منو
 کاربر Online
461 کاربر online
Lines: 1-80Lines: 1-81
 !دیدکلی !دیدکلی
 D.S.M–IV-R مانند طبقه بندیهای قبل از خودش یک سیستم چند محوری است (بیمار را در طول چند متغیر ارزیابی می‌کند). این سیستم حاوی پنج محور است. محورهای I و II تشکیل دهنده کل ((طبقه بندی اختلالات روانی)) هستند (17 طبقه عمده و بیش از 300 اختلال خاص). در بسیاری از موارد ((بیمار)) (مراجعه کننده) اختلالی روی هر دو محور دارد. محور سوم (III) هر گونه اختلال یا حالت فیزیکی را که ممکن است علاوه بر اختلال روانی وجود داشته باشد، شامل می‌شود. محور چهارم (IV) برای کدگذاری مسائل روانی-اجتماعی و محیطی ایجاد یا تشدید کننده اختلال و محور پنجم (V) مقیاس ارزیابی عملکرد کلی (GAF) را شامل می‌شود. D.S.M–IV-R مانند طبقه بندیهای قبل از خودش یک سیستم چند محوری است (بیمار را در طول چند متغیر ارزیابی می‌کند). این سیستم حاوی پنج محور است. محورهای I و II تشکیل دهنده کل ((طبقه بندی اختلالات روانی)) هستند (17 طبقه عمده و بیش از 300 اختلال خاص). در بسیاری از موارد ((بیمار)) (مراجعه کننده) اختلالی روی هر دو محور دارد. محور سوم (III) هر گونه اختلال یا حالت فیزیکی را که ممکن است علاوه بر اختلال روانی وجود داشته باشد، شامل می‌شود. محور چهارم (IV) برای کدگذاری مسائل روانی-اجتماعی و محیطی ایجاد یا تشدید کننده اختلال و محور پنجم (V) مقیاس ارزیابی عملکرد کلی (GAF) را شامل می‌شود.
 !محور I !محور I
 محور I در بر گیرنده ((اختلالات بالینی)) و سایر اختلالاتی است که ممکن است مورد توجه بالینی قرار گیرد. عناوین اصلی این اختلالات در جدول زیر آورده می‌شود.

 محور I در بر گیرنده ((اختلالات بالینی)) و سایر اختلالاتی است که ممکن است مورد توجه بالینی قرار گیرد. عناوین اصلی این اختلالات در جدول زیر آورده می‌شود.

-|| +
^
 *اختلالاتی که بار اول در ((دوران شیر خوارگی|دوره شیر خوارگی)) ، ((کودکی)) یا ((نوجوانی)) ظاهر می‌گردند(به استثنا ((عقب ماندگی ذهنی)) که روی محور II تشخیص گذاری می‌شود).  *اختلالاتی که بار اول در ((دوران شیر خوارگی|دوره شیر خوارگی)) ، ((کودکی)) یا ((نوجوانی)) ظاهر می‌گردند(به استثنا ((عقب ماندگی ذهنی)) که روی محور II تشخیص گذاری می‌شود).
 *دلیریوم ، دمانس ، ((اختلالات فراموشی)) و سایر اختلالات شناختی *دلیریوم ، دمانس ، ((اختلالات فراموشی)) و سایر اختلالات شناختی
 *((اختلالات روانی)) ناشی از یک ((اختلال طبی|اختلال طبی عمومی)) *((اختلالات روانی)) ناشی از یک ((اختلال طبی|اختلال طبی عمومی))
 *((اختلالات وابسته به مواد)) *((اختلالات وابسته به مواد))
 *((اسکیزوفرنی)) و سایر ((اختلالات پیسکوتیک)) *((اسکیزوفرنی)) و سایر ((اختلالات پیسکوتیک))
 *((اختلالات خلقی)) *((اختلالات خلقی))
 *((اختلالات اضطرابی))  *((اختلالات اضطرابی))
 *((اختلالات شبه جسمی)) *((اختلالات شبه جسمی))
 *((اختلالات ساختگی)) *((اختلالات ساختگی))
 *((اختلالات تجزیه‌ای)) *((اختلالات تجزیه‌ای))
 *((اختلالات جنسی)) و ((هویت جنسی)) *((اختلالات جنسی)) و ((هویت جنسی))
 *((اختلالات خوردن)) *((اختلالات خوردن))
 *((اختلالات خواب)) *((اختلالات خواب))
 *((اختلالات کنترل تکانه)) که به گونه‌ای دیگر طبقه نشده اند. *((اختلالات کنترل تکانه)) که به گونه‌ای دیگر طبقه نشده اند.
 *((اختلالات انطباق))  *((اختلالات انطباق))
 *سایر اختلالاتی که ممکن است مورد توجه بالینی باشند. *سایر اختلالاتی که ممکن است مورد توجه بالینی باشند.
-|| +^
 !محور II !محور II
 این محور در بر گیرنده ((اختلالات شخصیتی)) و عقب ماندگی ذهنی است. استفاده عادتی از مکانیزم‌های دفاعی خاص را می‌توان روی II ثبت کرد.  این محور در بر گیرنده ((اختلالات شخصیتی)) و عقب ماندگی ذهنی است. استفاده عادتی از مکانیزم‌های دفاعی خاص را می‌توان روی II ثبت کرد.
 !محور III !محور III
 در محور سوم هر گونه اختلال یا حالت فیزیکی که ممکن است علاوه بر ((اختلال روانی)) وجود داشته باشد، ذکر می‌شود. این اختلال فیزیکی ممکن است جنبه علّی و سببی داشته باشد، یا حاصل اختلال روانی باشد و یا با اختلال روانی رابطه‌ای نداشته باشد. وقتی اختلال طبی عمومی عامل اختلال روانی بوده یا ((رابطه‌ سببی|رابطه‌ای سببی)) با آن داشته باشد، اختلال روانی ناشی از اختلال طبی عمومی روی محور I ذکرشده و اختلال طبی عمومی روی محور I و III باهم ذکر می‌شود. در جدول زیر عناوین اصلی اختلالات طبی عمومی آورده می‌شود.

