منو
 کاربر Online
502 کاربر online
تاریخچه ی: اختلال در زبان آموزی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-35Lines: 1-87
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان روانشناسی رشد))
 +*((واژگان روانشناسی کودک))
 +*((واژگان روانشناسی سالمندی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((اختلالات روانی))
 +*((با کودک بدرفتار چه کنیم؟))
 +*((بهداشت روانی))
 +*((تاثیر بازی در رشد انسان))
 +*((تفاوتهای فردی))
 +*((عشق و علاقه))
 +*((عوامل موثر در بازی))
 +*((مدیریت پرخاشگری))
 +*((چگونه با فرزندان مشورت کنیم؟))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای روانشناسی رشد))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|انجمن روانشناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.iranpa.org/|اانجمن روانشناسی ایران]
 +**[http://angosht.com/ravan.htm|تستهای روانشناسی]
 +**[http://iranpa.org/Page.asp?T_Pages=63|تازه‌های کتابهای روانشناسی ایران]
 +**[http://www.iranpa.org/|انجمن مشاوره ایران]
 +**[http://www.tehranpi.org/|انستیتو روانپزشکی تهران]
 +**[http://www.pcoiran.com/|سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران]
 +**[http://www.ircounseling.org/mainPage.aspx|انجمن مشاوره ایران]
 +**[http://www.iranianasp.org/|انجمن روانشناسی اجتماعی ایران]
 +**[http://www.riec.ac.ir/main.htm|پژوهشکده کودکان استثنایی]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.incops.de/|آشنایی با روانشناسی شناختی]
 +**[http://www.bbpp.de/inhaltrecht.htm|مرکزی برای اطلاعات گسترده در رابطه با روانشناسی]
 +**[http://userpage.fu-berlin.de/~health/world14.htm|اطلاعات پیرامون خودمدیریت]
 +**[http://www.psychotherapie.com/|سایتی بسیار جالب و پراطلاعات در زمینه‌های مختلف روانشناسی]
 +**[www.academyofct.org|آکادمی شناخت درمانی]
 +**[http://www.psychologyinfo.com/|اطلاعات روانشناسی]
 +**[http://psychcentral.com/|مرکز روانشناسی]
 +**[http://www.psychology.net/|شبکه روانشناسی]
 +**[http://www.spsp.org/|روانشناسی اجتماعی و شخصیت]
 +**[http://www.socialpsychology.org/|شبکه روانشناسی اجتماعی]
 +**[http://www.tregistry.com/|مشاوره آموزشی مدیریت]
 +**[http://www.unitar.org/|موسسه سازمان ملل برای تحقیقات و آموزش]
 +**[http://www.ed.uiuc.edu/eps/educetionaltheory/|نظریه های آموزشی]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology|روانشناسی (ویکی پدیا)]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|گالری علوم اجتماعی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 ::~~navy:__اختلال در زبان آموزی Aphasia__~~:: ::~~navy:__اختلال در زبان آموزی Aphasia__~~::
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
 کودکان مبتلا به ''آفازی Aphasia'' عمدتا دچار اختلال شدیدی در یادآوری ، باز شناسی و استفاده از علائم یادگیری می‌باشند. از آنجایی که در غالب موارد ، انسان در یادگیری مطالب و مفاهیم با سمبلها (((علائم یادگیری))) سروکار دارد، آفازی را می‌توان اختلال در ((رفتار|رفتار سمبولیک)) تلقی نمود. گاه این اختلال در پدیده‌های سمبولیک خارجی ظاهر می‌شود، مثل صحبت کردن ، خواندن و نوشتن. همچنین آفازی ممکن است، هم نسبت به سمبلهای کلامی و هم غیر کلامی ظاهر شود، مانند نشناختن رنگ چراغهای راهنمایی که یک نوع آفازی غیر کلامی است و در عین حال ، با یادگیری ارتباط دارد. از جمله انواع مهم آفازی‌ها می‌توان از اختلال در درک و پاسخ متناسب به سمبلهای شنوایی و اختلال در درک و فهم سمبلهای بینایی نام برد. کودکان مبتلا به ''آفازی Aphasia'' عمدتا دچار اختلال شدیدی در یادآوری ، باز شناسی و استفاده از علائم یادگیری می‌باشند. از آنجایی که در غالب موارد ، انسان در یادگیری مطالب و مفاهیم با سمبلها (((علائم یادگیری))) سروکار دارد، آفازی را می‌توان اختلال در ((رفتار|رفتار سمبولیک)) تلقی نمود. گاه این اختلال در پدیده‌های سمبولیک خارجی ظاهر می‌شود، مثل صحبت کردن ، خواندن و نوشتن. همچنین آفازی ممکن است، هم نسبت به سمبلهای کلامی و هم غیر کلامی ظاهر شود، مانند نشناختن رنگ چراغهای راهنمایی که یک نوع آفازی غیر کلامی است و در عین حال ، با یادگیری ارتباط دارد. از جمله انواع مهم آفازی‌ها می‌توان از اختلال در درک و پاسخ متناسب به سمبلهای شنوایی و اختلال در درک و فهم سمبلهای بینایی نام برد.
