منو
 کاربر Online
597 کاربر online
تاریخچه ی: اختروش

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-37Lines: 1-77
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان نجوم))
 +*((واژگان اختر فیزیک))
 +*((واژگان کیهان شناسی))
 +*((واژگان فیزیک فضا))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
 +*((اختر فیزیک))
 +*((اختر فیزیک نسبیتی))
 +*((طیف ستاره))
 +*((عدسی گرانشی))
 +*((کیهان شناسی))
 +*((گرانش علیه گرانش))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای نجوم))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 +**[http://parssky.com|پارس اسکای]
 +**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 +**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 +**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
 +**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
 +**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
 +**[http://www.space-frontier.org|بنیاد مرزهای فضا]
 +**[http://www.challenger.org|کاوش فضا]
 +**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه آسمان شب]
 +**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 
 
 
 
 
 
  
-||اختروش واژه فشرده‌ای به معنی شبهه ((ستاره)) است که به تصویر اپتیکی هسته‌های فوق فعال کهکشانهای دور دست اطلاق می‌شود. این هسته‌ها از ستاره‌های دوروبرشان بسیار درخشانترند و مانند چشمه‌های نقطه‌ای تفکیک نشده به نظر می‌رسند.|| +||اختروش واژه فشرده‌ای به معنی شبهه ((ستاره)) است که به تصویر اپتیکی هسته‌های فوق فعال کهکشانهای دور دست اطلاق می‌شود. این هسته‌ها از ستاره‌های دور و برشان بسیار درخشانترند و مانند چشمه‌های نقطه‌ای تفکیک نشده به نظر می‌رسند.||
  
 
 
 
 
 !تاریخچه !تاریخچه
 اختروشها اولین بار در سال 1936 دیده شدند. در آن هنگام اخترشناس انگلیسی به نام __سیریل هزارد__ که در استرالیا کار می‌کرد با استفاده از روشهای پرتو - اخترشناسی توانست موقیت چشمه رادیویی قوی به نام 3c273 را با دقتی که تا آن زمان نظیر نداشت تعیین کند. این کار اخترشناس هلندی به ام مارتین اشمیت را که در ایالت متحده امریکا کار می‌کرد، قادر ساخت که همتای اپتیکیش را شناسایی کند و طیف آن را بفهمد. اشمیت مشاهده کرد که خطوط طیفی 3c273 طول موجهایی دارد که نسبت به آنچه در آزمایشگاه می‌توان دید "((انتقال به سرخ))" پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد که این چشمه با سرعت تقریبا شانزده درصد ((سرعت نور)) از زمین دور می‌شود. اشمیت توانست با استفاده از ((قانون هابل)) که می‌گوید فاصله کهکشانها مستقیما با استفاده از سرعت دور شدن آنها متناسب است، نتیجه گیری کند که 3c273 خیلی دور و در نتیجه بسیار درخشان است بطوری که توان آن در حدود 3919w و صد بار بشتر از توان کهکشان معمولی است.
 اختروشها اولین بار در سال 1936 دیده شدند. در آن هنگام اخترشناس انگلیسی به نام __سیریل هزارد__ که در استرالیا کار می‌کرد با استفاده از روشهای پرتو - اخترشناسی توانست موقیت چشمه رادیویی قوی به نام 3c273 را با دقتی که تا آن زمان نظیر نداشت تعیین کند. این کار اخترشناس هلندی به ام مارتین اشمیت را که در ایالت متحده امریکا کار می‌کرد، قادر ساخت که همتای اپتیکیش را شناسایی کند و طیف آن را بفهمد. اشمیت مشاهده کرد که خطوط طیفی 3c273 طول موجهایی دارد که نسبت به آنچه در آزمایشگاه می‌توان دید "((انتقال به سرخ))" پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد که این چشمه با سرعت تقریبا شانزده درصد ((سرعت نور)) از زمین دور می‌شود. اشمیت توانست با استفاده از ((قانون هابل)) که می‌گوید فاصله کهکشانها مستقیما با استفاده از سرعت دور شدن آنها متناسب است، نتیجه گیری کند که 3c273 خیلی دور و در نتیجه بسیار درخشان است بطوری که توان آن در حدود 3919w و صد بار بشتر از توان کهکشان معمولی است.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/a/a2/2003-1-9-se.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/a/a2/2003-1-9-se.jpg}
  
 
 
 
 
