منو
 کاربر Online
364 کاربر online
تاریخچه ی: اروپا در جنگ جهانی دوم

!اروپا در جنگ جهانی دوم
در سپتامبر 1939 م، جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز شد. دیکتاتور آلمان، ((آدولف هیتلر))، می خواست تا ((رایش سوم ))به یک قدرت مطلقه در اروپا، تبدیل شود. در ابتدا تاکتیک ((حملات برق آسا ))موفقیت آمیز می نمود. اما پس از سال 1943م، قوانین متفقین، متشکل از نیروهای ((آمریکا))، ((شوروی)) و ((انگلستان))، بر آلمان برتری یافتند. سرانجام، آلمان در ماه می 1945م، نه روز پس از خودکشی هیتلر، تسلیم شدند. بیش از بیست میلیون اروپایی در این جنگ کشته شدند.

{picture file=img/daneshnameh_up//oropa_dar_jang_jahani2.jpg}
تهاجم به فرانسه


سربازان آلمانی در ماه مه
1940 م به فرانسه حمله کردند.

{picture file=img/daneshnameh_up//oropa_dar_jang_jahani3.jpg}


__اول سپتامبر 1939 م__

نیروهای آلمانی به ((هلند)) حمله می کنند. سپس، بعد از شکست دادن ((لهستان))، آلمان و شوروی این کشور را میان خود تقسیم می کنند.

__9 آوریل تا 1 ماه مه 1940__

آلمان به کشورهای ((دانمارک)) و ((نروژ)) حمله می کند و آنها را به تصرف خود در می آورد.

__10 ماه مه 1940__

تهاجم آلمان به هلند و بلژیک آغاز می شود. تانکهای آلمانی از ناحیه «آردن» به طرف شمال فرانسه پیشروی و به خطوطو استحکامات دفاعی «((ماژینو))» حمله می کنند.

__26 ماه مه 1940__

سربازان انگلیسی که با پیشروی آلمانیها به خطر می افتند به سمت «((بندر دان گرک))» در شمال فرانسه عقب نشی می کنند. یک ناوگان کوچک از نیروی دریایی سلطنتی همراه با قایقهای کوچک، 224000 انگلیسی و 95000 نفر از نیروهای متفقین را برای در امان ماندنف به انگلستان حمل می کنند.

__14 ژوئن 1940__

آلمانها وارد ((پاریس)) می شوند. فرانسه قرار داد آتش بس را در 22 ژوئن امضاء می کند.

__10 ژانویه تا 15 سپتامبر 1940__

آغاز نبرد ((بریتانیا)): «لوفت وافه»، نیروی هوایی آلمان، تصمیم به نابودی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا RAF، می گیرد. نیروی هوایی سلطنتی در این نبرد، پیروز می شود و هیتلر از حمله هواپیماهایش به انگلستان صرفنظر می کند.

__سپتامبر 1940 ـ ماه مه 1941__

بمب افکنهای آلمانی حملات سنگین و همه جانبه ای را موسوم به «بلیتس» Blitz بر روی لندن و دیگر شهرهای انگلستان آغاز می کنند.

__27 ماه مه 1941__

نیروی دریایی انگلستان، رزمنا و آلمانی «بیسمارک» را در ((اقیانوس اطلس ))غرق می کند.

__22 ژوئن 1941__

آلمان در «((عملیات بارباروسا))» به اتحاد شوروی حمله می کند. در آغاز کار، حمله برق آسای آلمانیها نیروهای شوروی را منهدم ساخت.

__8 سپتامبر 1941__

آلمانها، لنینگراد (((سن پترزبورگ))) را مورد حمله قرار می دهند. محاصره این شهر تا 1944 م ادامه می یابد. بیش از یک میلیون از ساکنان آن کشته می شوند.

__5 دسامبر 1941__

تهاجم آلمانها در نزدیکی ((مسکو)) متوقف می شود. ارتش آلمان توانایی مبارزه با سرمای شدید آب و هوای روسیه را ندارد.

__اکتبر ـ نوامبر 1942__

در شمال آفریقا نیروهای انگلیسی به فرماندهی ژنرال «برنارد مونتگمری»، نیروهای آلمانی را به فرماندهی ژنرال «اروین رومل» در «((نبرد العلمین))» شکست می دهند. در 8 نوامبر 1942 م متفقین به مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا حمله می برند.

