منو
 کاربر Online
693 کاربر online
تاریخچه ی: ارتباط تکنولوژی با انرژی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2

مقدمه

موازین حقوقی و سیاستهای صحیح برای بهبود بازده کلی در تولید و مصرف انرژی و برای حفاظت و تمیز نگه داشتن محیط زیست اهمیت دارند. ولی این تکنولوژی است که وسایل فیزیکی دستیابی به این اهداف را فراهم می‌کند.تصویر

کاربرد تکنولوژی

کاربرد مؤثر تکنولوژی ، زمینه پیشرفت در افزایش بازدهی و کاهش اثرات سؤ زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست را فراهم می‌کند، بطوری که شواهد تاریخی نشان می دهد، تکنولوژی ، توانایی و یا پتانسیل تسلط بر مسائل و رویدادها را دارد. این موضوع ، حتی در مواردی هم که پیشرفتهای فنی ، خود منشا اثرات سوء زیست محیطی انسان ساختی باشد، مصداق درد. از جمله این موارد می‌توان ، استفاده نادرست از منابع برای اسلحه سازی و تخریب را نام برد. بهزیستی مردم جهان همچنان در گرو اختراعات و نوآوری تکنولوژیهای جدید با کمترین هزینه است.

قیمت گذاری

وجود سوبسید در قیمتهای انرژی ، بدین معنی است که قیمتها بازتاب هزینه نیستند و در شرایط عرضه آزاد حاصل نگردیده‌اند. وظیفه دولتها این است که چنان جوهای اقتصادی و تجاری ایجاد کنند که پیشرفتهای فنی شکوفا شود. بدین منظور ، لازم است تکنولوژی در بطن اقتصادی قرار گیرد که امکان کاربرد آن را فراهم می‌سازد و آنرا توجیه می‌کند. بدیهی‌ترین نیاز ، وجود یک بازار رقابتی است که مروج نوآوری باشد و به آن ارج نهد.

با اینحال ، بخش خصوصی حاضر و یا قادر به قبول ریسکهای ناشی از پیشرفت تکنولوژی نیست. این موضوع ، حتی در مورد تکنولوژیهایی که از ارزش بالایی برخوردار خواهند شد، نیز مصداق دارد. دلایل زیادی برای چنین ملاحظه کاریها قابل ذکر است. از جمله: فقدان ثبات سیاسی ، بالا بردن نرخ بهره ، سیاستهای نادرست قیمت گذاری و یا دلسردیهای ناشی ازاوضاع غیر مطمئن سیاسی.تصویر

نقش دولت

  • حذف و یا کاهش عوامل بازدارنده و انحرافی

  • کمک به ایجاد در زیربناهای مناسب ، آموزش ، حمایت از علوم و فنون پایه ، همکاریهای بین الملل و گردآوری اطلاعات درباره بهترین تجربه‌ها در سرتاسر جهان

  • تشویق فعالیتهای تحقیق و توسعه در بخش خصوصی

  • تشویق به آگاهی از احتیاجات تحقیق و توسعه در آینده نظر کاهش اثرات سؤ زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی. اما نباید این تشویقها موجب دخالت دولتها در گزینش بهترین مورد شود.

  • تشویق ایده‌هایی که در چهار چوب یک برنامه وسیع ، موجب ارتباط بهتر میان اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای افزایش بازده انرژی می‌گردد.

جهت توسعه روشهای فنی مناسب ، کاربرد مفاهیم جدید در علوم پایه ، ساخت و بهره برداری تجاری از نمونه‌های اولیه ، امکانات نامحدود وجود دارد. یک از موارد برجسته این روشهای فنی ، جوش هسته‌ای می‌باشد . در دراز مدت ، جوش هسته‌ای ، پتانسیل بسیار زیادی دارد، اما در کوتاه مدت ، سرمایه گذاری در تکنولوژیهایی مشابه نظیر راکتورهای سریع که زودتر به نتیجه می‌رسد، اولویت دارد. ملاحظه زمان انجام کار در توسعه ، معرفی و ترویج تکنولوژیهای جدید و مهم ، الزامی است.