 در محور سوم هر گونه اختلال یا حالت فیزیکی که ممکن است علاوه بر ((اختلال روانی)) وجود داشته باشد، ذکر می‌شود. این اختلال فیزیکی ممکن است جنبه علّی و سببی داشته باشد، یا حاصل اختلال روانی باشد و یا با اختلال روانی رابطه‌ای نداشته باشد. وقتی اختلال طبی عمومی عامل اختلال روانی بوده یا ((رابطه‌ سببی|رابطه‌ای سببی)) با آن داشته باشد، اختلال روانی ناشی از اختلال طبی عمومی روی محور I ذکرشده و اختلال طبی عمومی روی محور I و III باهم ذکر می‌شود. در جدول زیر عناوین اصلی اختلالات طبی عمومی آورده می‌شود.

-|| +^
 *((بیماری عفونی و انگلی|بیماری‌های عفونی و انگلی)) *((بیماری عفونی و انگلی|بیماری‌های عفونی و انگلی))
 *((نئوپلاسم‌|نئوپلاسم‌ها)) *((نئوپلاسم‌|نئوپلاسم‌ها))
 *((بیماری غددی|بیماری‌های غددی)) ، ((بیماری تغذیه‌ای|تغذیه‌ای)) و ((متابولیک)) و ((اختلالات ایمنی)) *((بیماری غددی|بیماری‌های غددی)) ، ((بیماری تغذیه‌ای|تغذیه‌ای)) و ((متابولیک)) و ((اختلالات ایمنی))
 *((بیماری خون و اعضا خون ساز|بیماری‌های خون و اعضا خون ساز)) *((بیماری خون و اعضا خون ساز|بیماری‌های خون و اعضا خون ساز))
 *((انواع بیماری‌های سلسله اعصاب و اعضا حسی|بیماری‌های سلسله اعصاب و اعضا حسی)) *((انواع بیماری‌های سلسله اعصاب و اعضا حسی|بیماری‌های سلسله اعصاب و اعضا حسی))
 *((انواع بیماری‌های دستگاه گردش خون|بیماری‌های دستگاه گردش خون)) *((انواع بیماری‌های دستگاه گردش خون|بیماری‌های دستگاه گردش خون))
-*((انواع |بیماری‌های دستگاه تنفسی|بیماری‌های دستگاه تنفسی))
*((انواع |بیماری‌های دستگاه گوارشی|بیماری‌های دستگاه گوارشی))
*((انواع |بیماری‌های دستگاه تناسلی|بیماری‌های دستگاه ادرار تناسلی))
+*((انواع بیماری‌های دستگاه تنفسی|بیماری‌های دستگاه تنفسی))
*((انواع بیماری‌های دستگاه گوارشی|بیماری‌های دستگاه گوارشی))
*((انواع بیماری‌های دستگاه تناسلی|بیماری‌های دستگاه ادرار تناسلی))
 *((عوارض حاملگی)) ، زایمان و پس از زایمان *((عوارض حاملگی)) ، زایمان و پس از زایمان
 *بیماری‌های پوست و نسوج زیر جلدی *بیماری‌های پوست و نسوج زیر جلدی
-*((انواع |بیماری‌های دستگاه عضلانی|بیماری‌های ستگاه عضلانی)) ، ((بیمار استخوان|استخوانی)) و نسوج همبند
*((نابهنجاری مادرزادی|نابهنجاری‌های مادرزادی))
+*بیماری‌های دستگاه عضلانی ، استخوانی و نسوج همبند
*((ناهنجاری مادرزادی|نابهنجاری‌های مادرزادی))
 *اختلالات خاص که در ((دوره پری ناتال)) ظاهر می‌گردند. *اختلالات خاص که در ((دوره پری ناتال)) ظاهر می‌گردند.
 *علائم ، نشانه‌ها و اختلالات نامشخص *علائم ، نشانه‌ها و اختلالات نامشخص
 *صدمات و ((مسمومیت‌|مسمومیت‌ها)) *صدمات و ((مسمومیت‌|مسمومیت‌ها))
-|| +^
 !محور IV !محور IV
 محور IV برای کدگذاری مسائل روانی - اجتماعی و محیطی که سهم قابل ملاحظه‌ای در پیدایش و تشدید اختلال جاری دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جدول زیر عناوین اصلی مسائل روانی - اجتماعی و محیطی آورده می‌شود.

