/>
    
 منو
 کاربر Online
1200 کاربر online
تاریخچه ی: اختراع آنتن

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-26Lines: 1-33
-V{maketoc}

! دید کلی:

((آنتـــــن)) وسیله‌ای است ، که در ((رادیو)) و ((تلویزیون)) مورد استفاده قرار می‌گیرد ، کار آنتن گیرنده گرفتن امواجی است، که از ((دستگاه فرستنده)) منتشر گشته و بعد از پیمودن راه درازی ضعیف شده است. آنتن این فیزیک امواج ضعیف را می‌گیرد و به ((آمپلی‌فایر)) دستگاه می سپارد، تا دوباره قوی شوند، و به صورت ((صدا)) و ((تصویر)) در آیند.

! تاریخچه:

دوازده دســــــامبر سال 1901 میلادی بود که "مارکنی" در یک اتاق اجاره‌ای دستگاه ((دستگاه فرستنده|فرستنده‌ای)) کار گذاشته بود، که از ساعت 15 تا 18 هر روز ((موج رادیویی|علایم رادیویی)) می‌فرستاد. این پیام فقط "اس" بود، که به دنبال هم از دستگاه فرستنده به صورت ((امواج الکترومغناطیسی)) صادر می‌شد. وی تواسته بود، این ((فیزیک امواج)) را از روی دریای مانش عبور دهد و این کار او با موفقیت همراه بود.

! نحوه کف اولین ((آنتن)):

((مارکنی)) وقتی می‌خواست علایم رادیویی را از فراز اقیانوس اطلس بگذراند با ناکامی روبه رو شد. زیرا دستگاه گیرنده او این علایم را دریافت نکرد. وی در این موقع فقط بیست و پنج سال داشت. وقتی در حضور تماشاگران زیادی آزمایش خود را بی نتیجه دید، بدون اینکه خودش را ببازد، یک بادبادک درست کرد. یک سیم نازک به آن متصل ساخت و بادبادک را به هوا فرستاد، در حالی که انتهای پایینی این سیم به دستگاه ((دستگاه گیرنده|گیرنده)) وصل بود.

وقتی ارتفاع ((بادبادک)) از زمین تقریبا به پنجاه متر رسید ، ناگهان گیرنده به صدا در آمد و علامتهای "اس" پشت سر هم از آن شنیده شد. مارکنی فریادی از خوشحالی برکشید. او به وسیله اولین آنتنی که ساخته بود، موفق شد. پیامهای رادیویی را بعد از طی مسافت سه هزار و پانصد کیلومتر اخذ کند. زیرا بین گیرنده و فرستنده ، ((اقیانوس اطلس)) قرار داشت. امروزه نیز گیرنده رادیویی یا ((امواج تلویزیونی|تلویزیونی)) وقتی می‌تواند نتیجه مطلوب بدهد که آنتن مناسب داشته باشد.

! مباحث مرتبط با عنوان:
+

able align=left>

{picture=aerialanim.gif}
>>

!دید کلی
((آنتـــــن)) وسیله‌ای است ، که در ((رادیو)) و ((تلویزیون)) مورد استفاده قرار می‌گیرد، کار آنتن گیرنده گرفتن امواجی است، که از ((دستگاه فرستنده)) منتشر گشته و بعد از پیمودن راه درازی ضعیف شده است. آنتن این امواج ضعیف را می‌گیرد و به ((آمپلی‌فایر)) دستگاه میسپارد، تا دوباره قوی شوند و بصورت صدا و تصویر در آیند.
!تاریخچه
دوازده دســــــامبر سال 1901 میلادی بود که "مارکنی" در یک اتاق اجاره‌ای دستگاه فرستنده‌ای کار گذاشته بود، که از ساعت 15 تا 18 هر روز ((موج رادیویی|علایم رادیویی)) می‌فرستاد. این پیام فقط "اس" بود، که به دنبال هم از دستگاه فرستنده بصورت ((امواج الکترومغناطیسی)) صادر می‌شد. وی تواسته بود، این امواج را از روی دریای مانش عبور دهد و این کار او با موفقیت همراه بود.
!نحوه ختراع اولین آنتن
((مارکنی)) وقتی می‌خواست علایم رادیویی را از فراز اقیانوس اطلس بگذراند با ناکامی روبرو شد. زیرا دستگاه گیرنده او این علایم را دریافت نکرد. وی در این موقع فقط بیست و پنج سال داشت. وقتی در حضور تماشاگران زیادی آزمایش خود را بی نتیجه دید، بدون اینکه خودش را ببازد، یک بادبادک درست کرد. یک سیم نازک به آن متصل ساخت و بادبادک را به هوا فرستاد، در حالی که انتهای پایینی این سیم به ((دستگاه گیرنده)) وصل بود.
>{picture=antenna_animation.gif}


>
وقتی ارتفاع بادبادک از زمین تقریبا به پنجاه متر رسید، ناگهان گیرنده به صدا در آمد و علامتهای "اس" پشت سر هم از آن شنیده شد. مارکنی فریادی از خوشحالی برکشید. او بوسیله اولین آنتنی که ساخته بود، موفق شد پیامهای رادیویی را بعد از طی مسافت سه هزار و پانصد کیلومتر اخذ کند. زیرا بین گیرنده و فرستنده ، اقیانوس اطلس قرار داشت. امروزه نیز گیرنده رادیویی یا تلویزیونی وقتی می‌تواند نتیجه مطلوب بدهد که آنتن مناسب داشته باشد.
!مباحث مرتبط با عنوان
 *((آنتن)) *((آنتن))
-*((موج رادیویی)) 
 *((امواج الکترومغناطیسی)) *((امواج الکترومغناطیسی))
 *((امواج تلویزیونی)) *((امواج تلویزیونی))
-*((بدبادک)) +*((بی یم))
 *((دستگاه فرستنده)) *((دستگاه فرستنده))
 *((دستگاه گیرنده)) *((دستگاه گیرنده))
 +*((موج رادیویی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 02 خرداد 1385 [16:13 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 02 خرداد 1385 [16:11 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [12:43 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [13:18 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [15:21 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..