منو
 صفحه های تصادفی
رویکرد سیستمی آموزش و پرورش
فضانورد
خاک لمون رسی لایی
خاستگاه گوهرها
چگونه از الکتریسیته گرما ایجاد می شود؟
اظهارنظرهای موافق:ورود اسلام موهبت است
رشته علوم تشریحی
اعجاز قرآن
آخرین ارسالهای انجمن خلاقیت و فن آوری
امام خمینی - حق‌پذیری
 کاربر Online
325 کاربر online
تاریخچه ی: اخبار علمی شیمی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-73Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 -=::وجود سلنیم (Se) در خون مادر از ورود سم به بدن جنین جلوگیری می‌کند.::=- -=::وجود سلنیم (Se) در خون مادر از ورود سم به بدن جنین جلوگیری می‌کند.::=-
 
 
  
 محققان فنلاندی در دانشگاه کیوپیو ، با بررسی نمونه‌های خون زنان باردار به این نتیجه رسیده‌اند که ماده سلنیم موجود در خون آنان ، در حفاظت از جنین در برابر فلزات سمی سنگین ، مثل ((کادمیم)) که در دود سیگار یافت می‌شود، موثر است. این محققان در آزمایشهای خود مشاهده کردند که مقدار سلنیم موجود در بند ناف که مستقیما به بدن جنین وارد می‌شود، بیش از میزان این ماده در بدن خود زنان باردار است و با بالا رفتن میزان یک ماده سمی نظیر کادمیم در بند ناف ، بر میزان سلنیم نیز افزوده می‌شود.

این امر حکایت از آن دارد که بندناف ، ((سلنیم)) بیشتری را از بدن مادر جذب می‌کند، تا کادمیمی را که در آستانه ورود به بدن جنین است، پاک کند. محققان فنلاندی در مطالعه روی زنان حامله در استونی مشاهده کرده‌اند، آن دسته از خانمهای بارداری که در غذای مصرفی آنها ، مقدار سلنیم کمتر از حد متعارف است، در ماههای آخر بارداری تراز این ماده در خونشان تا حدود 15 درصد افت می‌کند.
 محققان فنلاندی در دانشگاه کیوپیو ، با بررسی نمونه‌های خون زنان باردار به این نتیجه رسیده‌اند که ماده سلنیم موجود در خون آنان ، در حفاظت از جنین در برابر فلزات سمی سنگین ، مثل ((کادمیم)) که در دود سیگار یافت می‌شود، موثر است. این محققان در آزمایشهای خود مشاهده کردند که مقدار سلنیم موجود در بند ناف که مستقیما به بدن جنین وارد می‌شود، بیش از میزان این ماده در بدن خود زنان باردار است و با بالا رفتن میزان یک ماده سمی نظیر کادمیم در بند ناف ، بر میزان سلنیم نیز افزوده می‌شود.

این امر حکایت از آن دارد که بندناف ، ((سلنیم)) بیشتری را از بدن مادر جذب می‌کند، تا کادمیمی را که در آستانه ورود به بدن جنین است، پاک کند. محققان فنلاندی در مطالعه روی زنان حامله در استونی مشاهده کرده‌اند، آن دسته از خانمهای بارداری که در غذای مصرفی آنها ، مقدار سلنیم کمتر از حد متعارف است، در ماههای آخر بارداری تراز این ماده در خونشان تا حدود 15 درصد افت می‌کند.
 
 
  
 ((مجله دانشمند - شماره 496 - بهمن 1383.~منبع)) ((مجله دانشمند - شماره 496 - بهمن 1383.~منبع))
  
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
  
 -=::عنصر رادیواکتیو پلوتونیوم بیش از تصورات قبلی سرطانزا است.::=- -=::عنصر رادیواکتیو پلوتونیوم بیش از تصورات قبلی سرطانزا است.::=-
 
 
  
 تحقیقات جدید نشان می‌دهد عنصر رادیواکتیو پلوتونیوم ، بسیاز خطرناکتر از تصورات پیشین است. به گزارش سایت اینترنتی New Scientist (نیوساینتیست) ، گروهی از دانشمندان اعلام کردند راهیابی عنصر ((پلوتونیوم)) به بدن انسان تا 10 برابر بیش از تصورات قبلی ، خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. محققان انگلیسی اعلام کردند تحقیقات جدید نشان می‌دهد، باید برای تعیین استاندارهای جهانی که حد خطرناک تماس با پرتوهای رادیواکتیو پلوتونیوم را تعیین می‌کنند، تجدید نظر کرد.

در شصت سال گذشته ، چندین هزار کیلوگرم عنصر پلوتونیم در پی آزمایشهای اتمی و همچنین نیروگاههای هسته‌ای سرتاسر جهان به محیط زیست راه یافته است. پیش از این تحقیقات انجام گرفته در اروپا و آمریکا نشان داده بود که حتی آن دسته از سلولهای بدن انسان که ظارهرا در تماس با پرتوهای پلوتونیم آسیب نمی بینند، در بلند مدت دچار ناپایداری ژنتیکی می‌شوند. به علاوه حتی سلولهایی که در معرض پرتوهای رادیواکتیو قرار نگرفته‌اند، در اثر مجاورت با سلولهای آسیب دیده دچار تغییرات می‌شوند و میزان جهشهای ژنتیکی در ((ساختمان DNA|DNA)) نسلهای بعدی حاصل از افرادی که با پرتوهای پلوتونیم تماس داشته‌اند، افزایش پیدا می‌کند.

