منو
 کاربر Online
261 کاربر online
تاریخچه ی: اریتره

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-68Lines: 1-79
 V{maketoc} V{maketoc}
 !~~blue:اریتره Eritrea~~ !~~blue:اریتره Eritrea~~
 
 
 
 
  
 ||::~~blue:__پرچم اریتره__~~:: ||::~~blue:__پرچم اریتره__~~::
-::{picture file=img/daneshnameh_up/eritreh.jpg}:: +::{picture=eritreh.jpg}::
 ::~~blue:__نقشه جغرافیایی اریتره__~~:: ::~~blue:__نقشه جغرافیایی اریتره__~~::
-::{picture file=img/daneshnameh_up/ERIT1M.jpg}::|| +::{picture=ERIT1M.jpg}::
/>::~~blue:__نقشه سیاسی اریتره__~~::
/>::{picture=ERITLOC.jpg}::||
  
 
 
 
 
 !مشخصات آماری اریتره !مشخصات آماری اریتره
 
 
 
 
  
 ||::__نام رسمی __::|::~~green:__اریتره (Eritrea)__~~:: ||::__نام رسمی __::|::~~green:__اریتره (Eritrea)__~~::
 ::__حکومت__::|::__ جمهوری__:: ::__حکومت__::|::__ جمهوری__::
 ::__مساحت__::|::121320 کیلومتر مربع:: ::__مساحت__::|::121320 کیلومتر مربع::
 ::__خط ساحلی__::|::خط ساحلی ندارد:: ::__خط ساحلی__::|::خط ساحلی ندارد::
 ::__مختصات جغرافیایی__::|::15درجه شمالی و39 درجه شرقی:: ::__مختصات جغرافیایی__::|::15درجه شمالی و39 درجه شرقی::
 ::__جمعیت__::|::4,447,307 نفر (July 2004 est.) :: ::__جمعیت__::|::4,447,307 نفر (July 2004 est.) ::
 ::__پایتخت__::|::__((اسمره))__:: ::__پایتخت__::|::__((اسمره))__::
-::__شهرهای عمده __::|::__مصوع__ ، __عصب__ ، __کرن__ ::
::__زبان__::|:: تیگرینهای (اکثریت)،تیگرهای ، عربی، عفاری ساهو::
+::__شهرهای عمده __::|::__((مصوع))__، __((عصب))__ ، __((کرن))__ ::
::__زبان__::|:: ~~green:__تیگرینهای (اکثریت)،تیگرهای ، عربی، عفاری ساهو__~~::
 ::__مذهب__::|::~~green:__اسلام سنی __، __مسیحی قبطی __~~::  ::__مذهب__::|::~~green:__اسلام سنی __، __مسیحی قبطی __~~::
-::__نژادهای مردم__::|::__تینگرینا__(50%)، __تیگره__ (30%)، __عفار__ (8%) و __هرارب__ ( 9/3%):: +::__نژادهای مردم__::|::__تینگرینا__، __تیگره__، __عفار__ و __هرارب__::
 ::__واحد پول__::|::__~~green:ناکفا~~__:: ::__واحد پول__::|::__~~green:ناکفا~~__::
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=82|سرود ملی اریتره]__::|| +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=82|سرود ملی اریتره]__::||
  
 
 
 
 
