منو
 کاربر Online
1178 کاربر online
تاریخچه ی: اختلال شخصیت مرزی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
نگاه اجمالی

بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در«مرزی بین نودوز و پسیکوز» قرار دارند و با بی‌ثباتی فوق‌العاده عاطفه خلق و رفتار و احساس پوچی مشخص می‌شوند. در واقع هیچ ویژگی بصورت دائمی در فرد دیده نمی‌شود. یک مرزی ممکن است در یک موقعیت ، فردی را به عنوان «دوست داشتنی‌ترین و مهم‌ترین » در نظر بگیرد و در موقعیت دیگر به عنوان «بی‌رحم‌ترین و استثمار کننده‌ترین» شخص تشخیص دهد. «نقطه تعادلی در زندگی آنها وجود ندارد».

همچنین این بیماران نسبت به مفاهیم هویت خود دچار آشفتگی هستند. بدین معنی که درباره «هویت تناسلی (جنسی) و ارزش‌ها ، وفاداریها و هدفهای خود» تردید دارند. برای جبران هویت ناقص و آشفته خود اغلب روی پوستشان کلمات (مانند : مادر ، عشق) یا عکسهایی (مانند عکس فرد محبوب یا حیوانات) را خال کوبی می‌کنند. این خال کوبیها در حکم قدرت دهنده و آرامش بخش است. از طرف دیگر این بیماران در روابط پر شور و ناپایدار (که گاهی با بی‌مبالاتی جنسی همراه است) درگیر می‌شوند. نکته مهم و دردناک زندگی افراد مرزی اقدامهای مکرر خود آزاری (خود زنی) است. آنها ممکن است برای رفع تنش درونی یا به قصد کمک گرفتن از دیگران اقدام به «تیغ زدن یا سوزاندن» قسمتهای مختلف بدن خود نمایند. اما اغلب در بازو ، سینه و شکم می‌توان آنها را مشاهده کرد.

یک مثال

«توصیف زیر گفته‌های یک بیمار مرزی است که بیانگر آشفتگی های او می باشد:

من چند ماه قبل در خانه تنها بودم که دچار وحشت شدم! کوشش کردم با دوستم تماس بگیرم ... او را هیچ کجا نیافتم، آن شب بنظر می‌سید که تمام دوستان من سرگرم هستند و من کسی را ندارم که با وی صحبت کنم ... من بیشتر و بیشتر عصبانی و برانگیخته شدم. سر انجام از جا در رفتم و سیگاری را روشن کرده درون ساعد خود فرو بردم. نمی‌دانم چرا این کار را کردم، زیرا در واقع به آن توجهی نداشتم. حدس می‌زنم احساس کردم که مجبورم کار برجسته انجام دهم!»

ملاک‌های تشخیص اختلال مرزی

الگوی مستمر ناتوانی در روابط فردی ، خود انگاره ، عاطفه و رفتار لحظه‌ای بارز که در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود. برای تشخیص وجود پنج (یا بیشتر) علامت از علائم زیر ضروری است: • اقدام‌های «دیوانه وار» برای اجتناب از ترک شدن واقعی یا خیالی.
 • الگوی بی‌ثبات و پر تنش روابط فردی که با نوسان بین دو قطب ، آرمانی کردن و بی‌ارزش نمودن مشخص است.
 • اختلال هویتی: بی ثباتی بارز و مستمر خود انگاره.
 • رفتار تکانشی حداقل در دو زمینه که احتمال ضرر شخصی وجود دارد (مثل ولخرجی ، سکس ، سوء مصرف مواد ، رانندگی بدون احتیاط ، دوره‌های پرخوری).
 • تهدید «ژست» یا رفتارهای انتحاری مکرر یا رفتار جرح خویشتن.
 • بی‌ثباتی عاطفی به دلیل ماهیت واکنشی خلق (مثلاً حالت ملال شدید ، تحریک پذیری یا اضطراب که معمولا چند ساعت و ندرتاً چند روز دوام می‌یابد.)
 • احساس مزمن پوچی.
 • خشم شدید و نامتناسب یا اشکال در کنترل خشم (مثل ابراز کج خلقی مکرر ، خشم مستمر یا نزاع مکرر).
 • تفکر پارانوئید موقت وابسته به استرس یا علائم تجزیه‌ای شدید.

