منو
 کاربر Online
1034 کاربر online
Lines: 1-37Lines: 1-104
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان اختلالات روانی))
 +*((واژگان بهداشت روانی))
 +*((واژگان روانپزشکی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((اختلال شخصیت اسکیزوتایپال))
 +*((اختلال شخصیت خود شیفته))
 +*((اختلال شخصیت دروری گزین))
 +*((اختلال شخصیت ضد اجتماعی))
 +*((اختلال شخصیت پارانوئید))
 +*((اختلال شخصیت وابسته))
 +*((اختلال شخصیت وسواسی - جبری))
 +*((اختلال شخصیت نمایشی))
 +*((اختلال شخصیت مرزی))
 +*((اختلالات اضطرابی))
 +*((اختلالات روانی))
 +*((اختلالات شخصیت))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای اختلالات روانی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|انجمن روانشناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.iranpa.org/|اانجمن روانشناسی ایران]
 +**[http://angosht.com/ravan.htm|تستهای روانشناسی]
 +**[http://iranpa.org/Page.asp?T_Pages=63|تازه‌های کتابهای روانشناسی ایران]
 +**[http://www.tehranpi.org/|انستیتو روانپزشکی تهران]
 +**[http://www.pcoiran.com/|سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران]
 +**[http://mind.schoolnet.ir/test/index.htm|باشگاه سلامت روان]
 +**[http://www.icpa-ac.com/|انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران]
 +**[http://www.iacap.info/|انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران]
 +**[http://alireza51.iblog.com/|روان شناسی کاربردی]
 +**[http://www.riec.ac.ir/main.htm|پژوهشکده کودکان استثنایی]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.wiap.de/|روان درمانی مثبت]
 +**[http://www.incops.de/|آشنایی با روانشناسی شناختی]
 +**[http://web.fu-berlin.de/gesund/|مرکزی جالب برای اطلاعات در زمینه تحقیقات پیرامون پیشگیری از بیماری‌های روانی]
 +**[http://www.psychologie.de/|مرکزی جالب برای اطلاعات در زمینه تحقیقات پیرامون پیشگیری از بیماری‌های روانی]
 +**[http://www.revt.de/|سایت معرفی و اطلاعاتی مربوط به یکی از دیگاه‌های علمی در روان‌درمانی]
 +**[http://www.psychiatrie.de/startseite|سایتی تخصصی و اطلاعاتی در زمینه رفتاردرمانگری]
 +**[www.academyofct.org|آکادمی شناخت درمانی]
 +**[http://psychcentral.com/|مرکز روانشناسی]
 +**[http://www.psychology.net/|شبکه روانشناسی]
 +**[http://www.mentalhealth.com/|بهداشت روانی]
