منو
 صفحه های تصادفی
رطوبت نسبی
فازها و حالات ماه
پیش گویی هایی در باره حضرت محمد - ص - و گسترش اسلام
سرخچه
پتزیت
تیره بهمنیان
Rhodium
دوره بازگشت نسبی قدرت به مرحله شکوفایی و پیشرفت
پذیرشگر درجه 2
اعتقاد به یک حقیقت قدسی و معنوی در ادیان
 کاربر Online
738 کاربر online
Lines: 1-31Lines: 1-95
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان اختلالات روانی))
 +*((واژگان بهداشت روانی))
 +*((واژگان روانپزشکی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((اختلال شخصیت اسکیزوئید))
 +*((اختلال شخصیت خود شیفته))
 +*((اختلال شخصیت دروری گزین))
 +*((اختلال شخصیت ضد اجتماعی))
 +*((اختلال شخصیت پارانوئید))
 +*((اختلال شخصیت وابسته))
 +*((اختلال شخصیت وسواسی - جبری))
 +*((اختلال شخصیت نمایشی))
 +*((اختلال شخصیت مرزی))
 +*((اختلالات اضطرابی))
 +*((اختلالات روانی))
 +*((اختلالات شخصیت))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای اختلالات روانی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|انجمن روانشناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.iranpa.org/|اانجمن روانشناسی ایران]
 +**[http://angosht.com/ravan.htm|تستهای روانشناسی]
 +**[http://iranpa.org/Page.asp?T_Pages=63|تازه‌های کتابهای روانشناسی ایران]
 +**[http://www.tehranpi.org/|انستیتو روانپزشکی تهران]
 +**[http://www.pcoiran.com/|سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران]
 +**[http://mind.schoolnet.ir/test/index.htm|باشگاه سلامت روان]
 +**[http://www.icpa-ac.com/|انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران]
 +**[http://www.iacap.info/|انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران]
 +**[http://alireza51.iblog.com/|روان شناسی کاربردی]
 +**[http://www.riec.ac.ir/main.htm|پژوهشکده کودکان استثنایی]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.wiap.de/|روان درمانی مثبت]
 +**[http://www.incops.de/|آشنایی با روانشناسی شناختی]
 +**[http://web.fu-berlin.de/gesund/|مرکزی جالب برای اطلاعات در زمینه تحقیقات پیرامون پیشگیری از بیماری‌های روانی]
 +**[http://www.psychologie.de/|مرکزی جالب برای اطلاعات در زمینه تحقیقات پیرامون پیشگیری از بیماری‌های روانی]
 +**[http://www.revt.de/|سایت معرفی و اطلاعاتی مربوط به یکی از دیگاه‌های علمی در روان‌درمانی]
 +**[http://www.psychiatrie.de/startseite|سایتی تخصصی و اطلاعاتی در زمینه رفتاردرمانگری]
 +**[www.academyofct.org|آکادمی شناخت درمانی]
 +**[http://psychcentral.com/|مرکز روانشناسی]
 +**[http://www.psychology.net/|شبکه روانشناسی]
 +**[http://www.mentalhealth.com/|بهداشت روانی]
 +**[http://www.wpanet.org/home.html|انجمن جهانی روانپزشکی]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology|روانشناسی (ویکی پدیا)]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|گالری علوم اجتماعی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-حتی مردم عادی هم در روابطشان با اسکیزوتایپال ها آنها را عجیب و غیر عادی تشخیص می دهند.«تفکر سحر آمیز,عقاید انتساب ,اشتباهات حسی و مسخ واقعیت » قسمتی از دنیای این بیماران است.در صمیت های بیمار کلمات غیر معمول,شگفت انگیز و افکار عجیب و غویب (افکار خوافی) مشاهده می شود؛ممکن است «ادعای دست یافتن به بعد چ‍‍هارم یا حس ششم,تله با تی و پیش گوئی را داشته باشند.
چون اسکیزوتایپال ها شدید خرافی هستند ممکن است به گروه
ها و فرقه های با رفتار و آداب عجیب و غریب بپیوندند.
احتمال اسکیزفرنی شدن این بیماران بسیار است.