 محور IV برای کدگذاری مسائل روانی - اجتماعی و محیطی که سهم قابل ملاحظه‌ای در پیدایش و تشدید اختلال جاری دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جدول زیر عناوین اصلی مسائل روانی - اجتماعی و محیطی آورده می‌شود.

-|| +^
 *مسائل مربوط به گروه حمایت کننده اولیه *مسائل مربوط به گروه حمایت کننده اولیه
 *مسائل مربوط به ((محیط اجتماعی)) *مسائل مربوط به ((محیط اجتماعی))
-*((مسائل آموزشی))
*((مسائل شغلی))
+*مسائل آموزشی
*مسائل شغلی
 *مسائل مربوط به مسکن *مسائل مربوط به مسکن
-*((مسائل اقتصادی)) +*مسائل اقتصادی
 *مسائل مربوط به دسترسی به خدمات مراقبت بهداشتی  *مسائل مربوط به دسترسی به خدمات مراقبت بهداشتی
 *مسائل مربوط به تعامل با سیستم قانونی جرم *مسائل مربوط به تعامل با سیستم قانونی جرم
 *سایر مسائل روانی - اجتماعی و محیطی  *سایر مسائل روانی - اجتماعی و محیطی
-|| +^
 !محور V !محور V
-محور پنجم مقیاس ارزیابی عملکرد کلی (GAF) است که در آن ((متخصص بالینی)) در مورد سطح کلی عملکرد در یک دوره زمانی خاص (نظیر سطح عملکرد بیمار در زمان ارزیابی) قضاوت می‌کند. عملکرد با ترکیب سه زمینه عمده مفهوم پیدا می‌کند. این زمینه‌ها شامل ((روابط اجتماعی)) ، ((عملکرد شغلی)) و ((عملکرد روانی)) ، ((مقیاس GAF)) که مبتنی بر دو طیف ((سلامت روانی)) و ((بیماری روانی)) است. یک مقیاس صد نمره می‌باشد، که در آن نمره صد نشان دهنده بالاترین سطح عملکرد در هر سه زمینه و نمره ده نشان دهنده خطر دائم آسیب زدن به خود و دیگران است. در این مقیاس نمره صفر نشان دهنده اطلاعات ناکافی است. +محور پنجم مقیاس ارزیابی عملکرد کلی (GAF) است که در آن متخصص بالینی در مورد سطح کلی عملکرد در یک دوره زمانی خاص (نظیر سطح عملکرد بیمار در زمان ارزیابی) قضاوت می‌کند. عملکرد با ترکیب سه زمینه عمده مفهوم پیدا می‌کند. این زمینه‌ها شامل ((روابط اجتماعی)) ، ((عملکرد شغلی)) و ((عملکرد روانی)) ، ((مقیاس GAF)) که مبتنی بر دو طیف ((سلامت روانی)) و ((بیماری روانی)) است. یک مقیاس صد نمره می‌باشد، که در آن نمره صد نشان دهنده بالاترین سطح عملکرد در هر سه زمینه و نمره ده نشان دهنده خطر دائم آسیب زدن به خود و دیگران است. در این مقیاس نمره صفر نشان دهنده اطلاعات ناکافی است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((طبقه بندی اختلالات روانی)) *((طبقه بندی اختلالات روانی))
 *((اختلالات اضطرابی))  *((اختلالات اضطرابی))
 *((اختلالات انطباق))  *((اختلالات انطباق))
 *((اختلالات پیسکوتیک)) *((اختلالات پیسکوتیک))
 *((اختلالات تجزیه‌ای)) *((اختلالات تجزیه‌ای))
 *((اختلالات جنسی)) *((اختلالات جنسی))
 *((اختلالات خلقی)) *((اختلالات خلقی))
 *((اختلالات خواب)) *((اختلالات خواب))
 *((اختلالات خوردن)) *((اختلالات خوردن))
 *((اختلالات روانی)) *((اختلالات روانی))
 *((اختلالات ساختگی)) *((اختلالات ساختگی))
 *((اختلالات شبه جسمی)) *((اختلالات شبه جسمی))
 *((اختلالات شخصیتی))  *((اختلالات شخصیتی))
 *((اختلال طبی)) *((اختلال طبی))
 *((اختلالات فراموشی)) *((اختلالات فراموشی))
 *((اختلالات کنترل تکانه)) *((اختلالات کنترل تکانه))
 *((اختلالات وابسته به مواد)) *((اختلالات وابسته به مواد))
 *((اسکیزوفرنی)) *((اسکیزوفرنی))
 *((سلامت روانی)) *((سلامت روانی))
 *((هویت جنسی)) *((هویت جنسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [08:41 ]   2   حسین خادم      جاری 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [10:31 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..