 !تشخیص و شناسایی دانش آموزان ناتوان در یادگیری !تشخیص و شناسایی دانش آموزان ناتوان در یادگیری
-امروزه مطالعات مختلف نشان می‌دهد که حداقل 3 تا 10 درصد کودکان در سنین مدرسه به نحوی دچار اختلال در امر یادگیری هستند. بنابراین اولیای مدرسه ، به ویژه معلمان دوره ابتدایی بیش از دیگران نسبت به پدیده اختلالات یادگیری باید آشنایی داشته و قادر به شناسایی این قبیل کودکان در کلاس خود باشند. +امروزه مطالعات مختلف نشان می‌دهد که حداقل 3 تا 10 درصد کودکان در سنین مدرسه به نحوی دچار اختلال در امر یادگیری هستند. بنابراین اولیای مدرسه ، بویژه معلمان دوره ابتدایی بیش از دیگران نسبت به پدیده اختلالات یادگیری باید آشنایی داشته و قادر به شناسایی این قبیل کودکان در کلاس خود باشند.
 این دانش آموزان حداقل با یک یا چند مورد از مشکلات زیر مواجه هستند:

 این دانش آموزان حداقل با یک یا چند مورد از مشکلات زیر مواجه هستند:

 #((مشکلات ادراکی)) #((مشکلات ادراکی))
 #((مشکلات حرکتی)) #((مشکلات حرکتی))
 #مشکل در توجه #مشکل در توجه
 #مشکلات مربوط به جهت یابی و ارتباط فضایی #مشکلات مربوط به جهت یابی و ارتباط فضایی
 #((اختلالات گفتار|مشکلات گویایی)) #((اختلالات گفتار|مشکلات گویایی))
 #((مشکلات در حافظه)) #((مشکلات در حافظه))
 #نارسایی در تفکر ادراکی #نارسایی در تفکر ادراکی
 #((مشکلات رفتاری)) #((مشکلات رفتاری))
 !ویژگی‌های رفتاری عام و مشترک کودکان ناتوان در یادگیری !ویژگی‌های رفتاری عام و مشترک کودکان ناتوان در یادگیری
 !!ناکامی‌های پی‌درپی در یک یا چند موضوع !!ناکامی‌های پی‌درپی در یک یا چند موضوع
 هر دانش آموز ممکن است گاهی با شکست مواجه شود، اما آنچه که در مورد کودکان ناتوان در یادگیری اتفاق می‌افتد، شکست‌ها و ناکامی‌های پی‌درپی و ممتد آنها در یک یا چند موضوع درسی است و بعضا همین امر به رغم این که آنها از نظر هوشی در سطح متوسط یا بالاتر قرار دارند، موجب مردودی ایشان می‌شود. هر دانش آموز ممکن است گاهی با شکست مواجه شود، اما آنچه که در مورد کودکان ناتوان در یادگیری اتفاق می‌افتد، شکست‌ها و ناکامی‌های پی‌درپی و ممتد آنها در یک یا چند موضوع درسی است و بعضا همین امر به رغم این که آنها از نظر هوشی در سطح متوسط یا بالاتر قرار دارند، موجب مردودی ایشان می‌شود.