 !نتایج کیهان شناختی مطالعه اختروشها !نتایج کیهان شناختی مطالعه اختروشها
 تعداد کل اختروشها را چندین بیلیون ، یعنی تقریبا یک دهم درصد کهکشانهای درخشان تخمین زده‌اند، فاصله بیشتر اختروشها از زمین بسیار بسیار زیاد است، بطوری که نوری که از آنها می‌بینیم هنگامی گسیل شده است که عالم خیلی جوانتر بوده است. انتقال به سرخ دورترین اختروشی که تا کنون کشف شده است با z = 4.9 مشخص می‌شود. یعنی طول موجهای خطوط طیفی‌اش با ضریب 1 + z = 5.9 افزایش می‌یابد. سن عالم در زمان گسیل نور این اختروش فقط در حدود 7 درصد سن کنونی‌اش بوده است. تعداد کل اختروشها را چندین بیلیون ، یعنی تقریبا یک دهم درصد کهکشانهای درخشان تخمین زده‌اند، فاصله بیشتر اختروشها از زمین بسیار بسیار زیاد است، بطوری که نوری که از آنها می‌بینیم هنگامی گسیل شده است که عالم خیلی جوانتر بوده است. انتقال به سرخ دورترین اختروشی که تا کنون کشف شده است با z = 4.9 مشخص می‌شود. یعنی طول موجهای خطوط طیفی‌اش با ضریب 1 + z = 5.9 افزایش می‌یابد. سن عالم در زمان گسیل نور این اختروش فقط در حدود 7 درصد سن کنونی‌اش بوده است.
 !مطالعه طیف سنجی اختروشها !مطالعه طیف سنجی اختروشها
 از سال 1963 تاکنون اختر شناسان در مورد اختروشها اطلاعات زیادی بدست آورده‌اند. اختر وشها در تمام گستره ((طیف الکترومغناطیسی)) ، از بلندترین ((موج رادیویی|امواج رادیویی)) گرفته تا امواج فروسرخ و ((اشعه ایکس)) و پر انرژیترین پرتوها ، رصد شده‌اند. بیشترین توان گسیلی آنها در ((اشعه فرابنفش|تابش فرابنفش)) است و اعتقاد بر این است که این تابش از هسته مرکزی اختروشها می‌آید. بخشی از این تابش فرابنفش در گاز اطراف اختروش جذب می‌شود و دوباره به صورت خطوط طیفی گسیل می‌شود.

در این میان بویژه خطهای گسیل شده از ((طیف هیدروژن|اتمهای هیدروژن)) , یونهای ((هلیوم)) ، ((کربن)) ، ((نیتروژن)) ، ((اکسیژن)) ، ((منیزیم)) و ((سدیم)) غلبه دارند. بسیاری از خطوط طیفی اختروشها به گذارهای اتمی و مولکولی در ناحیه فرابنفش مربوط می‌شود. اما چون بیشتر اختروشها انتقال به سرخ زیادی دارند، این خطوط در ناحیه مرئی دیده می‌شوند. گازی که این خطوط طیفی را گسیل می‌کند با سرعتی از مرتبه 10000km/s یا سه درصد سرعت نور حرکت می‌کند. این بدان معنا است که ((فوتون|فوتونهایی)) که مشاهده می‌کنیم ((دوپلر نسبیتی|انتقالهای دوپلری)) بسیار متفاوتی دارند و در نتیجه با خطوط طیفی بسیار پهنی روبرو می‌شویم. این یکی از ویژگیهایی است که با آن می‌توان اختروشها را تشخیص داد.

اعتقاد بر این است که بیشتر ((اشعه فروسرخ|تابش فروسرخ)) در واقع تابش فرابنفش است که از گازهای غبارآلود دورتر بازتابیده می‌شود، همچنین مشاهده شده است که در اختروشها تغییراتی پدید می‌آید که مقیاس زمانی آنها ممکن است چند روز باشد که دست کم برای این مورد ، این بدان معنا است که تابش از ناحیه‌ای سرچشمه می‌گیرد که از ((منظومه شمسی)) بزرگتر نیست.
 از سال 1963 تاکنون اختر شناسان در مورد اختروشها اطلاعات زیادی بدست آورده‌اند. اختر وشها در تمام گستره ((طیف الکترومغناطیسی)) ، از بلندترین ((موج رادیویی|امواج رادیویی)) گرفته تا امواج فروسرخ و ((اشعه ایکس)) و پر انرژیترین پرتوها ، رصد شده‌اند. بیشترین توان گسیلی آنها در ((اشعه فرابنفش|تابش فرابنفش)) است و اعتقاد بر این است که این تابش از هسته مرکزی اختروشها می‌آید. بخشی از این تابش فرابنفش در گاز اطراف اختروش جذب می‌شود و دوباره به صورت خطوط طیفی گسیل می‌شود.

