منو
 صفحه های تصادفی
زندگینامه جورج گاموف
کوههای آند
گورامی
پروتئین لپتین
کوریوم
بازی با سر در فوتبال
طویل شدن زنجیره ها در دو جهت
اعتراف معاویه به عصمت امام حسین علیه السلام
ماکروفاژ
همراه پدر در مسجد
 کاربر Online
494 کاربر online
تاریخچه ی: اختلال در زبان آموزی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2
اختلال در زبان آموزی Aphasia

نگاه اجمالی

کودکان مبتلا به آفازی Aphasia عمدتا دچار اختلال شدیدی در یادآوری ، باز شناسی و استفاده از علائم یادگیری می‌باشند. از آنجایی که در غالب موارد ، انسان در یادگیری مطالب و مفاهیم با سمبلها (علائم یادگیری) سروکار دارد، آفازی را می‌توان اختلال در رفتار سمبولیک تلقی نمود. گاه این اختلال در پدیده‌های سمبولیک خارجی ظاهر می‌شود، مثل صحبت کردن ، خواندن و نوشتن. همچنین آفازی ممکن است، هم نسبت به سمبلهای کلامی و هم غیر کلامی ظاهر شود، مانند نشناختن رنگ چراغهای راهنمایی که یک نوع آفازی غیر کلامی است و در عین حال ، با یادگیری ارتباط دارد. از جمله انواع مهم آفازی‌ها می‌توان از اختلال در درک و پاسخ متناسب به سمبلهای شنوایی و اختلال در درک و فهم سمبلهای بینایی نام برد.

تشخیص و شناسایی دانش آموزان ناتوان در یادگیری

امروزه مطالعات مختلف نشان می‌دهد که حداقل 3 تا 10 درصد کودکان در سنین مدرسه به نحوی دچار اختلال در امر یادگیری هستند. بنابراین اولیای مدرسه ، بویژه معلمان دوره ابتدایی بیش از دیگران نسبت به پدیده اختلالات یادگیری باید آشنایی داشته و قادر به شناسایی این قبیل کودکان در کلاس خود باشند.
این دانش آموزان حداقل با یک یا چند مورد از مشکلات زیر مواجه هستند:


 1. مشکلات ادراکی
 2. مشکلات حرکتی
 3. مشکل در توجه
 4. مشکلات مربوط به جهت یابی و ارتباط فضایی
 5. مشکلات گویایی
 6. مشکلات در حافظه
 7. نارسایی در تفکر ادراکی
 8. مشکلات رفتاری

ویژگی‌های رفتاری عام و مشترک کودکان ناتوان در یادگیری

ناکامی‌های پی‌درپی در یک یا چند موضوع

هر دانش آموز ممکن است گاهی با شکست مواجه شود، اما آنچه که در مورد کودکان ناتوان در یادگیری اتفاق می‌افتد، شکست‌ها و ناکامی‌های پی‌درپی و ممتد آنها در یک یا چند موضوع درسی است و بعضا همین امر به رغم این که آنها از نظر هوشی در سطح متوسط یا بالاتر قرار دارند، موجب مردودی ایشان می‌شود.

فقر انگیزش

ناکامی‌های مستمر دانش آموزان ناتوان در یادگیری و بعضا عکس‌العمل ناخوشایند اولیای مدرسه و والدین موجب می‌شود که رغبت و انگیزه تحصیلی آنان ضعیف شده، احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس ایشان کاهش یابد. در چنین شرایطی این دانش آموزان به تدریج نگرش منفی و بازدارنده به مدرسه پیدا می‌کنند و نه تنها با دقت و تلاش لازم تکالیف مدرسه را انجام نمی‌دهند، بلکه بعضا به طرق و زبانهای مختلف ناخوشنودی خود را از مدرسه ابراز می‌کنند.

فراوانی ناراحتی‌های جسمانی و یا بیماریهای روان _ تنی

بسیاری از دانش آموزان که با مشکلات یادگیری موجه هستند، بیش از دیگر دانش آموزان به ناراحتیها و بیماریهای مختلف مانند عفونت‌های گوش ، نارسایی‌های بینایی ، سرگیجه ، سر دردهای ممتد ، دل دردهای متناوب و غیره مبتلا می‌شوند. در بعضی از موارد بیماریهای جسمانی این دانش آموزان به دلایل فشارهای روانی است.

مشکلات خانوادگی

غالبا کودکان ناتوان در یادگیری متعلق به خانواده‌هایی هستند که در دوران رشد خود پیوندهای عاطفی لازم را با والدین خود نداشته‌اند. به عبارت دیگر ، این کودکان ار نظر ارتباطات عاطفی _ روانی با پدر و مادرشان ، خاطرات و تجارب خوشایندی ندارد. اینان در بسیاری موارد و از سوی والدین مورد سرزنش ، تحقیر ، تهدید و احیانا تنبیه بدنی واقع شده‌اند.