__2 فوریه 1943__

نیروهای آلمانی تحت فرماندهی ژنرال «فردیک فوری پاولوس» که در حلقه محاصره قرار داشتند، در ((استالین گراد)) تسلیم نیروهای شوروی می شوند. آلمان در مجموع، 300000 نفر تلفات می دهد و این پیروزی بزرگی برای نیروهای شوروی، محسوب می گردد.

__مارس ـ آوریل 1943__

اوج نبرد در اقیانوس اطلس: کشتیهای جنگی آلمان با غرق نمودن کشتیهایی که حامل غذا و اسلحه برای انگلستان بودند، این کشور را در معرض خطر قحطی و گرسنگی قرار می دهند تا تسلیم شود. اما متفقین بسیاری از کشتیهای جنگی آلمان را نابود کردند. بدین ترتیب این تهدید فروکش کرد.

__5 ژوئیه 1943__

«((نبرد کورسک))» در غرب اتحاد جماهیر شوروی آغاز می شود. نیروهای شوروی، آلمانها را در بزرگترین نبرد تانکها در تاریخ، شکست می دهند.

__10 ژوئیه 1943__

متفقین به ((جزیره سیسیل ))حمله می کنند. این تهاجم به سقوط «موسولینی» در ایتالیا منجر می شود.

__17 اوت 1943__

در این روز، انبوه بمب افکنهای آمریکا حملات خود را متوجه کارخانه های آلمان در شهرهای «رگنسبورگ» و «شواینفورت» می کنند.

__22 ژانویه 1944__

نیروهای متفقین در «آنزیو» واقع در سواحل جنوب ایتالیا پیاده می شوند و پیشروی خود را در خاک ایتالیا، آغاز می کنند.

__18-11 ماه مه 1944__

نیروهای متفقین نبردی را برای تصاحب «((صومعه مونته کاسینو))»، قدیمی ترین صومعه اروپا، آغاز می کنند. در این جنگ، صومعه به سختی آسیب می بیند.

__6 ژوئن 1944__

آغاز عملیات نرماندی: تعداد بیشماری از نیروهای متفقین در سواحل نرماندی، در شمال فرانسه، پیاده می شوند. سرانجام نیروهای متفین در مواضع دفاعی آلمان نفوذ می کنند.

__13 ژوئن 1944__

اولین ((موشک)) های V- 1 به سوی لندن پرتاب می شوند. سپس، موشکهای V-2 برای حمله به شهروندان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد.

__1 اوت 1944__

لهستانیها در «ورشو» علیه آلمانها شورش نمودند. ارتش روسیه از کمک به آنان امتناع کرد، و شورش سرکوب شد.

__25 اوت 1944__

متفقین پاریس، پایتخت فرانسه، را از اشغال آلمانها آزاد ساختند.

__17 سپتامبر 1944__

آغاز نبرد «آرنم»: نیروهای هوا برد متفقین در پشت جبهه آلمانها در هلند فرود می آیند. این عملیات به شکست می انجامد.

__16 دسامبر 1944 __

نبرد «بواژ»: آلمانها آخرین حمله مذبوحانه خود را در «((جنگل آردن))» واقع در شمال غربی فرانسه آغاز نمودند. این عملیات به شکست آنها می انجامد.

__14 ـ 13 فوریه 1945__

نیروی هوایی انگلستان شهر «در سدن» در شرق آلمان را نابود می کند. در حدود 60000 شهروند آلمانی کشته می شوند.

__30 آوریل 1945 __

هیتلر در زمانی که نیروهای شوروی، شهر برلین را اشغال می کنند، در پناهگاه زیر زمینی خود، دست به خود کشی می زند.

__8 ماه مه 1945__
جنگ جهانی دوم در اروپا به پایان می رسد.

!کشتار یهودیان به دست نازیها

((نازیها))، در طول جنگ جهانی دوم کوشیدند تا تمام یهودیان اروپا را نابود کنند. بین سالهای 1941 و 1945م نزدیک به شش میلیون نفر از هشت میلیون یهودی ساکن اروپا طی قتل عام گسترده ای موسوم به ((هولوکاست ))Holocaust، کشته شدند. نازیها، اتاقهای گاز بزرگی را در اردوگاههای مرگ، مانند اردوگاه ((آشوینز))، ساخته بودند. بسیاری از یهودیانی که از متصرفات اروپایی آلمانها بوسیله قطار به این اردوگاهها فرستاده می شدند، روانه اتاقهای گاز می گردیدند. کسانی که باقی ماندند به اردوگاههای کار اجباری فرستاده می شدند.
{picture file=img/daneshnameh_up//oropa_dar_jang_jahani5.jpg}
~~blue:قربانیان اردوگاههای دسته جمعی~~


کارگران گرسته
اردوگاههای کار اجباری روی تخت
های چوبی در خوابگاههای شلوغ، می خوابیدند.