در این میان بویژه خطهای گسیل شده از ((طیف هیدروژن|اتمهای هیدروژن)) , یونهای ((هلیوم)) ، ((کربن)) ، ((نیتروژن)) ، ((اکسیژن)) ، ((منیزیم)) و ((سدیم)) غلبه دارند. بسیاری از خطوط طیفی اختروشها به گذارهای اتمی و مولکولی در ناحیه فرابنفش مربوط می‌شود. اما چون بیشتر اختروشها انتقال به سرخ زیادی دارند، این خطوط در ناحیه مرئی دیده می‌شوند. گازی که این خطوط طیفی را گسیل می‌کند با سرعتی از مرتبه 10000km/s یا سه درصد سرعت نور حرکت می‌کند. این بدان معنا است که ((فوتون|فوتونهایی)) که مشاهده می‌کنیم ((دوپلر نسبیتی|انتقالهای دوپلری)) بسیار متفاوتی دارند و در نتیجه با خطوط طیفی بسیار پهنی روبرو می‌شویم. این یکی از ویژگیهایی است که با آن می‌توان اختروشها را تشخیص داد.

اعتقاد بر این است که بیشتر ((اشعه فروسرخ|تابش فروسرخ)) در واقع تابش فرابنفش است که از گازهای غبارآلود دورتر بازتابیده می‌شود، همچنین مشاهده شده است که در اختروشها تغییراتی پدید می‌آید که مقیاس زمانی آنها ممکن است چند روز باشد که دست کم برای این مورد ، این بدان معنا است که تابش از ناحیه‌ای سرچشمه می‌گیرد که از ((منظومه شمسی)) بزرگتر نیست.
 !نحوه مشاهده اختروشها !نحوه مشاهده اختروشها
 تعداد کمی از اختروشها از جمله 3c273 ، چشمه رادیویی قوی هستند و "رادیو قوی" نامیده می‌شود (اغلب اختروشها "رادیو ضعیف" هستند (واژه اختروش در ابتدا به اجسام رادیو - ضعیف اطلاق می‌شد، اما حالا معمولا شامل اجسام رادیو - ضعیف هم می شود). اختروشهای رادیو قوی یک جفت فواره تولید می‌کند که در دو جهت پاد موازی از هسته و در نهایت از کهکشان بیرون می‌زند و دو ناحیه عظیم مولد امواج رادیویی را پدید می‌آاورد.

((پلاسمای ستاره‌ای|پلاسمای)) موجود در این فواره‌ها که امواج رادیویی تولید می‌کنند، می‌توانند با سرعتی خیلی نزدیک به سرعت نور حرکت کنند. وقتی که جهت یکی از فواره‌ها به سمت زمین باشد، ویژگیهایی مشاهده می‌شود که گویی سرعتی بیش از سرعت نور دارند. اما این انبساط "ابر نوری" فقط یک خطای دید است. برخی از این فواره‌ها در بسامدهای بالاتر هم دیده می‌شوند که در یک مورد انرژی ((اشعه ایکس|پرتوهای ایکس)) آن به هزار میلیارد الکترون ولت هم می‌رسد.
 تعداد کمی از اختروشها از جمله 3c273 ، چشمه رادیویی قوی هستند و "رادیو قوی" نامیده می‌شود (اغلب اختروشها "رادیو ضعیف" هستند (واژه اختروش در ابتدا به اجسام رادیو - ضعیف اطلاق می‌شد، اما حالا معمولا شامل اجسام رادیو - ضعیف هم می شود). اختروشهای رادیو قوی یک جفت فواره تولید می‌کند که در دو جهت پاد موازی از هسته و در نهایت از کهکشان بیرون می‌زند و دو ناحیه عظیم مولد امواج رادیویی را پدید می‌آاورد.

((پلاسمای ستاره‌ای|پلاسمای)) موجود در این فواره‌ها که امواج رادیویی تولید می‌کنند، می‌توانند با سرعتی خیلی نزدیک به سرعت نور حرکت کنند. وقتی که جهت یکی از فواره‌ها به سمت زمین باشد، ویژگیهایی مشاهده می‌شود که گویی سرعتی بیش از سرعت نور دارند. اما این انبساط "ابر نوری" فقط یک خطای دید است. برخی از این فواره‌ها در بسامدهای بالاتر هم دیده می‌شوند که در یک مورد انرژی ((اشعه ایکس|پرتوهای ایکس)) آن به هزار میلیارد الکترون ولت هم می‌رسد.
 !نمونه‌ای از کهکشانهای رادیویی !نمونه‌ای از کهکشانهای رادیویی
 اختروشها جالب توجه‌ترین نمونه‌های کهکشانهایی هستند که هسته فعال دارند. نمونه کمتر درخشان ، اختروشهای رادیو ضعیف "کهکشانهای رادیو ضعیف " و نمونه‌های بیشتر درخشان ، اختروشهای رادیو قوی که کهکشانهای رادیو قوی نام دارند. بسیاری از اختر شناسان گمان می‌کنند که بیشتر کهکشانهای درخشان خیلی سریع از مرحله اختروشی می‌گذرند اما این امکان نیز وجود دارد که در عوض تعداد کمی از کهکشانها بشتر عمرشان را در همان مرحله اختروشی بمانند.