مباحث مرتبط با عنوان

اختلال در زبان آموزی Aphasia

نگاه اجمالی

کودکان مبتلا به آفازی Aphasia عمدتا دچار اختلال شدیدی در یادآوری ، باز شناسی و استفاده از علائم یادگیری می‌باشند. از آنجایی که در غالب موارد ، انسان در یادگیری مطالب و مفاهیم با سمبلها (علائم یادگیری) سروکار دارد، آفازی را می‌توان اختلال در رفتار سمبولیک تلقی نمود. گاه این اختلال در پدیده‌های سمبولیک خارجی ظاهر می‌شود، مثل صحبت کردن ، خواندن و نوشتن.

همچنین آفازی ممکن است، هم نسبت به سمبلهای کلامی و هم غیر کلامی ظاهر شود، مانند نشناختن رنگ چراغهای راهنمایی که یک نوع آفازی غیر کلامی است و در عین حال ، با یادگیری ارتباط دارد. از جمله انواع مهم آفازی‌ها می‌توان از اختلال در درک و پاسخ متناسب به سمبلهای شنوایی و اختلال در درک و فهم سمبلهای بینایی نام برد.

تشخیص و شناسایی دانش آموزان ناتوان در یادگیری

امروزه مطالعات مختلف نشان می‌دهد که حداقل 3 تا 10 درصد کودکان در سنین مدرسه به نحوی دچار اختلال در امر یادگیری هستند. بنابراین اولیای مدرسه ، به ویژه معلمان دوره ابتدایی بیش از دیگران نسبت به پدیده اختلالات یادگیری باید آشنایی داشته و قادر به شناسایی این قبیل کودکان در کلاس خود باشند.
این دانش آموزان حداقل با یک یا چند مورد از مشکلات زیر مواجه هستند:


 1. مشکلات ادراکی
 2. مشکلات حرکتی
 3. مشکل در توجه
 4. مشکلات مربوط به جهت یابی و ارتباط فضایی
 5. مشکلات گویایی
 6. مشکلات در حافظه
 7. نارسایی در تفکر ادراکی
 8. مشکلات رفتاری

ویژگی‌های رفتاری عام و مشترک کودکان ناتوان در یادگیری

ناکامی‌های پی‌درپی در یک یا چند موضوع

هر دانش آموز ممکن است گاهی با شکست مواجه شود، اما آنچه که در مورد کودکان ناتوان در یادگیری اتفاق می‌افتد، شکست‌ها و ناکامی‌های پی‌درپی و ممتد آنها در یک یا چند موضوع درسی است و بعضا همین امر به رغم این که آنها از نظر هوشی در سطح متوسط یا بالاتر قرار دارند، موجب مردودی ایشان می‌شود.

فقر انگیزش

ناکامی‌های مستمر دانش آموزان ناتوان در یادگیری و بعضا عکس‌العمل ناخوشایند اولیای مدرسه و والدین موجب می‌شود که رغبت و انگیزه تحصیلی آنان ضعیف شده، احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس ایشان کاهش یابد. در چنین شرایطی این دانش آموزان به تدریج نگرش منفی و بازدارنده به مدرسه پیدا می‌کنند و نه تنها با دقت و تلاش لازم تکالیف مدرسه را انجام نمی‌دهند، بلکه بعضا به طرق و زبانهای مختلف ناخوشنودی خود را از مدرسه ابراز می‌کنند.

فراوانی ناراحتی‌های جسمانی و یا بیماریهای روان _ تنی

بسیاری از دانش آموزان که با مشکلات یادگیری موجه هستند، بیش از دیگر دانش آموزان به ناراحتیها و بیماریهای مختلف مانند عفونت‌های گوش ، نارسایی‌های بینایی ، سرگیجه ، سر دردهای ممتد ، دل دردهای متناوب و غیره مبتلا می‌شوند. در بعضی از موارد بیماریهای جسمانی این دانش آموزان به دلایل فشارهای روانی است.

مشکلات خانوادگی

غالبا کودکان ناتوان در یادگیری متعلق به خانواده‌هایی هستند که در دوران رشد خود پیوندهای عاطفی لازم را با والدین خود نداشته‌اند. به عبارت دیگر ، این کودکان ار نظر ارتباطات عاطفی _ روانی با پدر و مادرشان ، خاطرات و تجارب خوشایندی ندارد. اینان در بسیاری موارد و از سوی والدین مورد سرزنش ، تحقیر ، تهدید و احیانا تنبیه بدنی واقع شده‌اند.

مباحث مرتبط با عنوان


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [06:44 ]   4   نیر فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 [07:53 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 دی 1384 [12:13 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [21:29 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..