 +**[http://www.wpanet.org/home.html|انجمن جهانی روانپزشکی]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology|روانشناسی (ویکی پدیا)]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|گالری علوم اجتماعی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-مهمترین ویژگی این بیمار کناره گیری,عدم دخالت در امور روزمره و اهمیت ندادن به دیگران است.در واقع برای این بیمار«روابط اجتماعی» />بی معنی است.بنابراین در رفتارشان مردم گریزی وزندگی حاشیه ا ی ابل +مهمترین ویژگی این بیماری کناره گیری ، عدم دخالت در امور روزمره و اهمیت ندادن به دیگران است. در واقع برای این بیمار «((روابط اجتماعی))» بی معنی است. بنابراین در رفتارشان مردم گریزی و زندگی حاشیه‌ای قابل ملاحظه است. این بیاران چون مردم گریز هستند؛ بنابراین به فعالیتها و مشاغل انفرادی بویژه شبانه علاقه نشان می‌دهند.
-است.این بیماران چون مردم گریز هستند؛بنابراین به فعالیتهاومشاغل انفرادی بویژه شبانه علاقه نشان می دهند.اینان موضوع شغلی خود را طوری انتخاب می کنند که کمترین ارتباط با مردم داشته باشند.کارهای انتزاعی ومشاغل مرتبط با وسایل بی جان برایشان لذّت بخش است.نظر:ریاضیات,ستاره شناسی,مشاغل مرتبط با فلز وچوب و....همچنین زندگی عاطفی و هیجانی بیمار یکنواخت،سطحی,محدود است .حتی موقعی که در مورد شادترین یا ناخوشایندترین حوادث زندگی صحبت می کند تغییری در رفتاروآهنگ صدایش مشاهده نمی شود.این ویژگیها بیشتر با علائم منفی اسکیزوفری را به یاد می آورد. +اینان موضوع شغلی خود را طوری انتخاب میکنند که کمترین ارتباط با مردم داشته باشند. کارهای انتزاعی و مشاغل مرتبط با وسایل بی جان برایشان لذّت بخش است. (نظیر: ((ریاضیات)) ، ((نجوم|ستاره شناسی)) ، مشاغل مرتبط با ((فلز)) و ((چوب)) و ... . همچنین زندگی عاطفی و هیجانی بیمار یکنواخت ، سطحی ، محدود است. حتی موقعی که در مورد شادترین یا ناخوشایندترین حوادث زندگی صحبت میکند تغییری در رفتار و آهنگ صدایش مشاهده نمیشود. این ویژگیها بیشتر با ((اختلال اسکیزوفرنی|علائم منفی اسکیزوفرنی)) را به یاد میآورد.
 !یک مثال !یک مثال
-«گفتگوی زیر بخشی از صحبتهای یک بیمار اسکیزوئید با یک مشاور است»:
م:آقای اکبری چه مشکلی دارید؟
ب:کاری.
م:اگر امکان دارد در مورد مشکل کاریتون صحبت کنید؟
ب:بی علاقگی.
م:حتماً برایتان سخته که کاری را انجام بدهید که علاقه ا ی به آن ندارید:
ب:بلی.
م:در مورد کارتان بیشتر صحبت کنید؟
ب:آزمایشگاهی.
م:در آزمایشگاه چه کار انجام می دهید؟
ب:حیوانات(اگر با این بیمار چندین ساعت هم گفتگو شود باز هم جوابهاکوتاه,سطحی,ویکنواخت خواهد بود.)
!ملاک های تشخیص اختلال اسکیزوئید(DSM-IV )
گسستگی روابط اجتماعی و عواطف سطحی در اوائل بزرگسالی شروع می شود و برای تشخیص اختلال وجود چهار علامت(یا بیشتر)از علائم زیر ضروری است:
*از روابط نزدیک ,از جمله عضو یک خانواده بودن نه لذت می برد ونه تمایلی به آن دارد.
+@#20:«گفتگوی زیر بخشی از صحبتهای یک بیمار اسکیزوئید با یک مشاور است»:#@