اختروشها نه تنها به نوبه خود درخور توجه هستند، بلکه برای ماده‌ای که در امتداد خط دید آنها قرار می‌گیرد هم کاونده‌های ارزشمندی به شمار می‌آیند. در طیف بیشتر اختروشها با خطوطی جذبی روبرو می‌شویم که انتقال به سرخشان کمتر از انتقال به سرخ خود اختروشهاست. خطوط طیفی مربوط به گذارهای یونی اتمهایی که در ستاره‌ها ساخته می‌شوند، مثل ((کربن)) و ((منیزیم)) به گازهای درون کهکشانها نسبت داده می‌شود. مجموعه بزرگ خطوطی که فقط به ((هیدروژن)) مربوط است ، به گاز اولیه‌ای نسبت داده می‌شود که هنوز به صورت کهکشانها و ستاره‌های معمولی چگالیده نشده است.

اثر کاملا جداگانه‌ای که فقط در یک صدم اختروشها دیده می‌شود، انحراف نور اختروشهای دور دست است که بر اثر ((میدان گرانشی)) کهکشانهای بین راهی حاصل می‌شود. همگرایی این نوع ((عدسی گرانشی|عدسیهای گرانشی)) ممکن است آنقدر قوی باشد که از هر چشمه اختروش چند تصویر ساخته شود. عدسهای گرانشی می‌توانند درباره کهکشانهای دور دست و ((ابعاد جهان|اندازه شکل عالم)) اطلاعات زیادی را فراهم آورند.
 اختروشها جالب توجه‌ترین نمونه‌های کهکشانهایی هستند که هسته فعال دارند. نمونه کمتر درخشان ، اختروشهای رادیو ضعیف "کهکشانهای رادیو ضعیف " و نمونه‌های بیشتر درخشان ، اختروشهای رادیو قوی که کهکشانهای رادیو قوی نام دارند. بسیاری از اختر شناسان گمان می‌کنند که بیشتر کهکشانهای درخشان خیلی سریع از مرحله اختروشی می‌گذرند اما این امکان نیز وجود دارد که در عوض تعداد کمی از کهکشانها بشتر عمرشان را در همان مرحله اختروشی بمانند.

اختروشها نه تنها به نوبه خود درخور توجه هستند، بلکه برای ماده‌ای که در امتداد خط دید آنها قرار می‌گیرد هم کاونده‌های ارزشمندی به شمار می‌آیند. در طیف بیشتر اختروشها با خطوطی جذبی روبرو می‌شویم که انتقال به سرخشان کمتر از انتقال به سرخ خود اختروشهاست. خطوط طیفی مربوط به گذارهای یونی اتمهایی که در ستاره‌ها ساخته می‌شوند، مثل ((کربن)) و ((منیزیم)) به گازهای درون کهکشانها نسبت داده می‌شود. مجموعه بزرگ خطوطی که فقط به ((هیدروژن)) مربوط است ، به گاز اولیه‌ای نسبت داده می‌شود که هنوز به صورت کهکشانها و ستاره‌های معمولی چگالیده نشده است.

اثر کاملا جداگانه‌ای که فقط در یک صدم اختروشها دیده می‌شود، انحراف نور اختروشهای دور دست است که بر اثر ((میدان گرانشی)) کهکشانهای بین راهی حاصل می‌شود. همگرایی این نوع ((عدسی گرانشی|عدسیهای گرانشی)) ممکن است آنقدر قوی باشد که از هر چشمه اختروش چند تصویر ساخته شود. عدسهای گرانشی می‌توانند درباره کهکشانهای دور دست و ((ابعاد جهان|اندازه شکل عالم)) اطلاعات زیادی را فراهم آورند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اختر فیزیک نسبیتی)) *((اختر فیزیک نسبیتی))
 *((انتقال سرخ گرانشی)) *((انتقال سرخ گرانشی))
 *((پلاسمای ستاره‌ای)) *((پلاسمای ستاره‌ای))
-*((چشه موج رادیویی)) +*((چشه موج رادیویی))
 *((طیف ستاره)) *((طیف ستاره))
 *((عدسی گرانشی)) *((عدسی گرانشی))
 *((قانون هابل)) *((قانون هابل))
 *((کهکشان رادیویی)) *((کهکشان رادیویی))
 *((گرانش علیه گرانش)) *((گرانش علیه گرانش))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 05 تیر 1385 [13:37 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 02 خرداد 1385 [15:34 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [04:39 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..