تشخیص افتراقی اختلال مرزی

 • اسکیزوفرنی : به علت فقدان دوره‌های پسیکونیک طولانی (قطع ارتباط با واقعیت) شخصت مرزی از اختلال اسکیزوفرنی قابل تفکیک است.

 • شخصیت اسکیزوتایپال : در شخصیت مرزی عقاید غیرعادی ، تفکر و تکلم عجیب و غریب مانند آنچه که در اسکیزو تایپال مشاهده می‌شود، دیده نمی‌شود.

 • شخصیت پارانوئید : در شخصیت پارانوئید سوء ظن در اکثر موقعیتها حضور دارد ولی شخصت مرزی یک علائم موقت (وابسته به استرس) است.

درمان اختلال شخصت مرزی

روان درمانی

درمان انتخابی برای این اختلال روان درمانی می‌باشد که به یک اندازه برای بیمار و درمانگر مشکل است. علت آن بی ثباتی و رفتار تکانشی (لحظه‌ای) و همچنین استفاده از مکانیسم دفاعی«دو نیم سازی» است. (مکانیسمی است که باعث می‌شود شخصیت مرزی متناوبا از درمانگر یا سایر افراد محیط بیزار شده یا آنها را به شدت دوست بدارد. رفتار درمانی و بخصوص آموزش مهارتهای اجتماعی بویژه با استفاده از نوارهای ویدیوئی که بیمار را در مشاهده تأثیر رفتارش بر دیگران توانا می‌کند، مفید است. در کنار روان درمانی انفرادی ، روان درمانی گروهی نیز سودمند می‌باشد.

دارو درمانی

برای اخذ نتایج بهتر دارو درمانی به روان درمانی اضافه می‌شود. داروهای نورولپتیک (ضد جنون) برای کنترل خشم ، خصومت و دوره‌های پسیکوتیک گذرا از داروهای(ضد افسردگی)برای بهبود خلق و بیمار استفاده می‌شود از دیگر داروهای مورد استفاده می‌توان به ضد تشنج‌ها و کربنات لیتیوم اشاره کرد. تجویز این داروها باید تحت نظر روانپزشک باشد.

مباحث مرتبط با عنوان

نگاه اجمالی

بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در«مرز بین نِوروز و پسیکوز» قرار دارند و با بی ثباتی فوق العاده عاطفه خلق و رفتار و«احساس پوچی» مشخص می شوند.در واقع هیچ ویژگی بصورت دائمی درفرد دیده نمی شود.یک مرزی ممکن است در یک موقعیت ,فردی را به عنوان«دوست داشتنی ترین و مهم ترین »در نظر بگیرد و در موقعیت دیگر به عنوان«بی رحم ترین واستثمار کننده ترین» شخص تشخیص دهد.«نقطة تعادلی در زندگی آنها وجود ندارد».

همچنین این بیماران نسبت به مفاهیم هویت خود دچار آشفتگی هستند.بدین معنی که دربارة« هویت تناسلی (جنسی),ارزش ها,وفاداریها و هدفهای خود»تردید دارند.برای جبران هویت ناقص و آشفتة خود اغلب روی پوستشان کلمات(مانند:مادر,عشق) یا عکس هایی(مانند عکس فرد محبوب یا حیوانات) را خال کوبی می کنند.این خال کوبی ها در حکم قدرت دهنده و آرامش بخش است.
از طرف دیگر این بیماران در روابط پر شور و ناپایدار(که گاهی با بی مبالاتی جنسی همراه است)درگیر می شوند.نکتة مهم و دردناک زندگی افراد مرزی اقدام های مکرر«خود آزاری» (خود زنی)است.آنها ممکن است برای رفع تنش درونی یا به قصد کمک گرفتن از دیگران ا قدام به «تیغ زدن یا سوزاندن» قسمتهای مختلف بدن خود نمایند امّا اغلب در بازو,سینه و شکم می توان آنها را مشاهده کرد.

