منو
 صفحه های تصادفی
ژرسدورفیت
تداخل سنج
گوزن یالدار آبی
گزارش
کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی
راملسبرژیت
سنگهای آذر آواری
حبیب بن مظاهر
ساختمان DNA
کهکشان
 کاربر Online
1194 کاربر online
تاریخچه ی: ارمنستان

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-91Lines: 1-95
 V{maketoc} V{maketoc}
 !~~blue:ارمنستان Armenia~~ !~~blue:ارمنستان Armenia~~
 
 
 
 
  
 ||::~~blue:__پرچم ارمنستان__~~:: ||::~~blue:__پرچم ارمنستان__~~::
 ::{picture=armanestan.jpg}:: ::{picture=armanestan.jpg}::
 ::~~blue:__نقشه جغرافیایی ارمنستان__~~:: ::~~blue:__نقشه جغرافیایی ارمنستان__~~::
 ::{picture=ARME1M.jpg}:: ::{picture=ARME1M.jpg}::
 ::~~blue:__نقشه سیاسی ارمنستان__~~:: ::~~blue:__نقشه سیاسی ارمنستان__~~::
 ::{picture=ARMELOC.jpg}::|| ::{picture=ARMELOC.jpg}::||
  
 
 
 
 
 !مشخصات آماری ارمنستان !مشخصات آماری ارمنستان
 
 
 
 
  
 ||::__نام رسمی __::|::~~green:__ارمنستان (Haikakan)__~~:: ||::__نام رسمی __::|::~~green:__ارمنستان (Haikakan)__~~::
 ::__عضو__::|::((سازمان ملل متحد))، __جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع__، __کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا__:: ::__عضو__::|::((سازمان ملل متحد))، __جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع__، __کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا__::
 ::__حکومت__::|::__ جمهوری__:: ::__حکومت__::|::__ جمهوری__::
-::__مساحت__::|::79800 کیلومتر مربع:: +::__مساحت__::|::29800 کیلومتر مربع::
 ::__خط ساحلی__::|::خط ساحلی ندارد:: ::__خط ساحلی__::|::خط ساحلی ندارد::
 ::__مختصات جغرافیایی__::|::40 درجه شمالی و 45 درجه غربی:: ::__مختصات جغرافیایی__::|::40 درجه شمالی و 45 درجه غربی::
-::__جمعیت__::|:: 2،991,360 نفر:: +::__جمعیت__::|:: 000و008و3 نفر (2002 )::
 ::__رشدسالانه جمعیت__::|::32/.- درصد:: ::__رشدسالانه جمعیت__::|::32/.- درصد::
 ::__پایتخت__::|::__((ایروان))__:: ::__پایتخت__::|::__((ایروان))__::
 ::__شهرهای عمده __::|:: __کوماری__ ، __کاراکلیس__ :: ::__شهرهای عمده __::|:: __کوماری__ ، __کاراکلیس__ ::
-::__زبان__::|::~~green:ا__رمنی__~~ ، ~~green:__آذری__~~، ~~green:__کردی__~~::
::__مذهب__::|::~~green:__ارمنی__~~::
+::__زبان__::|::~~green:__ارمنی__~~ ، ~~green:__آذری__~~، ~~green:__کردی__~~::
::__مذهب__::|::~~green:__ارمنی(مسیجی گریگوری) 5/64% __~~::
 ::__امید طول عمر__ ::|::8/71 سال:: ::__امید طول عمر__ ::|::8/71 سال::
 ::__واحد پول__::|::__~~green:درام~~__:: ::__واحد پول__::|::__~~green:درام~~__::
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=81|سرود ملی ارمنستان]__::|| +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=81|سرود ملی ارمنستان]__::||
  
 
 
 
 
