منو
 کاربر Online
677 کاربر online
تاریخچه ی: اخترنما

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-25Lines: 1-68
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان نجوم))
 +*((واژگان اختر فیزیک))
 +*((واژگان کیهان شناسی))
 +*((واژگان فیزیک فضا))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
 +*((اجرام آسمانی))
 +*((اختر فیزیک))
 +*((رادیو نجوم))
 +*((ستاره))
 +*((ستاره شناسی اشعه ایکس))
 +*((ستاره شناسی رادیوئی))
 +*((ستاره شناسی مادون قرمز))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای نجوم))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 +**[http://parssky.com|پارس اسکای]
 +**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 +**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 +**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
 +**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
 +**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
 +**[http://www.space-frontier.org|بنیاد مرزهای فضا]
 +**[http://www.challenger.org|کاوش فضا]
 +**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه آسمان شب]
 +**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !مقدمه !مقدمه
 اخترنماها منابع انتشار ((موج رادیویی|امواج رادیویی)) در کیهان به شمار می‌روند. بعضی از آنها از مدتها قبل با ((تلسکوپ نوری|تلسکوپهای نوری)) قابل رؤیت بودند و ستاره شناسان فکر می‌کردند که ستارگانی معمولی هستند. وقتی ((رادیو تلسکوپ|رادیو تلسکوپهای بزرگ)) بکار گرفته شدند. آنها علائمی را دریافت کردند که با نشانه‌های اشیای ستاره مانند (اخترنماها) که قبلا از طریق عکسبرداری معمولی شناخته شده بودند یکسان تشخیص داده شدند. اخترنماها به دلیل قوی بودن منابع رادیویی آنها به صورت معمایی در آمدند و در بعضی موارد هنوز هم چنین هستند. اخترنماها منابع انتشار ((موج رادیویی|امواج رادیویی)) در کیهان به شمار می‌روند. بعضی از آنها از مدتها قبل با ((تلسکوپ نوری|تلسکوپهای نوری)) قابل رؤیت بودند و ستاره شناسان فکر می‌کردند که ستارگانی معمولی هستند. وقتی ((رادیو تلسکوپ|رادیو تلسکوپهای بزرگ)) بکار گرفته شدند. آنها علائمی را دریافت کردند که با نشانه‌های اشیای ستاره مانند (اخترنماها) که قبلا از طریق عکسبرداری معمولی شناخته شده بودند یکسان تشخیص داده شدند. اخترنماها به دلیل قوی بودن منابع رادیویی آنها به صورت معمایی در آمدند و در بعضی موارد هنوز هم چنین هستند.
 

 

 
 
 
 
  
-{picture=084-Quasar.jpg} +{picture=084-Quasar.jpg height=300 width=300}
  
 
 
 
 
