهد ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((CaO))=37.54% ((As2O5))=38.39% ((H2O))=24.07% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__  ::((CaO))=37.54% ((As2O5))=38.39% ((H2O))=24.07% ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::قرمزارغوانی - قرمز روشن تا بنفش ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قرمزارغوانی - قرمز روشن تا بنفش ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قرمز روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قرمز روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((فارماکولیت)) -((آنّابرژیت))- ((کلوآنتیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__ ::((فارماکولیت)) -((آنّابرژیت))- ((کلوآنتیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::(((منشور))ی - ((آسیکولار)) (شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::(((منشور))ی - ((آسیکولار)) (شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((آلمان شرقی))::|__::محل پیدایش::__  ::((آلمان شرقی))::|__::محل پیدایش::__
 :: با چاقو بریده میشود-قابل انعطاف-دارای ((لومینسانس)) نارنجی::|__::سایر مشخصات::__ :: با چاقو بریده میشود-قابل انعطاف-دارای ((لومینسانس)) نارنجی::|__::سایر مشخصات::__
 ::.به معنای قرمزگرفته شده است eruthros ازکلمه ((یونان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به معنای قرمزگرفته شده است eruthros ازکلمه ((یونان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2|3.07|ــ|| ــ|2|3.07|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [08:30 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [06:00 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [05:59 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [12:09 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 [06:41 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..