منو
 کاربر Online
388 کاربر online
تاریخچه ی: ارتوز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Orthose.jpg} +{picture=Orthose.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ارتوز - تجمع بلورها
( بزرگترین آنها (28 میلیمتر
 ارتوز - تجمع بلورها
( بزرگترین آنها (28 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ارتوز (Orthose)::__ ||__::ارتوز (Orthose)::__
-::K[AlSi3O8]::
::مونوکلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::رده بندی::__
::کامل - مطابق باسطح /001/ خوب- مطابق با سطح/::|__::رخ::__
+::((پتاسیم|K)){((آلومینیوم|Al))Si3O8}::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::کامل - مطابق باسطح /001/ خوب- مطابق با سطح/::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
-::صدفی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع سختی::__
+::((صدف))ی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::((شکننده))::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__  |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::((بلور))ی - قطعه ای - آگرگات دانه ای - بلورهای درشت ::|__::اشکال ظاهری::__
:: بسیار فراوان ; ((چک و اسلواکی)) ، ((لهستان)) ، ((روسیه)) ، ((ایتالیا)) ، ((آلمان)) ، ((ماداگاسکار)) ، ((بیرمانی)) ، ((امریکا)) ، ((هند)) و(( برزیل)) ::|__::ژیزمان::__
::.محلول در HF و قلیاهای الکالن ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::%.72K2O=16.93% Al2O3=18.35% SiO2=64 باانکلوزیونهای Na,Fe,Ca,Rb ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
+::((بلور))ی - قطعه ای - ((آگرگات)) دانه ای - ((بلور))های درشت ::|__::اشکال ظاهری::__
:: بسیار فراوان ; ((چک و اسلواکی)) ،(((لهستان)) ، ((روسیه)) ، ((ایتالیا)) ، ((آلمان)) ،((ماداگاسکار)) ، ((بیرمانی)) ، ((امریکا)) ، ((هند)) و(( برزیل))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) و محلول ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::%.72K2O=16.93% ((Al2O3))=18.35% ((SiO2))=64 باانکلوزیونهای ((سدیم|Na)),((آهن|Fe)),((کلسیم|Ca)),((روبیدیوم|Rb)) ::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::بی رنگ - سفید - متمایل به زرد - متمایل به قهوه ای - متمایل به قرمز ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بی رنگ - سفید - متمایل به زرد - متمایل به قهوه ای - متمایل به قرمز ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::میکا - پلاژیوکلاز - کوارتز ::|__::پاراژنز::__
::ماگمائی - پگماتیتی - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
::منشوری - پهن و ضخیم - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
::صنایع ((سرامیک)) و ((شیشه))::|__::کاربرد::__
+::((میکا)) - ((پلاژیوکلاز)) - ((کوارتز)) ::|__::((پاراژنز))::__
::((ماگمائی)) - ((پگماتیتی)) - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - پهن و ضخیم - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
::صنایع ((سرامیک)) و ((شیشه))::|__::((کاربرد))::__
 ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__  ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__
-:: بلورهای خالص ارتوز به کانی آدولر معروفند-گاه دارای لومینسانس زرد - کرم - سفید یا سبز فام دارند::|__::سایر مشخصات::__
::.بمعنای مستقیم گرفته شده است Orthosاز کلمه یونانی ::|__::وجه تسمیه::__||
+:: ((بلور))های خالص ارتوز به ((کانی)) آدولر معروفند-گاه دارای لومینسانس زرد - کرم - سفید یا سبز فام دارند::|__::سایر مشخصات::__
::.بمعنای مستقیم گرفته شده است Orthosاز کلمه ((یونان))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|6|2.53|2.58|| ــ|6|2.53|2.58||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [08:26 ]   9   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [06:05 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [06:55 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [11:21 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [11:20 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 [07:26 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [05:44 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [12:41 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [12:30 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..