-

 
 !کشف اخترنماها !کشف اخترنماها
 وقتی با تلسکوپهای بزرگ از طیف امواج آنها عکسبرداری شد، چیز خاصی در مورد آنها کشف نشد. تا اینکه بعدا در سال 1963 ~~green:مارتن اشمیت~~ ، ستاره ناس آلمانی ، که در ~~green:رصدخانه پالومار~~ کار می‌کرد، طیف اخترنمایی را به تصویر کشید و ناگهان دریافت که تغییر مکان سرخ دیگری که قبلا دیده بسیار بزرگتر است. اگر این تغییر مکان سرخ بسیار بزرگ ناشی از همان علتهایی باشد که پژوهش قبلی هابل نشان داده است (یعنی کم نورترین شیء دارای بزرگترین سرعت پسروی است) در آنصورت اخترنماها واقعا اجرام شگفت انگیزی بوده و سرعت پسروی برخی از آنها ظاهرا به سرعت نور یعنی 300000 کیلومتر (186000 مایل) در ثانیه می‌رسد. وقتی با تلسکوپهای بزرگ از طیف امواج آنها عکسبرداری شد، چیز خاصی در مورد آنها کشف نشد. تا اینکه بعدا در سال 1963 ~~green:مارتن اشمیت~~ ، ستاره ناس آلمانی ، که در ~~green:رصدخانه پالومار~~ کار می‌کرد، طیف اخترنمایی را به تصویر کشید و ناگهان دریافت که تغییر مکان سرخ دیگری که قبلا دیده بسیار بزرگتر است. اگر این تغییر مکان سرخ بسیار بزرگ ناشی از همان علتهایی باشد که پژوهش قبلی هابل نشان داده است (یعنی کم نورترین شیء دارای بزرگترین سرعت پسروی است) در آنصورت اخترنماها واقعا اجرام شگفت انگیزی بوده و سرعت پسروی برخی از آنها ظاهرا به سرعت نور یعنی 300000 کیلومتر (186000 مایل) در ثانیه می‌رسد.
 !نظریات ستاره شناسان !نظریات ستاره شناسان
 با اینکه اخترنماها ظاهرا مثل ((ستاره|ستارگان)) با نور ضعیف و بسیار دور دست می‌تابند، ولی درخشندگی واقعی آنها ممکن است صدها برابر درخشندگی تمام ((کهکشان|کهکشانها)) باشد، و لو اینکه تابشهای آنها از مناطقی از کیهان دریافت می‌شود که پهنای کمتر از یک سال نوری دارند. (پهنای ((کهکشان راه شیری)) ما حدود 100000 سال نوری است). به دلیل این حقیقت تکان دهنده برخی از ستاره شناسان ، این نظر را که اخترنماها اجرام بسیار دور دست هستند رد می‌کنند. شاید هم نظر هابل در مورد تغییر مکانهای سرخ کهکشانها نادرست باشد. بعضی بر این عقیده‌اند که جابجاییهای (تغییر مکانهای) بسیار بزرگ خطوط طیفی در مورد اخترنماهای دور دست ممکن است در اثر چیز دیگری (مثلا جاذبه) ایجاد شده است. یا اخترنماها ممکن است اشیای نزدیکتری باشند که در اثر عواملی که هنوز ناشناخته‌اند، با سرعت بسیار بالایی از راه شیری به بیرون پرتاب شده‌اند. اکثر ستاره شناسان معتقدند که اخترنماها اشیایی بسیار دور دست بوده و با سرعتهای خیلی زیاد در حال دور شدن هستند. با این حال هیچ کس نمی‌تواند به این نظر اطمینان کامل داشته باشد. با اینکه اخترنماها ظاهرا مثل ((ستاره|ستارگان)) با نور ضعیف و بسیار دور دست می‌تابند، ولی درخشندگی واقعی آنها ممکن است صدها برابر درخشندگی تمام ((کهکشان|کهکشانها)) باشد، و لو اینکه تابشهای آنها از مناطقی از کیهان دریافت می‌شود که پهنای کمتر از یک سال نوری دارند. (پهنای ((کهکشان راه شیری)) ما حدود 100000 سال نوری است). به دلیل این حقیقت تکان دهنده برخی از ستاره شناسان ، این نظر را که اخترنماها اجرام بسیار دور دست هستند رد می‌کنند. شاید هم نظر هابل در مورد تغییر مکانهای سرخ کهکشانها نادرست باشد. بعضی بر این عقیده‌اند که جابجاییهای (تغییر مکانهای) بسیار بزرگ خطوط طیفی در مورد اخترنماهای دور دست ممکن است در اثر چیز دیگری (مثلا جاذبه) ایجاد شده است. یا اخترنماها ممکن است اشیای نزدیکتری باشند که در اثر عواملی که هنوز ناشناخته‌اند، با سرعت بسیار بالایی از راه شیری به بیرون پرتاب شده‌اند. اکثر ستاره شناسان معتقدند که اخترنماها اشیایی بسیار دور دست بوده و با سرعتهای خیلی زیاد در حال دور شدن هستند. با این حال هیچ کس نمی‌تواند به این نظر اطمینان کامل داشته باشد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اجرام آسمانی)) *((اجرام آسمانی))
 *((اختر فیزیک)) *((اختر فیزیک))
 *((تلسکوپ)) *((تلسکوپ))
 *((تلسکوپ رادیویی)) *((تلسکوپ رادیویی))
 *((ستاره)) *((ستاره))
 +*((ستاره شناسی اشعه ایکس))
 +*((ستاره شناسی رادیوئی))
 +*((ستاره شناسی مادون قرمز))
 *((کهکشان)) *((کهکشان))
 *((موج رادیویی)) *((موج رادیویی))
 *((نجوم)) *((نجوم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 05 تیر 1385 [13:39 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 11 اردیبهشت 1385 [08:39 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 اردیبهشت 1385 [08:37 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 اردیبهشت 1385 [08:31 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 اردیبهشت 1385 [08:23 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..