ملاک
های تشخیص اختلال اسکیزوتایپال ها
کم
بودهای اجتماعی,احساس ناراحتی حاد,دگرگونی ها ادراکی و شناختی و رفتار عجیب از اوائل بزرگسالی شروع می شوند و برای تشخیص ختلال وجود پنج علامت (یا بیشتر) از علائم زیر ضروری است:
*
عقاید انتساب(به غیر از هذیان های انتساب)
*باورهای غریب وتفکر سحرآمیز(مثل
موهوم پرستی,نهان بینی ,تله پت) که بر رفتار شخص تأثیر گذاشته و با فهنگ بیمار هماهنگ نیست.
*تجربیات ادراکی غیر عادی.
*تفکر و تکلم غریب(نظیر ابهام,استعاره,حاشیه پردا
زی). />*سوءظن یا تفکر پارانوئید. />*عطفةمحدود یا نامتناسب.
*رفتار یا ظاهرغیرعادی
و خاص.
*
غیر از بستگان درجةیک دوست ندیک(محرم)ندارند.
* اضطرا
ب اجتماعی مفرط که با آشنایی کاهش نمی یابد و بیشتر به افکارپارانوئیدمربوط است.
تشخیص افتراقی اختلال اسکیزوتایپال:
*اختلال اسکیزوفونی:
بیماران اسکیزوتایپال سابقه پیکوز
(قطع ارتباط با واقعیت)را ندارند(با وجود شباهت علائمشان به علائم اسکیزوفرنی بنابراین از اسکیزوفرنی قابل تفکیک است.
*اختلال شخصت پارانوئید:
بیماران پارانوئیدی با افکار سوءظن مشخص می شوند وافکارعجیبوغریب ندارند.
علت شناسی اختلال شخصیت اسکیزوتایپال:
بطورکلی در مورد اختلالات شخصت
(بجز اختلال ضد اجتماعی) تحقیقات کمی صورت گرفته است.با این وجود مطالات مختلفی که بر روی زندگی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی شده است؛نشان می دهد که آنها در واقع شخصت های اسکیزوتایپال داشته اند.بنابراین در تفکر بالینی امروز اسکیزوتایپال را شخصت پیش از بیماری اسکیزوقرنی معرفی می کنند.
بدلیل
همستی این دو بیماری درعلائم و نشانه ها این فرض وجود دارد که ژنتیک (توارث)علت ایجاد این اختلال باشد.
انواع در
مان اختلال اسکیزوتایپال:
*روان درمانی:
هر نوع روان درمانی مستلزم احترام به عقاید وفعالیتهای بیمار است.وقتی بیمار احساس کند باورها وفعالیت ها
ش از سوی درمانگرمورد«انتقاد,مسخره شدن,وقضاوت»قرار گرفته اند احتمال واکنش های دفاعی و قطع درمان وجود دارد.
*دارو درمانی:
همراه با روان درمانی استفاده از داروهای«نورولپتیک»(ضد جنون),برای کم کردن افکار عجیب و غریب مفید خواهد بود.اگر اختلال همراه با افسردگی باشد استفاده از«ضد افسردگی »ها مفید است.
!مباحث مرتبط با عنوان
+حتی مردم عادی هم در روابطشان با اسکیزوتایپالها آنها را عجیب و غیر عادی تشخیص میدهند. «تفکر سحر آمیز ، عقاید انتساب ، اشتباهات حسی و مسخ واقعیت » قسمتی از دنیای این بیماران است. در صحبت‌های بیمار کلمات یر معمول ، شگف انگیز و افکار عیب و غریب (((افکار خرافی))) مشاهده میشود.
