منو
 صفحه های تصادفی
فلاسفه شرقی
مختصات کروی
مهارت مشاوره ای
هذلولی
رنگیزه‌های نوری در گیاهان
بی سیم
دزدان دریایی
ارتباط
شهر اصفهان
عقیقه
 کاربر Online
481 کاربر online
Lines: 1-82Lines: 1-82
 V{maketoc} V{maketoc}
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
 اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌ (PTSD) نوعی‌ اضطراب‌ در افرادی‌ که‌ حادثه‌ای‌ را که‌ برای‌ اکثر مردم‌ بسیار آزارنده‌ و مضطرب‌ کننده‌ است‌ تجربه‌ کرده‌اند. این‌ حوادث‌ (بلایای‌ طبیعی‌، قتل‌، هتک‌ حرمت‌، جنگ‌، زندانی‌ شدن‌، شکنجه‌، تصادفات‌) در همه‌ افراد یک‌ ((استرس)) روانی‌ ایجاد می‌کنند ولی‌ برخی‌ افراد پس‌ از آن‌ سیر طبیعی‌ بهبود را طی‌ نمی‌کنند. مشخصه‌ اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌ این‌ اختلال‌ عبارتست‌ از یادآوری‌ مداوم‌ حادثه‌ و بروز علایم‌ مربوط‌ به‌ آن‌. این‌ علایم‌ ممکن‌ است‌ درست‌ پس‌ از حادثه‌ شروع‌ شده‌ یا چند ماه‌ بعد بروز کند. اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌ (PTSD) نوعی‌ اضطراب‌ در افرادی‌ که‌ حادثه‌ای‌ را که‌ برای‌ اکثر مردم‌ بسیار آزارنده‌ و مضطرب‌ کننده‌ است‌ تجربه‌ کرده‌اند. این‌ حوادث‌ (بلایای‌ طبیعی‌، قتل‌، هتک‌ حرمت‌، جنگ‌، زندانی‌ شدن‌، شکنجه‌، تصادفات‌) در همه‌ افراد یک‌ ((استرس)) روانی‌ ایجاد می‌کنند ولی‌ برخی‌ افراد پس‌ از آن‌ سیر طبیعی‌ بهبود را طی‌ نمی‌کنند. مشخصه‌ اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌ این‌ اختلال‌ عبارتست‌ از یادآوری‌ مداوم‌ حادثه‌ و بروز علایم‌ مربوط‌ به‌ آن‌. این‌ علایم‌ ممکن‌ است‌ درست‌ پس‌ از حادثه‌ شروع‌ شده‌ یا چند ماه‌ بعد بروز کند.
 !علایم‌ شایع‌ !علایم‌ شایع‌
 *یادآوری‌ مکرر، غیرقابل‌ اجتناب‌ و آزارنده‌ حادثه‌  *یادآوری‌ مکرر، غیرقابل‌ اجتناب‌ و آزارنده‌ حادثه‌
 *دیدن‌ خواب‌های‌ مکرر مرتبط‌ با حادثه‌  *دیدن‌ خواب‌های‌ مکرر مرتبط‌ با حادثه‌
 *احساس‌ رخداد دوباره‌ حادثه‌ (مجسم‌ شدن‌ تصاویر حادثه‌)  *احساس‌ رخداد دوباره‌ حادثه‌ (مجسم‌ شدن‌ تصاویر حادثه‌)
 *اضطراب‌ مزمن‌  *اضطراب‌ مزمن‌
 *بی‌خوابی‌  *بی‌خوابی‌
 *اختلال‌ در تمرکز  *اختلال‌ در تمرکز
 *اختلال‌ حافظه‌  *اختلال‌ حافظه‌
 *احساس‌ منزوی‌ شدن‌ از دیگران‌  *احساس‌ منزوی‌ شدن‌ از دیگران‌
 *کاهش‌ علاقه‌ به‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ معمول‌  *کاهش‌ علاقه‌ به‌ فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ معمول‌
 *واکنش‌های‌ ترس‌ نسبت‌ به‌ موقعیت‌ها یا اجتناب‌ از فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری هایی‌ که‌ باعث‌ یادآوری‌ حادثه‌ می‌گردند.  *واکنش‌های‌ ترس‌ نسبت‌ به‌ موقعیت‌ها یا اجتناب‌ از فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری هایی‌ که‌ باعث‌ یادآوری‌ حادثه‌ می‌گردند.