 !حکومت !حکومت
-__جبهه آزادیبخش خلق اریتره__ (EPLF) کنترل اریتره را در مه 1991 در دست گرفت و دولت انتقالی را تا زمان تصویب قانون اساسی اداره میکند. حکومت قانونی چند حزبی از
1995 بر پا گشته است..
+__~~green:جبهه آزادیبخش خلق اریتره~~__ (EPLF) کنترل اریتره را در مه 1991 در دست گرفت و دولت انتقالی را تا زمان تصویب ~~green:قانون اساسی ~~اداره میکند. حکومت قانونی چند حزبی از 1995 بر پا گشته است.
 !آموزش  !آموزش
-__میزان باسوادی__: این آمار موجود نیست. +__میزان باسوادی__: 71% .
 __سنین تحصیل اجباری__: تحصیل برای حداکثر 12 سال از سن 6 سالگی رایگان است ولی اجباری نیست. __سنین تحصیل اجباری__: تحصیل برای حداکثر 12 سال از سن 6 سالگی رایگان است ولی اجباری نیست.
 __تعداد دانشگاه __: 1. __تعداد دانشگاه __: 1.
-!دفاع +!دفاع
 __کل نیروهای دفاع__: 000/60 (1991). __کل نیروهای دفاع__: 000/60 (1991).
 !جغرافی !جغرافی
-اریتره نام کشورآفریقایی است که از شمال و غرب با ((سودان))، از جنوب با اتیوپی و ((جیبوتی)) و از شرق با ((دریای سرخ)) هم مرز است. +اریتره نام کشورآفریقایی است که از شمال و غرب با ((سودان))، از جنوب با ((اتیوپی)) و ((جیبوتی)) و از شرق با ((دریای سرخ)) هم مرز است.
 اریتره از لحاظ طبیعی دنباله فلات مرتفع ((اتیوپی)) است، با این حال جلگه های پست ساحلی نیز وجود دارد. اریتره از لحاظ طبیعی دنباله فلات مرتفع ((اتیوپی)) است، با این حال جلگه های پست ساحلی نیز وجود دارد.
-*__رود مهم__: برکه (فصلی)
*__بلندترین نقطه__: قله رامو2130 متر.
+*__رود مهم__: ~~blue:برکه (فصلی)~~
*__بلندترین نقطه__: قله رامو با ارتفاع 2130 متر.
 !اقتصاد !اقتصاد
 +
 +
 +
 +||::{picture=ERIT1P.jpg}::
 +::__~~blue:رودخانه های فصلی ~~__::||
 +
 +
 +
 جنگ جدایی طلبانه 30 ساله اقتصاد را متلاشی کرده است. نیروی کار عمدتا در بخش کشاورزی اشتغال همچنین به پرورش دام برای پوست (کالای عمده صادراتی) میپردازد. ولی، بارندگی ناکافی و غیر قابل اعتماد خطر دائمی است. منبع عمده طبیعی ((نمک)) است. جنگ جدایی طلبانه 30 ساله اقتصاد را متلاشی کرده است. نیروی کار عمدتا در بخش کشاورزی اشتغال همچنین به پرورش دام برای پوست (کالای عمده صادراتی) میپردازد. ولی، بارندگی ناکافی و غیر قابل اعتماد خطر دائمی است. منبع عمده طبیعی ((نمک)) است.
 !تاریخ معاصر !تاریخ معاصر
 این کشور در اوایل قرن بیستم جزو مستعمرات ((ایتالیا)) بود و توانست در سال 1993 از ((اتیوپی)) جدا شده و استقلال خود را بدست آورد.  این کشور در اوایل قرن بیستم جزو مستعمرات ((ایتالیا)) بود و توانست در سال 1993 از ((اتیوپی)) جدا شده و استقلال خود را بدست آورد.
 مستعمره ایتالیایی اریتره از نواحی ساحلی اتیوپی و زمینهای مورد ادعای ترکان عثمانی در 1890 ایجادشد. اریتره که به صورت پایگاهی برای تسخیر اتیوپی (1935 تا 1936) از سوی ایتالیاییها استفاده گردید، در 1941 زمانی که ایتالیاییها از شرق افریقا اخراج شدند، تحت حکومت ((برتانیا)) درآمد. مستعمره ایتالیایی اریتره از نواحی ساحلی اتیوپی و زمینهای مورد ادعای ترکان عثمانی در 1890 ایجادشد. اریتره که به صورت پایگاهی برای تسخیر اتیوپی (1935 تا 1936) از سوی ایتالیاییها استفاده گردید، در 1941 زمانی که ایتالیاییها از شرق افریقا اخراج شدند، تحت حکومت ((برتانیا)) درآمد.
 در 1952 این سرزمین به صورت ایالتی خودمختار با اتیوپی تشکیل فدراسیون داد ولی الحاث آن به عنوان یکی از استانهای اتیوپی در 1962 شورشی را بر ضد اتیوپی آغازکرد که تا 1992 به طول انجامید. در 1952 این سرزمین به صورت ایالتی خودمختار با اتیوپی تشکیل فدراسیون داد ولی الحاث آن به عنوان یکی از استانهای اتیوپی در 1962 شورشی را بر ضد اتیوپی آغازکرد که تا 1992 به طول انجامید.
-در 1977 چریکهای اریترهای این سرمزنی را تقیبا به طور کامل از وجود نیروهای اتیوپی پاکسازی کردند، ولی دولت مارکسیست اتیوپی به رهبری سرهنگ منگستو با استفاده از سلاحهای شوروی به جنگ پرداخت و در سال بعد وضعیت را بر عکس کرد. __جبهه آزادیبخش خلق اتیوپی __ با __جبهه آزادیبخش تیگره اتیوپی__ در سرنگونی منگیستو در 1991 مؤثر بود و در آن سال اریتره عملا از اتیوپی جدا گشت. همه پرسی در اریتره در آوریل 1993 با اکثریتی جامع استقلال را مورد تائید قرار داد و طبق برنامه، این سرزمین در 24 مه 1993 به استقلال کامل رسید. +در 1977 چریکهای اریترهای این سرمزنی را تقیبا به طور کامل از وجود نیروهای اتیوپی پاکسازی کردند، ولی دولت مارکسیست اتیوپی به رهبری ~~green:__سرهنگ منگستو__~~ با استفاده از سلاحهای شوروی به جنگ پرداخت و در سال بعد وضعیت را بر عکس کرد. __جبهه آزادیبخش خلق اتیوپی __ با __جبهه آزادیبخش تیگره اتیوپی__ در سرنگونی منگیستو در 1991 مؤثر بود و در آن سال اریتره عملا از اتیوپی جدا گشت. همه پرسی در اریتره در آوریل 1993 با اکثریتی جامع استقلال را مورد تائید قرار داد و طبق برنامه، این سرزمین در 24 مه 1993 به استقلال کامل رسید.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:35 ]   8   طه محمدی      جاری 
 پنج شنبه 13 اسفند 1383 [18:34 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [10:21 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 اسفند 1383 [17:10 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [07:27 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [06:38 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [08:20 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 26 اردیبهشت 1383 [06:56 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..