منو
 کاربر Online
681 کاربر online
تاریخچه ی: ادینگتونیت

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Edingtonite.jpg} +{picture=Edingtonite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (ادینگتونیت - بلورها (تا7 میلیمتر
و کانی میلاریت بصورت سوزنی شکل
 (ادینگتونیت - بلورها (تا7 میلیمتر
و کانی میلاریت بصورت سوزنی شکل
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ادینگتونیت (Edingtonite)::__ ||__::ادینگتونیت (Edingtonite)::__
-::Ba(Al2Si3O10).3H2O:: +::((باریم|Ba))(((آلومینیوم|Al))2Si3O10).3H2O::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::((شکستگی))::__ ::نامنظم::|__::((شکستگی))::__
-::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع سختی::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - آگرگات توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
+::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::((نوع سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((انگلیس)) و ((سوئد))::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((انگلیس)) و ((سوئد))::|__::((ژیزمان))::__
-:: HCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::BaO=31.32% Al2O3=20.82% SiO2=36.82% H2O=11.04%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
+:: ((HCl)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((BaO))=31.32% Al2O3=20.82% ((SiO2))=36.82% ((H2O))=11.04%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
 ::سفید - خاکستری - صورتی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - خاکستری - صورتی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سفید::|__::رنگ اثر خط ::__
 ::((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((ژملینیت)) - ((گیزموندیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((ژملینیت)) - ((گیزموندیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کلسیت))،((فیلیپسیت))،((هارموتوم)) و غیره::|__::پاراژنز::__ +::((کلسیت))،((فیلیپسیت))،((هارموتوم)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((پیرامیدال))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((پیرامیدال))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.((خواص فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__ ::.((خواص فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.اخذ شده است Adulaاز نام کاشف آن ادینگتون::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.اخذ شده است Adulaاز نام کاشف آن ادینگتون::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 4|4.5|2.7|ــ|| 4|4.5|2.7|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [07:16 ]   11   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [05:12 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [09:41 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [11:47 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [11:43 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [11:34 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [11:23 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [08:12 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [08:02 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [07:38 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [07:00 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..