 *آثار روانی‌ (تحریک‌پذیری‌، بی‌قراری‌، هراسان‌ بودن‌، بروز رفتارهای‌ ناگهانی‌ به‌ صورت‌ انفجاری‌، رکود احساسات‌، احساس‌ زجرآور مقصر بودن‌) *آثار روانی‌ (تحریک‌پذیری‌، بی‌قراری‌، هراسان‌ بودن‌، بروز رفتارهای‌ ناگهانی‌ به‌ صورت‌ انفجاری‌، رکود احساسات‌، احساس‌ زجرآور مقصر بودن‌)
 !علل‌ !علل‌
 مواجهه‌ با یک‌ حادثه‌ وخیم‌. به‌ نظر می‌رسد ترکیبی‌ از عوامل‌ زیر باعث‌ ایجاد این‌ اختلال‌ شوند:  مواجهه‌ با یک‌ حادثه‌ وخیم‌. به‌ نظر می‌رسد ترکیبی‌ از عوامل‌ زیر باعث‌ ایجاد این‌ اختلال‌ شوند:
 *ناگهانی‌ و غیرمنتظره‌ بودن‌ حادثه‌  *ناگهانی‌ و غیرمنتظره‌ بودن‌ حادثه‌
 *خونین‌ و بی‌رحمانه‌ بودن‌ حادثه‌  *خونین‌ و بی‌رحمانه‌ بودن‌ حادثه‌
 *((استرس)) طولانی‌تر و مزمن‌ در طی‌ حادثه‌  *((استرس)) طولانی‌تر و مزمن‌ در طی‌ حادثه‌
 *قدرت‌ و ضعف‌ روانی‌ و سرشتی‌ قربانی‌ حادثه‌  *قدرت‌ و ضعف‌ روانی‌ و سرشتی‌ قربانی‌ حادثه‌
 *آسیب‌های‌ جسمی‌ (به‌ خصوص‌ آسیب‌ سر)  *آسیب‌های‌ جسمی‌ (به‌ خصوص‌ آسیب‌ سر)
 *نوع‌ حمایت‌ اجتماعی‌ و میزان‌ دسترسی‌ به‌ آن‌ *نوع‌ حمایت‌ اجتماعی‌ و میزان‌ دسترسی‌ به‌ آن‌
 !عوامل تشدید کننده بیماری  !عوامل تشدید کننده بیماری
 *سابقه‌ بی‌توجهی‌ به‌ فرد یا شرایط‌ بد خانوادگی‌ در کودکی‌  *سابقه‌ بی‌توجهی‌ به‌ فرد یا شرایط‌ بد خانوادگی‌ در کودکی‌
 *سوء رفتار با فرد در کودکی‌  *سوء رفتار با فرد در کودکی‌
 *وجود والدین‌ الکلی‌  *وجود والدین‌ الکلی‌
 *سطح‌ سواد پایین‌ *سطح‌ سواد پایین‌
 !پیشگیری‌ !پیشگیری‌
 مداخله‌ فوری‌ بلافاصله‌ پس‌ از حوادث‌ غیرمترقبه‌ ممکن‌ است‌ از ایجاد این‌ اختلال‌ جلوگیری‌ کند. مداخله‌ فوری‌ بلافاصله‌ پس‌ از حوادث‌ غیرمترقبه‌ ممکن‌ است‌ از ایجاد این‌ اختلال‌ جلوگیری‌ کند.
 !عواقب‌ مورد انتظار !عواقب‌ مورد انتظار
 در برخی‌ بیماران‌، علایم‌ خودبه‌خود پس‌ از 6 ماه‌ برطرف‌ می‌شوند؛ درمان‌ در بعضی‌ بیماران‌ ممکن‌ است‌ کمک‌ کننده‌ باشد؛ در سایر بیماران‌ این‌ اختلال‌ ممکن‌ است‌ سیری‌ مزمن‌ برای‌ ماه‌ها یا سال‌ها داشته‌ باشد. در برخی‌ بیماران‌، علایم‌ خودبه‌خود پس‌ از 6 ماه‌ برطرف‌ می‌شوند؛ درمان‌ در بعضی‌ بیماران‌ ممکن‌ است‌ کمک‌ کننده‌ باشد؛ در سایر بیماران‌ این‌ اختلال‌ ممکن‌ است‌ سیری‌ مزمن‌ برای‌ ماه‌ها یا سال‌ها داشته‌ باشد.
 !عوارض‌ احتمالی‌ !عوارض‌ احتمالی‌
-*اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌ از نوع‌ مزمن‌ که‌ می‌تواند به‌ از دست‌ دادن‌ شغل‌، *اختلالات‌ خانوادگی‌ و ناتوانی‌ منجر شود. +*اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌ از نوع‌ مزمن‌ که‌ می‌تواند به‌ از دست‌ دادن‌ شغل‌، اختلالات‌ خانوادگی‌ و ناتوانی‌ منجر شود.