جنگ جهانی دوم با یک سلسله پیروزیهای برق آسای دیکتاتور آلمان، آدولف هیتلر (1945ـ 1889م) آغاز شد. سربازان آلمانی، در مدت یک ماه ـ سپتامبر 1939 م ـ ((لهستان)) را شکست دادند. پس اط یک دوره آرمش «نه جنگ نه صلح» کا از اکتبر 1939 م تا مارس 1940 م به طول انجامید، نیروهای هیتلر بسرعت ((دانمارک ))و ((نروژ)) را اشغال کردند و ارتش انگلیس و فرانسه را در خاک فرانسه در هم شکستند.

!پیشرفتهای هیتلر

تا ژوئن 1940م، هیتلر و متحد ایتالیایی وی، دیکتاتور ((فاشیست))، «بنیتوموسولینی» (1945 ـ 1883م ) بیشتر سرزمینهای اروپا واقع در غرب اتحاد جماهیر شوروی را تحت سلطه خود در آوردند. فرانسه به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم گشت. بخش شمالی تحت اشغال آلمانها بود و بخش جنوبی موسوم به «((ویشی))» بوسیله یک دولت دست نشانده آلمانها (دولت ویشی) اداره می شد.

!بمباران هوایی انگلستان

هیتلر مایل به مذاکرات صلح با انگلستان بود. اما نخست وزیر انگلیس، «((وینستون چرچیل))»، بر ادامه جنگ مصمم بود. هیتلر تصمیم خود مبنی بر تهاجم زمینی به انگلستان را عوض کرد، اما کوشید تا با بمباران شهرها، این کشور را مجبور به تسلیم کند. در سپتامبر 1940م، نیروی هوایی آلمان، بمباران شیانه شهرها و بنادر مهم انگلستان را آغاز کرد. آلمانها این حملات سنگین هوایی را «بلیتس»، ساعقه، نامیدند. کشتی های جنگی آلمان نیز با محاصره انگلستان مهمات و مواد غذایی ضروری می آوردند، غرق می کردند.

!حمله به اتحاد جماهیرشوروی

در تابستان سال 1941م آلمان با حمله به اتحاد جماهیر شوروی، دامنه جنگ را گسترش داد. هیتلر خواست تا این قدرت بزرگ را نابود سازد و آن را به یک ایالت وسیع تحت فرمان خود، مبدل سازد. اما، علی رغم پیروزی های اولیه در اتحاد جماهیر شوروی نیروهای هیتلر در تضعیف روحیه مردم با شکست مواجه شدند. همچنین آنها تاب تحمل سرمای شدید زمستان اتحاد جماهیر شوروی را نداشتند.

!بمباران سنگین لندن

در سپتامبر 1940 م بمب افکنهای آلمان شبانه شروع به بمباران سنگین پایتخت انگلستان، شهر ((لندن))، کردند. هر شب چراغهای خیابانها خاموش می گشت و پرده های سیاه جلوی پنجره ها کشیده می شد تا اینکه هیچ نوری نتواند هواپیماهای دشمن را به سمت هدف راهنمایی کند.

{picture file=img/daneshnameh_up//oropa_dar_jang_jahani4.jpg}


!آمریکا وارد جنگ می شود

چرچیل می دانست که تنها، ورود آمریکا به جنگ می تواند باعث شکست آلمان شود. رئیس جمهور آمریکا، «((فرانکلین دلانو رزولت))»، با انگلستان موافق بود، اما بسیاری از آمریکاییها نسبت به ورود آمریکا به جنگ، بی میل بودند. بنابراین «رزولت» کمکهای خود را محدود به تامین مهمات و سلاحهای مورد استفاده انگلستان نمود. اما زمانی که ((ژاپن))ی ها در دسامبر 1941م «((بندر پرل هاربر))» را مورد حمله قرارداند، آمریکا به ژاپن و متحداتش، اعلان جنگ داد.

