منو
 صفحه های تصادفی
مدار RLC
اوانسیت
کاردان موزه تاریخ طبیعی
حلزون صدف دار
تفاوت موسسه و نهاد
میدان الکتریکی
پیروکلر
امام کاظم علیه السلام و تلاش برای حفظ دیگران
پالسار
ریاضی فیزیک
 کاربر Online
563 کاربر online
تاریخچه ی: اختلال شخصیت خود شیفته

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-42Lines: 1-94
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان اختلالات روانی))
 +*((واژگان بهداشت روانی))
 +*((واژگان روانپزشکی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((اختلال شخصیت اسکیزوئید))
 +*((اختلال شخصیت اسکیزوتایپال))
 +*((اختلال شخصیت دروری گزین))
 +*((اختلال شخصیت ضد اجتماعی))
 +*((اختلال شخصیت پارانوئید))
 +*((اختلال شخصیت وابسته))
 +*((اختلال شخصیت وسواسی - جبری))
 +*((اختلال شخصیت نمایشی))
 +*((اختلال شخصیت مرزی))
 +*((اختلالات اضطرابی))
 +*((اختلالات خواب))
 +*((اختلالات روانی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای اختلالات روانی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|انجمن روانشناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.iranpa.org/|اانجمن روانشناسی ایران]
 +**[http://angosht.com/ravan.htm|تستهای روانشناسی]
 +**[http://iranpa.org/Page.asp?T_Pages=63|تازه‌های کتابهای روانشناسی ایران]
 +**[http://www.tehranpi.org/|انستیتو روانپزشکی تهران]
 +**[http://www.pcoiran.com/|سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران]
 +**[http://mind.schoolnet.ir/test/index.htm|باشگاه سلامت روان]
 +**[http://www.icpa-ac.com/|انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران]
 +**[http://www.iacap.info/|انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران]
 +**[http://alireza51.iblog.com/|روان شناسی کاربردی]
 +**[http://www.riec.ac.ir/main.htm|پژوهشکده کودکان استثنایی]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.wiap.de/|روان درمانی مثبت]
 +**[http://www.incops.de/|آشنایی با روانشناسی شناختی]
 +**[http://web.fu-berlin.de/gesund/|مرکزی جالب برای اطلاعات در زمینه تحقیقات پیرامون پیشگیری از بیماری‌های روانی]
 +**[http://www.psychologie.de/|مرکزی جالب برای اطلاعات در زمینه تحقیقات پیرامون پیشگیری از بیماری‌های روانی]
 +**[http://www.revt.de/|سایت معرفی و اطلاعاتی مربوط به یکی از دیگاه‌های علمی در روان‌درمانی]
 +**[http://www.psychiatrie.de/startseite|سایتی تخصصی و اطلاعاتی در زمینه رفتاردرمانگری]
 +**[www.academyofct.org|آکادمی شناخت درمانی]
 +**[http://psychcentral.com/|مرکز روانشناسی]
 +**[http://www.psychology.net/|شبکه روانشناسی]
 +**[http://www.mentalhealth.com/|بهداشت روانی]
 +**[http://www.wpanet.org/home.html|انجمن جهانی روانپزشکی]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology|روانشناسی (ویکی پدیا)]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|گالری علوم اجتماعی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +
 +||لغت «خود شیفته» ترجمه لغت Narcissism (نارسیسم) است که از یک افسانه یونانی گرفته شده است. در این افسانه مرد جوانی به نام «نارسیوس» ((عاشق)) عکس خود که در آب افتاده بود شد. و وقتی به آب پرید تا آن را که فکر می‌کرد ((حوری دریایی)) است بگیرد، غرق شد. بعدها با استعمال عمومی ، این اصطلاح در روانشناسی برای توصیف طبقه‌ای از ((اختلالات شخصیت)) مورد استفاده قرار گرفت.||
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-بیماران خود شیفته با احساس عمیق«اهمیت خود ، خود بزرگ بینی و نوعی بی نظیر بودن» مشخص می‌شوند. این افراد خود را آدمهای خاصی می‌پندارند و انتظار دارند بطور خاصی نیز با آنها رفتارشود. تحمل انتقاد برایشان سخت است و در مقابل آن خشمگین شده ، فرد مورد نظر را به «نادانی ، حماقت و عدم درک واقعیت» متهم می‌کنند. خود را قوی ، مشهور ، داناترین و ... قلمداد کرده ، انتظار اطاعت و پیروی دیگران را دارند. چون دیگران نمی‌توانند خواسته‌های آنها را برآورده سازند. چون بزرگ بینی او در تضاد با واقعیت است ـ روابط اجتماعی شان شکننده بوده ومسائل بین فردی ، شغلی و فقدانهای زیادی دارند که با رفتارخود آنها را بوجود می‌آورند، در حالی که هیچ بینش و آگاهی نسبت به آنها ندارند.
!ریشه لغوی
لغت «خود شیفته» ترج
مه لغت «Narcissism» (نارسیسم) است که از یک افسانه یونانی گرفته شده است. در این افسانه مرد جوانی به نام «نارسیوس» ((عاشق)) عکس خود که در آب افتاده بود شد. و وقتی به آب پرید تا آن را که فکر می‌کرد «((حوری دریایی))» است بگیرد، غرق شد. بعدها با استعمال عمومی ، این اصطلاح در ((روان شناسی)) برای توصیف طبقه‌ای از ((اختلالات شخصیت)) مورد استفاده قرار گرفت.
!ملاک‌
های ((تشخیص اختلال خود شیفته))
+بیماران خود شیفته با احساس عمیق«اهمیت خود ، خود بزرگ بینی و نوعی بینظیر بودن» مشخص می‌شوند. این افراد خود را آدمهای خاصی می‌پندارند و انتظار دارند بطور خاصی نیز با آنها رفتارشود. تحمل انتقاد بر ایشان سخت است و در مقابل آن خشمگین شده ، فرد مورد نظر را به «نادانی ، حماقت و عدم درک واقعیت» متهم می‌کنند. خود را قوی ، مشهور ، داناترین و ... قلمداد کرده ، انتظار اطاعت و پیروی دیگران را دارند. چون دیگران نمی‌توانند خواسته‌های آنها را برآورده سازند. چون بزرگ بینی او در تضاد با واقعیت است، روابط اجتماعی شان شکننده بوده و مسائل بین فردی ، شغلی و فقدانهای زیادی دارند که با رفتارخود آنها را بوجود می‌آورند، در حالی که هیچ بینش و آگاهی نسبت به آنها ندارند.
!ملاکهای تشخیص اختلال خود شیفته
 الگوی مستمرخود بزرگ بینی (در خیال یا رفتار) نیاز به تمجید و فقدان هم حسّی که در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود و در زمینه‌های گوناگون وجود دارد و وجود پنج علامت از علائم زیر برای تشخیص ضروری است:

 الگوی مستمرخود بزرگ بینی (در خیال یا رفتار) نیاز به تمجید و فقدان هم حسّی که در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود و در زمینه‌های گوناگون وجود دارد و وجود پنج علامت از علائم زیر برای تشخیص ضروری است:

 ^ ^
 *احساس خود بزرگ بینی مبنی بر مهم بودن خود دارد (مثلا در دستاوردها و استعدادهای خود مبالغه می‌کند و انتظار دارد بدون موفقیت‌های مناسب فرد برتر شناخته شود).

 *احساس خود بزرگ بینی مبنی بر مهم بودن خود دارد (مثلا در دستاوردها و استعدادهای خود مبالغه می‌کند و انتظار دارد بدون موفقیت‌های مناسب فرد برتر شناخته شود).

-*__((اشتغال ذهنی با تخیلات)) :__
موفقیت ، قدرت ، استعداد ، درخشندگی ، زیبایی و عشق ایده‌ال.

+*__((خیال پردازی|اشتغال ذهنی با تخیلات)) :__ موفقیت ، قدرت ، استعداد ، درخشندگی ، زیبایی و عشق ایده‌ال.

 *معتقد است فردی استثنائی و خاص است و فقط افراد (یا نهادهای) استثنائی و خاص می‌توانند او را بفهمند و یا با او «نشست و برخاست» داشته باشند.

 *معتقد است فردی استثنائی و خاص است و فقط افراد (یا نهادهای) استثنائی و خاص می‌توانند او را بفهمند و یا با او «نشست و برخاست» داشته باشند.