یک مثال

«توصیف زیرگفته های یک بیمار مرزی است که بیانگر آشفتگی های او می باشد:
من چند ماه قبل در خانه تنها بودمکه دچار وحشت شدم!کوشش کردم با دوستم تماس بگیرم...اورا هیچ کجا نیافتم,آن شب بنظر می سید که تمام دوستان من سرگرم هستند و من کسی را ندارم که باوی صحبت کنم...من بیشتر و بیشتر عصبانی و برانگیخته شدم.سر انجام از جا در رفتم و سیگاری را روشن کرده درون ساعد خود فرو بردم.نمی دانم چرا این کار را کردم زیرا در واقع به آن توجهی نداشتم.حدس می زنم احساس کردم که مجبورم کار برجسته انجام دهم!»

ملاک های تشخیص اختلال مرزی

الگوی مستمر نا توانی در روابط فردی,خودانگاره،عاطف و رفتارتکانشی(لحظه ای)بارز که در اوائل بزرگسالی شروع می شود.برای تشخیص وجود پنج(یا بیشتر) علامت از علائم زیر ضروری است:
 • اقدام های«دیوانه بار»برای اجتناب از ترک شدن واقعی یا خیالی.
 • الگوی بی ثبات و پر تنش روابط فردی که با نوسان بین دو قطب آرمانی کردن و بی ارزش نمودن مشخص است.
 • اختلال هویتی:بی ثباتی بارز و مستمر خود انگاره.
 • رفتار تکانشی حداقل در دو زمینه که احتمال ضرر شخصی وجود دارد(مثل ولخرجی,سکس,سوء مصرف مواد,رانندگی بدون احتیاط,دوره های پر خوری).
 • تهدید«زست»یا رفتارهای انتحاری مکرریا رفتار جرح خویشتن.
 • بی ثباتی عاطفی به دلیل ماهیت واکنشی خلق(مثلاً حالت ملال شدید،تحریک پذیری یا اضطراب که معمولاً چند ساعت وندرتاً چند روز دوام می یابد.).
 • احساس مزمن پوچی.
 • خشم شدید ونامتناسب یا اشکال در کنترل خشم(مثل ابرازکج خلقی مکرر،خشم مستمریا نزاع مکرر.).
 • تفکر پارانوئید موقت وابسته به استرس یا علائم تجزیه ای شدید.
تشخیص افتراقی اختلال مرزی:
 • اسکیزوفرنی:به علت فقدان دوره های پسیکونیک طولانی (قطع ارتباط با واقعیت)شخصت مرزی از اختلال اسکیزوفرنی قابل تفکیک است.
 • اسکیزوتایپال:
در شخصت مرزی عقاید غیرعادی,تفکروتکلم عجیب وغریب مانند آنچه که در اسکیزوتایپال مشاهده می شود؛دیده نمی شود.
 • پارانوئید:
در شخصت پارانوئید سوءظن در اگثر موقعیت ها حضور دارد ولی شخصت مرزی یک علائم موقت(وابسته به استرس)است.
درمان اختلال شخصت مرزی:
 • روان درمانی:
درمان انتخابی برای این اختلال روان درمانی می باشد که به یک اندازه برای بیمار ودرمانگر مشکل است.علت آن بی ثباتی و رفتار تکانشی(لحظه ای) وهمچنین استفاده ازمکانیسم دفاعی«دو نیم سازی» است.(مکانیسمی است که باعث می شود شخصیت مرزی متناوباً از درمانگر یا سایرافرادمحیط بیزارشده یا آنها را بشدت دوست بدارد.رفتار درمانی و بخصوص آموزش مهارت های اجتماعی بویژه با استفاده از نوارهای ویدیوئی ـکه بیمار را در مشاهدة تأثیررفتارش بر دیگران توانامی کند ـمفید است.در کنار روان درمانی انفرادی,روان درمانی گروهی نیز سودمند می باشد.
 • دارو درمانی:
برای اخذ نتایج بهتر دارودرمانی به روان درمانی اضافه می شود.داروهای«نورولپتیک» (ضد جنون) برای کنترل خشم,خصومت و دوره های پسیکوتیک گذرا از داروهای(ضد افسردگی)برای بهبودخلق وبیماراستفاده می شوداز دیگر داروهای مورد استفاده می توان به«ضد تشنج ها»و«لیتیوم کربنات» اشاره کرد.تجویز این داروها باید تحت نظر روانپزشک باشد.

مباحث مرتبط با عنوان
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [08:07 ]   6   نیر فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 01 دی 1384 [14:40 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 دی 1384 [14:38 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [11:49 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [13:50 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:39 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..