!پیشروی متحدین در اروپا

در طول سال 1942 م نیروهای متفقین حالت تدافعی داشتند. اما در سال 1943 م با پیوستن اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا، جریان جنگ تغییر کرد. در حوزه دریای و آمریکا، جریان جنگ تغییر کرد. در حوزه ((دریایی مدیترانه))، متفقین در «العلمین»، ناحیه ای در شمال ((آفریقا))، به آلمانها حمله بردند و آنها را شکست دادند. این حمله در نوامبر سال 1942م اتفاق افتاد. آنها همچنین در ژوئیه سال 1943م به ((جزیره سیسیل ))حمله بردند. در ژانویه سال 1944م آنها به سرزمینهای واقع در شبه جزیره ایتالیا حمله کردند. ایتالیایی ها صلح را پذیرفتند، اما سربازان آلمانی کشور را اشغال نموده و راه پیشروی منظم متفقیم به سوی شمال را سد کردند. آلمانها در فوریه سال 1943م در ((استالینگراد)) (واگارگراد کنونی) شکست خوردند، و جریان جنگ به سود شوروی ها تغییر کرد.

!عملیات نرماندی

در 6 ژوئن 1944م نیروهای متفقین با پیاده کردن نیرو در سواحل نرماندی، واقع در شمال فرانسه، جبهه غرب را گشودند. نیروهای متفقین همچنان که جنگ را در غرب اروپا دنبال می کردند، پیشرفت کندی داشتند. آلمانها آخرین حمله مذبوحانه خود را در «((جنگل آردن))»، واقع در شمال شرق فرانسه، ترتیب دادند. این حمله نیز با شکست روبرو شد. واضح بود که هیتلر جنگ را باخته است.

!دفاع از میهن

در زمستان سال 45 ـ 1944 م آلمانها به سختی در برابر نیروهای متفقین که از شرق و غرب به خاک آلمان نزدیک می شدند، مقاومت می کردند. در آلمان حتی کودکان نیز آموزش نظامی دیده بودند.
شکست آلمان در آغاز سال 1945م تدارکات ارتش آلمان نزدیک به اتمام بود. هواپیماها و تانکها، سرخت، نداشتند. نیروهای متفقین با بمب شهرهای آلمان را ویران ساختند. در آخر آوریل 1945م سربازان آمریکایی و روسی در کنار «((رودخانه آلپ))» که در شمال غربی آلمان قرار داشت، به هم رسیدند. همینکه روسها، حمله خود را به قلب ((برلین)) آغاز کردند، هیتلر در پناهگاه زیرزمینی خود، دست به خود کشی زد. جنگ جهانی دوم در هشتم ماه مه 1945م پایان یافت.

!پیشروی متفقین

در ژوئیه 1942م نیروهای آلمان و ((ایتالیا)) پس از شکستشان در «نبرد العلیمن» در ((مصر))، از شمال ((آفریقا)) عقب نشینی کردند. در زمستان سال 1942م ، ارتش شوروی، پیشروی ارتش آلمان را در جبهه شرق طی ((نبرد استالین )) گراد، متوقف کرد. نیروهای شوروی حمله خود را بسوی غرب آغاز کردند، متفقین نیز به کندی در جبهه ایتالیا، پیشروی می نمودند. در ژوئن 1944م، نیروهای متفقین شمال ((فرانسه)) را اشغال کردند. تا پایان آوریل 1945، نیروهای متفقین به «((رودخانه آلپ))» در شمال آلمان رسیدند و از سوی دیگر، نیروهای شوروی وارد برلین شدند.
زیر نویس عکس
سفر به برلین
این نقشه چگونگی پیشروی متفقین را برای آزاد سازی اروپا از دست نازیها، نشان می دهد.!حقایق ثبت شده

کولی ها، لهستانی ها، روسها، همجنس بازان، ((سوسیالیست)) ها، و(( کمونیست ))ها نیز در اردوگاههای مرگ «نازی ها» جان سپردند. نسل کولی های اروپا تقریبا از میان رفت. بیش از دو میلیون سرباز روسی که به اسارت آلمانها در آمده بودند تیر باران شده و یا در این اردوگاهها از گرسنگی، مردند. میلیونها اروپایی دیگر (شامل چک ها، فرانسوی ها و((هلند))ی ها) به دست نازیها کشته شدند و یا در اردوگاههای کار اجباری، جان سپردند.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [08:38 ]   23   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [08:36 ]   22   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [08:13 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [08:11 ]   20   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [07:34 ]   19   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [07:32 ]   18   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [07:08 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:57 ]   16   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:54 ]   15   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:52 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:45 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:43 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:37 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:33 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:29 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:27 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:23 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:17 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:11 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [12:15 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [10:16 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [09:59 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [09:45 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..