 !حکومت  !حکومت
-259 عضو مجمع و __~~green:رئیس جمهور ~~__اجرایی با رأی تمامی افراد بالغ برای __~~green:چهار سال ~~__انتخاب میشوند.رار ست قانو ای جیدی توین گردد. +بر طبق قانون اساسی 1995 : 131عضو مجمع ملی و __~~green:رئیس جمهور ~~__با رأی تمامی افراد بالغ برای __~~green:چهار سال ~~__انتخاب میشوند. نست وزیر بر طب ا مجل تیین می گردد .
 __~~green:احزاب عمده سیاسی عبارتند از~~__: __~~green:احزاب عمده سیاسی عبارتند از~~__:
 *__جنبش ملی ارمنستان__ *__جنبش ملی ارمنستان__
 *__اتحاد برای خودمختاری ملی (ملی گرای افراطی)__ *__اتحاد برای خودمختاری ملی (ملی گرای افراطی)__
 *__ فدراسیون انقلابی ارمنستان__ *__ فدراسیون انقلابی ارمنستان__
 !آموزش !آموزش
-__میزان باسوادی__ : این مر نیست. +__میزان باسوادی__ : 3/99% (1999)
شن
اسنمه کورهای جا ( شارات گیتاشناسی 1382) بر طبق کتاب سال بریتانیکا(2002)
 __سنین تحصیل اجباری__: 5 تا 15 سال. __سنین تحصیل اجباری__: 5 تا 15 سال.
 __تعداد دانشگاه__: 1 دانشگاه و 1 پلی تکنیک. __تعداد دانشگاه__: 1 دانشگاه و 1 پلی تکنیک.
 !دفاع  !دفاع
 __خدمت سربازی__ : 2 سال. __خدمت سربازی__ : 2 سال.
 !جغرافی !جغرافی
-ارمنستان کوچک ترین جمهوری کشورهای __مستقل مشترک المنافع __ بوده و سرزمینی است، محصور در خشکی با تابستان های گرم و خشک و زمستان های بسیار سردی دارد. +ارمنستان کوچک ترین جمهوری __((کشورهای مستقل مشترک المنافع)) __ بوده و سرزمینی است، محصور در خشکی با تابستان های گرم و خشک و زمستان های بسیار سردی دارد.
 کل ارمنستان کوهستانی است – فقط 10% مساحت کشور کمتر از 1000 متر ارتفاع دارد.  کل ارمنستان کوهستانی است – فقط 10% مساحت کشور کمتر از 1000 متر ارتفاع دارد.
 *__رودهای مهم__: ~~blue:ارس، زنگه~~. *__رودهای مهم__: ~~blue:ارس، زنگه~~.
 *__بلندترین نقطه__: کوه آراگاتس با ارتفاع 4090 متر. *__بلندترین نقطه__: کوه آراگاتس با ارتفاع 4090 متر.
 *__آب و هوا__: ارمنستان آب و هوایی خشک با اختلاف محلی بسیار به دلیل میزان ارتفاع و دیگر عوامل دارد. *__آب و هوا__: ارمنستان آب و هوایی خشک با اختلاف محلی بسیار به دلیل میزان ارتفاع و دیگر عوامل دارد.
 !اقتصاد !اقتصاد
 اراضی حاصلخیز و قابل کشت آن،محدود است.اما در نواحی کوهستانی، پرورش ((گاو)) ،((گوسفند)) و((بز)) ، بسیار رایج است.~~green:صنایع مهم این کشور~~، __ساخت ماشین آلات__، __منسوجات__ و __صنایع شیمیایی __میباشند. اراضی حاصلخیز و قابل کشت آن،محدود است.اما در نواحی کوهستانی، پرورش ((گاو)) ،((گوسفند)) و((بز)) ، بسیار رایج است.~~green:صنایع مهم این کشور~~، __ساخت ماشین آلات__، __منسوجات__ و __صنایع شیمیایی __میباشند.
 صادرات این کشور ((الماس)) ، __مواد معدنی__ ، مواد غذایی و انرژی بوده و واردات آن ((گاز طبیعی)) ، ((نفت)) ، ((دخانیات)) ، می باشد.بخش صنعتی متنوع است و شامل __صنایع شیمیایی__ ، __فلزی__ ، __نساجی__ ، ابزارهای دقیق و فرآوری غذایی است. صادرات این کشور ((الماس)) ، __مواد معدنی__ ، مواد غذایی و انرژی بوده و واردات آن ((گاز طبیعی)) ، ((نفت)) ، ((دخانیات)) ، می باشد.بخش صنعتی متنوع است و شامل __صنایع شیمیایی__ ، __فلزی__ ، __نساجی__ ، ابزارهای دقیق و فرآوری غذایی است.
-پروژه های بزرگ نیروی هیدروالکتریک و آب برای کشاورزی را تأمین میکنند. اقداماتی برای ایجاد اقتصاد بازار انجام شده، ولی محاصره مؤثر آذریها اقتصاد را ویران کرده است. +پروژه های بزرگ ((نیروی هیدروالکتریک)) و آب برای کشاورزی را تأمین میکنند. اقداماتی برای ایجاد اقتصاد بازار انجام شده، ولی محاصره مؤثر ((آذربایجان |آذریها)) اقتصاد را ویران کرده است.