 *احساس صاحب استحاق بودن یا شایستگی دارد. یعنی انتظارات غیرمنطقی برای مدارای خاص و مطلوب یا موافقت حتمی با توقعات خود را دارد.

 *احساس صاحب استحاق بودن یا شایستگی دارد. یعنی انتظارات غیرمنطقی برای مدارای خاص و مطلوب یا موافقت حتمی با توقعات خود را دارد.

 *در روابط بین فردی استثمارگر است. یعنی برای رسیدن به اهداف خود از دیگران بهره‌کشی می‌کند.

 *در روابط بین فردی استثمارگر است. یعنی برای رسیدن به اهداف خود از دیگران بهره‌کشی می‌کند.

-*فاقد هم حسّی است: نسبت به شناخت و همانند سازی با احساسات دیگران تمایلی ندارد.

+*__فاقد هم حسّی است:__ نسبت به شناخت و همانند سازی با احساسات دیگران تمایلی ندارد.

 *غالبا به دیگران حسادت می‌ورزد یا معتقد است دیگران حسودی او را می‌کنند.

 *غالبا به دیگران حسادت می‌ورزد یا معتقد است دیگران حسودی او را می‌کنند.

 *نگرش یا رفتارهای خود خواهانه و پرنخوت نشان می‌دهد. *نگرش یا رفتارهای خود خواهانه و پرنخوت نشان می‌دهد.
 ^ ^
 !تشخیص افتراقی اختلال خود شیفته !تشخیص افتراقی اختلال خود شیفته
-*__((اختلال شخصیت مرزی)) :__
مرزی‌ها اضطراب بیشتری نسبت به خود شیفته‌ها دارند و زندگی آنها آشفته‌تر از «خود شیفته‌ها» است.


*__((اختلال شخصیت ضد اجتماعی)) :__
شخصیتهای ضد اجتماعی رفتارشان تکانشی (لحظه‌ای) است و غالبا در زندگیشان سابقة سوء مصرف ((الکل)) و مواد و درگیری با قانون دارند و بنابراین از شخصت «خود شیفته» قابل تفکیک است.


*__((اختلال شخصیت نمایشی|اختلال نمایشی)) :__
چون «((شخصیت خود شیفته))» توجهش فقط به خودش است، بنابراین ظرفیت صمیمیت و هم حسّی‌شان پایینتر از «((شخصیت نمایشی))» است.
+*__((اختلال شخصیت مرزی)) :__ مرزی‌ها اضطراب بیشتری نسبت به خود شیفته‌ها دارند و زندگی آنها آشفته‌تر از «خود شیفته‌ها» است.


*__((اختلال شخصیت ضد اجتماعی)) :__ شخصیتهای ضد اجتماعی رفتارشان تکانشی (لحظه‌ای) است و غالبا در زندگیشان سابقه سوء مصرف ((الکل)) و مواد و درگیری با قانون دارند و بنابراین از شخصت «خود شیفته» قابل تفکیک است.


*__((اختلال شخصیت نمایشی|اختلال نمایشی)) :__ چون «شخصیت خود شیفته» توجهش فقط به خودش است، بنابراین ظرفیت صمیمیت و هم حسّی‌شان پایینتر از «شخصیت نمایشی» است.
 !علت شناسی اختلال خود شیفته !علت شناسی اختلال خود شیفته
-بیشترین توجه در مورد «((خود شیفتگی))» بیمارگونه بعضی افراد در نظریه روانکاوی صورت گرفته است. از نظر ((فروید)) «خود شیفتگی» مرحله‌ای از رشد طبیعی است که بعدا در مراحل رشد یافته تر به «عشق خارجی (دیگری)» متحول می‌شود و کودک قادر می‌شود به دیگران ((عشق)) بورزد. خود شیفتگی بیمار گونه زمانی ظاهر می‌شود (به عشق خارجی متحول نمی‌شود) که کودک اغلب به وسیله کسانی مراقبت شوند که بطور اطمینان بخشی او را دوست نداشته باشند. فروید اعتقاد داشت که اکثر افراد خود شیفته والدینی «سرد ، بی‌تفاوت» و در عین حال نسبت به کودک خود «((پرخاشگری)) و ((کینه توزی))» داشته‌اند. در این وضعیت کودک برای بدست آوردن «((عشق و محبت|محبت و عشق مطمئن))» به درون برمی‌گردد تا براحساس شکننده طرد شدن (دوست نداشته شدن) غلبه کند.
!((درمان اختلال خود شیفته))
*__روان درمانی :__
((روان درمانی اختلال شخصیت خود شیفته)) «بی نهایت» مشکل است. چون برای پیشرفت درمان این افراد باید دست از تمایلات خود شیفتگی بردارند تا بتوانند با درمانگر رابطه برقرار نمایند. و این مستلزم بینش و آگاهی بیمار نسبت به رفتار وتفکر خود است. این بینش در اصل وجود ندارد و اگر هم به مشکل خود بینش پیدا کنند به دنبال آن تصویر متلاشی شده خود باعث می‌شود که دوباره رفتار و تفکر خود بزرگ بینی را در پیش بگیرند.