 +ممکن است «ادعای دست یافتن به ((بعد چ‍‍هارم)) یا ((حس ششم)) ، ((تله‌پاتی)) و ((پیش گویی)) را داشته باشند. چون اسکیزوتایپال‌ها به شدت خرافی هستند ممکن است به گروه‍ها و فرقه‌هایی با رفتار و آداب عجیب و غریب بپیوندند. ~~Blue:احتمال ((اختلال شخصیت اسکیزوفرنی|اسکیزفرنی)) شدن این بیماران بسیار است.~~
 +!ملاکهای تشخیص اختلال اسکیزوتایپال‌ها
 +کمبودهای اجتماعی ، احساس ناراحتی حاد ، دگرگونیهای ادراکی و شناختی و رفتار عجیب از اوائل بزرگسالی شروع می‌شوند و برای تشخیص اختلال وجود پنج علامت (یا بیشتر) از علائم زیر ضروری است:
 +^
 +*عقاید انتساب (به غیر از هذیانهای انتساب)
 +*باورهای غریب و تفکر سحرآمیز (مثل ((موهوم پرستی)) ، نهان بینی و تله‌پاتی) که بر رفتار شخص تأثیر گذاشته و با فرهنگ بیمار هماهنگ نیست.
 +*تجربیات ادراکی غیر عادی.
 +*تفکر و تکلم غریب (نظیر ابهام ، ((استعاره)) ، ((حاشیه پردازی))).
 +*((سوء ظن)) یا تفکر پارانوئید.
 +*((عاطفه|عاطفه محدود)) یا نامتناسب.
 +*رفتار یا ظاهر غیر عادی و خاص.
 +*غیر از بستگان درجه یک دوست نزدیک (محرم) ندارند.
 +*((اضطراب اجتماعی)) مفرط که با آشنایی کاهش نمی‌یابد و بیشتر به افکار پارانوئید مربوط است.
 +^
 +!تشخیص افتراقی اختلال اسکیزوتایپال
 +*__((اختلال شخصیت اسکیزوفونی)):__ بیماران اسکیزوتایپال سابقه پیکوز (قطع ارتباط با واقعیت) را ندارند (با وجود شباهت علائمشان به علائم اسکیزوفرنی) بنابراین از اسکیزوفرنی قابل تفکیک است.

 +*__((اختلال شخصت پارانوئید)):__ بیماران پارانوئیدی با افکار سوء ظن مشخص می‌شوند و افکار عجیب و غریب ندارند.
 +!علت شناسی اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
 +بطور کلی در مورد اختلالات شخصت (بجز ((اختلال شخصیت ضد اجتماعی))) تحقیقات کمی صورت گرفته است. با این وجود مطالات مختلفی که بر روی زندگی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی شده است؛ نشان می‌دهد که آنها در واقع شخصت‌های اسکیزوتایپال داشته‌اند. بنابراین در ((روانشناسی بالینی|تفکر بالینی)) امروز اسکیزوتایپال را شخصت پیش از بیماری اسکیزوفرنی معرفی می‌کنند. بدلیل همبستگی این دو بیماری در علائم و نشانه‌ها این فرض وجود دارد که ((ژنتیک)) (توارث) علت ایجاد این اختلال باشد.
 +!انواع درمان اختلال اسکیزوتایپال
 +!!روان درمانی
 +هر نوع روان درمانی مستلزم احترام به عقاید و فعالیتهای بیمار است. وقتی بیمار احساس کند باورها و فعالیت‌هایش از سوی درمانگر مورد «انتقاد ، مسخره شدن ، و قضاوت» قرار گرفته‌اند احتمال واکنش‌های دفاعی و قطع درمان وجود دارد.
 +!!دارو درمانی
 +همراه با روان درمانی استفاده از داروهای «((نورولپتیک))» (ضد جنون) ، برای کم کردن افکار عجیب و غریب مفید خواهد بود. اگر اختلال همراه با ((افسردگی)) باشد استفاده از «ضد افسردگی‌ها» مفید است.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((اختلال شخصیت ضد اجتماعی))
 +*((اختلال شخصیت اسکیزوفونی))
 +*((اضطراب اجتماعی))
 +*((افسردگی))
 +*((افکار خرافی))
 +*((تشخیص اختلال اسکیزوتایپال))
 +*((حاشیه پردازی))
 +*((داروهای ضد جنون))
 +*((روابط اجتماعی))
 +*((روانشناسی بالینی))
 +*((سوء ظن))
 +*((عاطفه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [08:08 ]   7   نیر فارابی اصل      جاری 
 شنبه 03 دی 1384 [09:07 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [09:06 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [10:32 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [11:56 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [13:34 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:43 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..