این بدان جهت است که مسیرهای اصلی راه آهن از ((روسیه)) به مقصد ارمنستان از ((آذربایجان)) می گذرد و بر طبق جنگ میان دو کشور بر سر منطقه ((قره باغ)) ، امکان عبور آزادانه به ارمنستان دچار مشکل شده است . و از طرف دیگر ، به دلیل وابستگی شدید به اقتصاد روسیه ، عدم امکان برقرار ارتباط آزادانه با روسیه برای این کشور بسیار مشکل زا بوده است . هم چنین نفت و گاز نیز از طریق آذربایجان به این کشور ارسال می شده است که آن نیز به همین سرنوشت دچار شده است .
البته مناسبات کاملا نزدیکی میان ((ایران)) و ارمنستان برقرار است و این دامنه بسیاری از داد و ستدهای اقتصادی را دربر می گیرد .
 !تاریخ معاصر !تاریخ معاصر
 
 
 
 
  
 ||::{picture=ARME1P.jpg}:: ||::{picture=ARME1P.jpg}::
 ::~~green:خرابه های کلیسائی در ((قرنی)) که قدمت ان 897 میلادی است~~::|| ::~~green:خرابه های کلیسائی در ((قرنی)) که قدمت ان 897 میلادی است~~::||
  
 
 
 
 
-((روسیه)) ، ارمنستان شرقی را بین 1813 و 1828 به دست آورد. ارمنستان غربی تحت حکومت عثمانیها مورد آزار قرار گرفت و در 1896 و دوباره در 1915 دستخوش قتل عام در مقیاسی بزرگ شد.
طی جنگ جهانی اول ((ترکیه)) نزدیک به 000/000/2 ارمنی را که مظنون به طرفداری از روسیه بودند به ((سوریه)) و بین النهرین تبعید کرد. بازماندگان این واقعه در اروپا و ایالات متحد امریکا پراکنده شدند. به دنبال از هم پاشی روسیه تزاری، ارمنستانی مستقل به مدت کوتاهی (1918 تا 1922) ظهور کرد، ولی بر سر مالکیت زمین با تمامی همسایگانش با جنگ روبرو شد.
در 1922 ارمنستان به بخشی از جمهوری ماوراء ((قفقاز)) شوروی و در 1936 به صورت جمهوری مجزایی در اتحاد جماهیر شوروی تبدیل گشت. پس از کودتای نا موفق کمونیستها در مسکو (سپتامبر 1991) ارمنستان اعلام استقلال کرد و در زمان انحلال شوروی (دسامبر 1991) از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شد.
از 1990 نیروهای آذری و ارمنی بر سر حاکمیت قره باغ علیا درگیر کشمکش خشونت باری بودهاند. این سرزمین که اکثریت جمعیت آن را ارمنیان مسیحی ارتودوکس تشکیل میدهند در محاره آذریهای شیعه قرار دارد.
+((روسیه)) ، ارمنستان شرقی را بین 1813 و 1828 به دست آورد. ((ارمنستان غربی)) تحت حکومت ((امپراطوری عثمانی |عثمانیها)) مورد آزار قرار گرفت و در 1896 و دوباره در 1915 دستخوش ((قتل عام ارمنی ها در عثمانی |قتل عام در مقیاسی بزرگ)) شد.
طی ((جنگ جهانی اول)) ((ترکیه)) نزدیک به 000/000/2 ارمنی را که مظنون به طرفداری از روسیه بودند به ((سوریه)) و ((بین النهرین)) تبعید کرد. بازماندگان این واقعه در ((اروپا)) و ((آمریکا|ایالات متحد امریکا)) پراکنده شدند. به دنبال از هم پاشی روسیه تزاری، ارمنستانی مستقل به مدت کوتاهی (1918 تا 1922) ظهور کرد، ولی بر سر مالکیت زمین با تمامی همسایگانش با جنگ روبرو شد.
در 1922 ارمنستان به بخشی از جمهوری ماوراء ((قفقاز)) شوروی و در 1936 به صورت جمهوری مجزایی در اتحاد جماهیر ((شوروی)) تبدیل گشت. پس از ((کودتای 1991 شوروی |کودتای نا موفق کمونیستها)) در ((مسکو)) (سپتامبر 1991) ارمنستان اعلام استقلال کرد و در زمان ((انحلال شوروی)) (دسامبر 1991) از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شد.
از 1990 نیروهای آذری و ارمنی بر سر حاکمیت قره باغ علیا درگیر ((مناقشه قره باغ |کشمکش خشونت بار))ی بوده اند. این سرزمین که اکثریت جمعیت آن را ((دین ارمنی |ارمنیان مسیحی ارتودوکس)) تشکیل میدهند در میان ((ذربایجان |جمهوری آذربایجان)) قرار دارد و بصورت منطقه ای خود مختار در نظر گرفته شده بود . اما در اواخر حکومت شوروی سابق ، یعنی از سال 1990 ، ارمنیان این منطقه به دلائل مختلف سیاسی و اجتماعی ، تلاش کردند تا بصورت منطقه ای مستقل و یا متحد با ازمنستان درآیند . این حرکت ه ، پایه جنی میان ارمنستان و آذربایجان شد و بعد از پایان درگیری ها ، هنوز کشمکش و مناقشه سیاسی و اجتماعی باقی مانده است .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [04:37 ]   7   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [04:30 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [12:22 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اسفند 1383 [19:27 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [11:18 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 اسفند 1383 [18:01 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [06:27 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..