 !!فقر انگیزش !!فقر انگیزش
 ناکامی‌های مستمر دانش آموزان ناتوان در یادگیری و بعضا عکس‌العمل ناخوشایند اولیای مدرسه و والدین موجب می‌شود که رغبت و انگیزه تحصیلی آنان ضعیف شده، احساس خود ارزشمندی و ((اعتماد به نفس)) ایشان کاهش یابد. در چنین شرایطی این دانش آموزان به تدریج نگرش منفی و بازدارنده به مدرسه پیدا می‌کنند و نه تنها با دقت و تلاش لازم تکالیف مدرسه را انجام نمی‌دهند، بلکه بعضا به طرق و زبانهای مختلف ناخوشنودی خود را از مدرسه ابراز می‌کنند. ناکامی‌های مستمر دانش آموزان ناتوان در یادگیری و بعضا عکس‌العمل ناخوشایند اولیای مدرسه و والدین موجب می‌شود که رغبت و انگیزه تحصیلی آنان ضعیف شده، احساس خود ارزشمندی و ((اعتماد به نفس)) ایشان کاهش یابد. در چنین شرایطی این دانش آموزان به تدریج نگرش منفی و بازدارنده به مدرسه پیدا می‌کنند و نه تنها با دقت و تلاش لازم تکالیف مدرسه را انجام نمی‌دهند، بلکه بعضا به طرق و زبانهای مختلف ناخوشنودی خود را از مدرسه ابراز می‌کنند.
 !!فراوانی ناراحتی‌های جسمانی و یا بیماریهای روان _ تنی !!فراوانی ناراحتی‌های جسمانی و یا بیماریهای روان _ تنی
 بسیاری از دانش آموزان که با مشکلات یادگیری موجه هستند، بیش از دیگر دانش آموزان به ناراحتیها و بیماریهای مختلف مانند عفونت‌های گوش ، نارسایی‌های بینایی ، ((سرگیجه)) ، سر دردهای ممتد ، دل دردهای متناوب و غیره مبتلا می‌شوند. در بعضی از موارد بیماریهای جسمانی این دانش آموزان به دلایل ((فشار روانی|فشارهای روانی)) است. بسیاری از دانش آموزان که با مشکلات یادگیری موجه هستند، بیش از دیگر دانش آموزان به ناراحتیها و بیماریهای مختلف مانند عفونت‌های گوش ، نارسایی‌های بینایی ، ((سرگیجه)) ، سر دردهای ممتد ، دل دردهای متناوب و غیره مبتلا می‌شوند. در بعضی از موارد بیماریهای جسمانی این دانش آموزان به دلایل ((فشار روانی|فشارهای روانی)) است.
 !!مشکلات خانوادگی !!مشکلات خانوادگی
 غالبا کودکان ناتوان در یادگیری متعلق به خانواده‌هایی هستند که در دوران رشد خود پیوندهای عاطفی لازم را با والدین خود نداشته‌اند. به عبارت دیگر ، این کودکان ار نظر ارتباطات عاطفی _ روانی با پدر و مادرشان ، خاطرات و تجارب خوشایندی ندارد. اینان در بسیاری موارد و از سوی والدین مورد سرزنش ، تحقیر ، تهدید و احیانا تنبیه بدنی واقع شده‌اند. غالبا کودکان ناتوان در یادگیری متعلق به خانواده‌هایی هستند که در دوران رشد خود پیوندهای عاطفی لازم را با والدین خود نداشته‌اند. به عبارت دیگر ، این کودکان ار نظر ارتباطات عاطفی _ روانی با پدر و مادرشان ، خاطرات و تجارب خوشایندی ندارد. اینان در بسیاری موارد و از سوی والدین مورد سرزنش ، تحقیر ، تهدید و احیانا تنبیه بدنی واقع شده‌اند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((استرس))  *((استرس))
 *((اختلالات روانی)) *((اختلالات روانی))
 *((اختلالات گفتار))  *((اختلالات گفتار))
 *((علائم یادگیری)) *((علائم یادگیری))
 *((لکنت زبان)) *((لکنت زبان))
 *((مشکلات ادراکی)) *((مشکلات ادراکی))
 *((مشکلات حرکتی)) *((مشکلات حرکتی))
 *((مشکلات در حافظه)) *((مشکلات در حافظه))
 *((مشکلات رفتاری)) *((مشکلات رفتاری))
 *((مشکلات گویایی)) *((مشکلات گویایی))
 *((یادگیری)) *((یادگیری))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [06:44 ]   4   نیر فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 [07:53 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 دی 1384 [12:13 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [21:29 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..