__م:__آقای اکبری چه مشکلی دارید؟
__ب:__کاری.
__م:__اگر امکان دارد در مورد مشکل کاریتون صحبت کنید؟
__ب:__بیعلاقگی.
__م:__حتماً برایتان سخته که کاری را انجام بدهید که علاقهای به آن ندارید:
__ب:__بلی.
__م:__در مورد کارتان بیشتر صحبت کنید؟
__ب:__آزمایشگاهی.
__م:__در آزمایشگاه چه کار انجام میدهید؟
__ب:__حیوانات

~~blue:
(اگر با این بیمار چندین ساعت هم گفتگو شود باز هم جوابها کوتاه ، سطحی و یکنواخت خواهد بود.)~~
!ملاکهای تشخیص اختلال اسکیزوئید
گسستگی روابط اجتماعی و عواطف سطحی در اوایل بزرگسالی شروع میشود و برای تشخیص اختلال وجود چهار علامت (یا بیشتر) از علائم زیر ضروری است:

^

*از روابط نزدیک ، از جمله عضو یک ((خانواده)) بودن نه لذت میبرد و نه تمایلی به آن دارد.
 *تقریباً همیشه فعالیتهای انفرادی را انتخاب می کند. *تقریباً همیشه فعالیتهای انفرادی را انتخاب می کند.
-*اگر علاقه ای به روابط جنسی با فردی داشته باشد,بسیار اندک است. +*اگر علاقهای به ((روابط جنسی)) با فردی داشته باشد, بسیار اندک است.
 *فعالیت معدودی وجود دارد که می تواند از آنها لذت ببرد. *فعالیت معدودی وجود دارد که می تواند از آنها لذت ببرد.
 *به غیر از بستگان درجه یک دوستان نزدیک ندارد. *به غیر از بستگان درجه یک دوستان نزدیک ندارد.
-*تعریف وانتقاد دیگران برایش اهمیتی ندارد (یکسان است).
*عواطف سطحی و سرد (است).
!تشخیص افقراقی
*اسکیزوفرنی:علائم اختلال تفکر و هذیان در اسکیزوئیدی ها دیده نمی شود؛بنابراین از اسکیزوفرنی قابل تفکیک است.
* «اختلال شخصیت و سوا ـ جبری » و«دوری گزین»:با وجود اینکه عواطف محدود در این دو اختلال هم دیده می شود ولی بر عکس اسکیزوئیدها تنها بودن برایشان تجربه ای دردناک است.
+*تعریف و انتقاد دیگران برایش اهمیتی ندارد (یکسان است).
*عواطف سطحی و سرد است.
^

!تشخیص افتراقی
*__((اختلال اسکیزوفرنی)):__ علائم اختلال تفکر و ((اختلال هذیانی|هذیان)) در اسکیزوئیدیها دیده نمیشود؛ بنابراین از اسکیزوفرنی قابل تفکیک است.


*__((اختلال شخصیت وسواسی ـ جبری)) و ((اختلال شخصیت دوری گزینی|دوری گزینی)):__ با وجود اینکه عواطف محدود در این دو اختلال هم دیده میشود. ولی برعکس اسکیزوئیدها تنها بودن برایشان تجربهای دردناک است.
 !درمان !درمان
-*روان درمانی:
برقراری ارتباط با این بیماران سخت ولی امکان پذیر است.در درمان انفرادی وقتی رابطه برقرار شد آنها با توس و هواس از «دوستان خیالی» و«ترس از وابستگی های غیر قابل تحمل»صحبت خواهند کرد.در گروه درمانی ممکن است بیمار تا یک سال صحبت نکند,امّا در نهایتدر گیر می شود(صحبت می کند) فقط درمانگر بایدمواظب باشد تا سایر گروه به سکوت بیماراعتراض نکنند.
*دارو درمانی:
برای کاهش حساسیت این بیماران نسبت به طرد شدن استفاده از داروهای ضد افسردگی و نورولپتیک (ضد جنون) مفید است.
+!!روان درمانی
برقراری ارتباط با این بیماران سخت ولی امکانپذیر است. در درمان انفرادی وقتی رابطه برقرار شد، آنها با ((ترس)) و هواس از «دوستان خیالی» و «ترس از وابستگیهای غیر قابل تحمل» صحبت خواهند کرد. در گروه درمانی ممکن است بیمار تا یک سال صحبت نکند، امّا در نهایت درگیر میشود (صحبت میکند) فقط درمانگر باید مواظب باشد تا سایر گروه به سکوت بیمار اعتراض نکنند.
!!دارو درمانی
برای کاهش حساسیت این بیماران نسبت به طرد شدن استفاده از ((داروهای ضد افسردگی)) و ((داروهای ضد جنون|نورولپتیک ضد جنون)) مفید است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-
+*((اختلال شخصیت وسواسی ـ جبری))
*((اختلال هذیانی))
*((اختلال شخصیت اسکیزوفرنی))
*((اختلال شخصیت دوری گزینی))
*((افسردگی))
*((تشخیص اختلال اسکیزوئید))
*((داروهای ضد افسردگی))
*((داروهای ضد جنون))
*((رفتار مردم گریزی))
*((گوشه گیری))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [08:08 ]   5   نیر فارابی اصل      جاری 
 شنبه 03 دی 1384 [08:59 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [12:03 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [13:35 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..