مباحث مرتبط با عنوان


مقدمه

موازین حقوقی و سیاستهای صحیح برای بهبود بازده کلی در تولید و مصرف انرژی و برای حفاظت و تمیز نگه داشتن محیط زیست اهمیت دارند. ولی این تکنولوژی است که وسایل فیزیکی دستیابی به این اهداف را فراهم می‌کند.تصویر

کاربرد تکنولوژی

کاربرد مؤثر تکنولوژی ، زمینه پیشرفت در افزایش بازدهی و کاهش اثرات سؤ زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست را فراهم می‌کند، بطوری که شواهد تاریخی نشان می دهد، تکنولوژی ، توانایی و یا پتانسیل تسلط بر مسائل و رویدادها را دارد. این موضوع ، حتی در مواردی هم که پیشرفتهای فنی ، خود منشا اثرات سوء زیست محیطی انسان ساختی باشد، مصداق درد. از جمله این موارد می‌توان ، استفاده نادرست از منابع برای اسلحه سازی و تخریب را نام برد. بهزیستی مردم جهان همچنان در گرو اختراعات و نوآوری تکنولوژیهای جدید با کمترین هزینه است.تصویر

قیمت گذاری

وجود سوبسید در قیمتهای انرژی ، بدین معنی است که قیمتها بازتاب هزینه نیستند و در شرایط عرضه آزاد حاصل نگردیده‌اند. وظیفه دولتها این است که چنان جوهای اقتصادی و تجاری ایجاد کنند که پیشرفتهای فنی شکوفا شود. بدین منظور ، لازم است تکنولوژی در بطن اقتصادی قرار گیرد که امکان کاربرد آن را فراهم می‌سازد و آنرا توجیه می‌کند. بدیهی‌ترین نیاز ، وجود یک بازار رقابتی است که مروج نوآوری باشد و به آن ارج نهد.

با اینحال ، بخش خصوصی حاضر و یا قادر به قبول ریسکهای ناشی از پیشرفت تکنولوژی نیست. این موضوع ، حتی در مورد تکنولوژیهایی که از ارزش بالایی برخوردار خواهند شد، نیز مصداق دارد. دلایل زیادی برای چنین ملاحظه کاریها قابل ذکر است. از جمله: فقدان ثبات سیاسی ، بالا بردن نرخ بهره ، سیاستهای نادرست قیمت گذاری و یا دلسردیهای ناشی ازاوضاع غیر مطمئن سیاسی.

نقش دولت

  • حذف و یا کاهش عوامل بازدارنده و انحرافی

  • کمک به ایجاد در زیربناهای مناسب ، آموزش ، حمایت از علوم و فنون پایه ، همکاریهای بین الملل و گردآوری اطلاعات درباره بهترین تجربه‌ها در سرتاسر جهان

  • تشویق فعالیتهای تحقیق و توسعه در بخش خصوصی

  • تشویق به آگاهی از احتیاجات تحقیق و توسعه در آینده نظر کاهش اثرات سؤ زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی. اما نباید این تشویقها موجب دخالت دولتها در گزینش بهترین مورد شود.

  • تشویق ایده‌هایی که در چهار چوب یک برنامه وسیع ، موجب ارتباط بهتر میان اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای افزایش بازده انرژی می‌گردد.

جهت توسعه روشهای فنی مناسب ، کاربرد مفاهیم جدید در علوم پایه ، ساخت و بهره برداری تجاری از نمونه‌های اولیه ، امکانات نامحدود وجود دارد. یک از موارد برجسته این روشهای فنی ، جوش هسته‌ای می‌باشد . در دراز مدت ، جوش هسته‌ای ، پتانسیل بسیار زیادی دارد، اما در کوتاه مدت ، سرمایه گذاری در تکنولوژیهایی مشابه نظیر راکتورهای سریع که زودتر به نتیجه می‌رسد، اولویت دارد. ملاحظه زمان انجام کار در توسعه ، معرفی و ترویج تکنولوژیهای جدید و مهم ، الزامی است.

مباحث مرتبط با عنوانتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [15:00 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [14:57 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [15:34 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..