 *آسیب‌ زدن‌ به‌ خود در طی‌ تجسم‌ دوباره‌ حادثه‌  *آسیب‌ زدن‌ به‌ خود در طی‌ تجسم‌ دوباره‌ حادثه‌
 *وابستگی‌ به‌ داروها و ((الکل))  *وابستگی‌ به‌ داروها و ((الکل))
 *خودکشی‌ *خودکشی‌
 !درمان‌ !درمان‌
 !اصول‌ کلی‌ !اصول‌ کلی‌
 *اخذ سابقه‌ طبی‌ و معاینه‌ فیزیکی‌ توسط‌ یک‌ پزشک‌  *اخذ سابقه‌ طبی‌ و معاینه‌ فیزیکی‌ توسط‌ یک‌ پزشک‌
 برای‌ رد کردن‌ اختلالات‌ مغزی‌ آزمون‌های‌ آزمایشگاهی‌ و طبی‌ ضروری‌ است‌.  برای‌ رد کردن‌ اختلالات‌ مغزی‌ آزمون‌های‌ آزمایشگاهی‌ و طبی‌ ضروری‌ است‌.
 *مشاوره‌ روانشناختی‌ جهت‌ درمان‌ توصیه‌ می‌شود.  *مشاوره‌ روانشناختی‌ جهت‌ درمان‌ توصیه‌ می‌شود.
 *پیمان‌ بستن‌ بیمار با خود جهت‌ مقابله‌ با مشکل‌  *پیمان‌ بستن‌ بیمار با خود جهت‌ مقابله‌ با مشکل‌
 *آموختن‌ روش‌های‌ آسوده‌سازی‌. این‌ روش‌ها به‌ ویژه‌ برای‌ کمک‌ به‌ رفع‌ مشکلات‌ خواب‌ مفیدند.  *آموختن‌ روش‌های‌ آسوده‌سازی‌. این‌ روش‌ها به‌ ویژه‌ برای‌ کمک‌ به‌ رفع‌ مشکلات‌ خواب‌ مفیدند.
 *گروه‌های‌ حمایتی‌ بسیار مؤثر بوده‌ و در مراکز نظامی‌ و مراکز بحران‌های‌ اجتماعی‌ در دسترس‌اند. *گروه‌های‌ حمایتی‌ بسیار مؤثر بوده‌ و در مراکز نظامی‌ و مراکز بحران‌های‌ اجتماعی‌ در دسترس‌اند.
 !داروها !داروها
 پزشک‌ ممکن‌ است‌ برای‌ دوره‌های‌ کوتاه‌ داروهای‌ ضداضطراب‌ یا ضد افسردگی‌ تجویز کند. داروی‌ اختصاصی‌ برای‌ درمان‌ این‌ اختلال‌ وجود ندارد. پزشک‌ ممکن‌ است‌ برای‌ دوره‌های‌ کوتاه‌ داروهای‌ ضداضطراب‌ یا ضد افسردگی‌ تجویز کند. داروی‌ اختصاصی‌ برای‌ درمان‌ این‌ اختلال‌ وجود ندارد.
 !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  !فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
 محدودیتی‌ وجود ندارد. یک‌ برنامه‌ ورزشی‌ معمول‌ در تسکین‌ برخی‌ تنش‌ها سودمند است‌. محدودیتی‌ وجود ندارد. یک‌ برنامه‌ ورزشی‌ معمول‌ در تسکین‌ برخی‌ تنش‌ها سودمند است‌.
 !رژیم‌ غذایی‌ !رژیم‌ غذایی‌
 رژیم‌ خاصی‌ نیاز نیست‌. رژیم‌ خاصی‌ نیاز نیست‌.
 !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟ !درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان دارای‌ علایم‌ اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌ باشید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان دارای‌ علایم‌ اختلال‌ تنش‌زای‌ پس‌ از حادثه‌ باشید.
 *اگر علایم‌ پس‌ از شروع‌ درمان‌ بهبود نیافته‌ یا بدتر شوند.  *اگر علایم‌ پس‌ از شروع‌ درمان‌ بهبود نیافته‌ یا بدتر شوند.
 *اگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید/ داروهای‌ تجویزی‌ ممکن‌ است‌ با عوارض‌ جانبی‌ همراه‌ باشند. *اگر دچار علایم جدید و غیرقابل توجیه شده اید/ داروهای‌ تجویزی‌ ممکن‌ است‌ با عوارض‌ جانبی‌ همراه‌ باشند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [07:29 ]   2   پریسا احمدی      جاری 
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [05:04 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..