*__دارو درمانی :__
همراه با روان درمانی استفاده از «((داروهای ضد افسردگی|ضد افسردگی‌ها)) و ((کربنات لیتیوم))» برای تحمل بهتر احساس طرد شدن و نوسانات خلقی مفید است.
+بیشترین توجه در مورد ((خود شیفتگی)) بیمارگونه بعضی افراد در نظریه روانکاوی صورت گرفته است. از نظر ((فروید)) «خود شیفتگی» مرحله‌ای از رشد طبیعی است که بعدا در مراحل رشد یافته تر به «عشق خارجی (دیگری)» متحول می‌شود و کودک قادر می‌شود به دیگران عشق بورزد. خود شیفتگی بیمار گونه زمانی ظاهر می‌شود (به عشق خارجی متحول نمی‌شود) که کودک اغلب بوسیله کسانی مراقبت شوند که بطور اطمینان بخشی او را دوست نداشته باشند. فروید اعتقاد داشت که اکثر افراد خود شیفته والدینی «سرد ، بی‌تفاوت» و در عین حال نسبت به کودک خود «((پرخاشگری)) و ((کینه توزی))» داشته‌اند. در این وضعیت کودک برای بدست آوردن «((عشق و محبت|محبت و عشق مطمئن))» به درون برمی‌گردد تا براحساس شکننده طرد شدن (دوست نداشته شدن) غلبه کند.
!درمان اختلال خود شیفته
!!روان درمانی />روان درمانی اختلال شخصیت خود شیفته بی نهایت مشکل است. چون برای پیشرفت درمان این افراد باید دست از تمایلات خود شیفتگی بردارند تا بتوانند با درمانگر رابطه برقرار نمایند. و این مستلزم بینش و آگاهی بیمار نسبت به رفتار وتفکر خود است. این بینش در اصل وجود ندارد و اگر هم به مشکل خود بینش پیدا کنند به دنبال آن تصویر متلاشی شده خود باعث می‌شود که دوباره رفتار و تفکر خود بزرگ بینی را در پیش بگیرند.
!!دارو درمانی />همراه با روان درمانی استفاده از ((داروهای ضد افسردگی|ضد افسردگی‌ها)) و ((کربنات لیتیوم)) برای تحمل بهتر احساس طرد شدن و نوسانات خلقی مفید است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اختلالات شخصیت)) *((اختلالات شخصیت))
 *((اختلال شخصت مرزی)) *((اختلال شخصت مرزی))
 *((اختلال شخصیت ضد اجتماعی)) *((اختلال شخصیت ضد اجتماعی))
 *((اختلال شخصیت نمایشی)) *((اختلال شخصیت نمایشی))
-*((اشتغال ذهنی با تخیلات)) 
 *((تشخیص اختلال خود شیفته)) *((تشخیص اختلال خود شیفته))
 *((پرخاشگری)) *((پرخاشگری))
 *((خود شیفتگی)) *((خود شیفتگی))
 +*((خیال پردازی))
 *((داروهای ضد افسردگی)) *((داروهای ضد افسردگی))
-*((درمان اختلال خود شیفته)) 
-*((روان درمانی اختلال شخصیت خود شیفته)) 
-*((روان شناسی)) 
 *((شخصیت خود شیفته)) *((شخصیت خود شیفته))
 *((عشق و محبت)) *((عشق و محبت))
 *((کینه توزی)) *((کینه توزی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [08:03 ]   6   نیر فارابی اصل      جاری 
 شنبه 03 دی 1384 [09:18 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [09:15 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [11:50 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [13:55 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:40 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..