در این مطالعه ، محققان گروههای حفاظت در برابر پرتوهای رادیواکتیو ، در دولت انگلیس ، محققان صنعت هسته‌ای این کشور و دانشگاهها و گروههای حفاظت از محیط زیست حضور داشته‌اند. کارشناسان حاضر در مطالعه اخیر با تاکید بر این موضوع که میزان خطرات ورود حتی مقادیر جزئی از عنصر پلوتونیوم به بدن انسان ، بیش از تصورات قبلی است، اظهار داشتند که برای تعیین استانداردهای مربوط به حد خطرناک تماس با این عنصر ، باید دقت بیشتری شود.
 تحقیقات جدید نشان می‌دهد عنصر رادیواکتیو پلوتونیوم ، بسیاز خطرناکتر از تصورات پیشین است. به گزارش سایت اینترنتی New Scientist (نیوساینتیست) ، گروهی از دانشمندان اعلام کردند راهیابی عنصر ((پلوتونیوم)) به بدن انسان تا 10 برابر بیش از تصورات قبلی ، خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. محققان انگلیسی اعلام کردند تحقیقات جدید نشان می‌دهد، باید برای تعیین استاندارهای جهانی که حد خطرناک تماس با پرتوهای رادیواکتیو پلوتونیوم را تعیین می‌کنند، تجدید نظر کرد.

در شصت سال گذشته ، چندین هزار کیلوگرم عنصر پلوتونیم در پی آزمایشهای اتمی و همچنین نیروگاههای هسته‌ای سرتاسر جهان به محیط زیست راه یافته است. پیش از این تحقیقات انجام گرفته در اروپا و آمریکا نشان داده بود که حتی آن دسته از سلولهای بدن انسان که ظارهرا در تماس با پرتوهای پلوتونیم آسیب نمی بینند، در بلند مدت دچار ناپایداری ژنتیکی می‌شوند. به علاوه حتی سلولهایی که در معرض پرتوهای رادیواکتیو قرار نگرفته‌اند، در اثر مجاورت با سلولهای آسیب دیده دچار تغییرات می‌شوند و میزان جهشهای ژنتیکی در ((ساختمان DNA|DNA)) نسلهای بعدی حاصل از افرادی که با پرتوهای پلوتونیم تماس داشته‌اند، افزایش پیدا می‌کند.

در این مطالعه ، محققان گروههای حفاظت در برابر پرتوهای رادیواکتیو ، در دولت انگلیس ، محققان صنعت هسته‌ای این کشور و دانشگاهها و گروههای حفاظت از محیط زیست حضور داشته‌اند. کارشناسان حاضر در مطالعه اخیر با تاکید بر این موضوع که میزان خطرات ورود حتی مقادیر جزئی از عنصر پلوتونیوم به بدن انسان ، بیش از تصورات قبلی است، اظهار داشتند که برای تعیین استانداردهای مربوط به حد خطرناک تماس با این عنصر ، باید دقت بیشتری شود.
 
 
  
 ((مجله دانشمند _ شماره 495 - دی ماه 1383.~منبع)) ((مجله دانشمند _ شماره 495 - دی ماه 1383.~منبع))
  
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
  
 -=::((آرسنیک)) می‌تواند برای معالجه سرطان خون موثر باشد.::=- -=::((آرسنیک)) می‌تواند برای معالجه سرطان خون موثر باشد.::=-
  
 
 
 
 
  
 گروهی از پژوهشگران ایرانی به سرپرستی __دکتر اردشیر قوام‌زاده__ می‌گوید که آرسینیک تری اکسید (Arsenic trioxide) را می‌توان به عنوان خط اول معالجه سرطان (سرطان حاد خون) بکار گرفت. آنها دریافتند که پس از دو دوره درمان ، علائم بیماری در بیش از 90% از 62 بیمار مورد مطالعه کاملا ناپدید شد. آرسینیک تری اکسید ، هم اکنون در بسیاری از کشورها به عنوان خط دوم معالجه سرطان خون بکار می‌رود. سالانه 20 هزار نفر در سراسر جهان به بیماری سرطان خون مبتلا می‌شوند.

براساس این مطالعه که در سازمان اروپایی تحقیقات و معالجه سرطان در ژنو عرضه شد، این شیوه می‌تواند برای معالجه سایر سرطانها ، مانند نوعی سرطان مغز استخوان موثر باشد. آرسینیک تری اکسید ، از طریق ایجاد تغییراتی در سلولهای سرطانی که باعث مرگ آنها می‌شود، عمل می‌کند. پژوهشگران گفتند که همچنین به نظر می‌رسد، این ماده ژنی را که مسئول تولید یک ((پروتئین)) معیوب است، تصحیح می‌کند. تولید این پروتئین منجر به سرطان خون می‌شود.
 گروهی از پژوهشگران ایرانی به سرپرستی __دکتر اردشیر قوام‌زاده__ می‌گوید که آرسینیک تری اکسید (Arsenic trioxide) را می‌توان به عنوان خط اول معالجه سرطان (سرطان حاد خون) بکار گرفت. آنها دریافتند که پس از دو دوره درمان ، علائم بیماری در بیش از 90% از 62 بیمار مورد مطالعه کاملا ناپدید شد. آرسینیک تری اکسید ، هم اکنون در بسیاری از کشورها به عنوان خط دوم معالجه سرطان خون بکار می‌رود. سالانه 20 هزار نفر در سراسر جهان به بیماری سرطان خون مبتلا می‌شوند.

براساس این مطالعه که در سازمان اروپایی تحقیقات و معالجه سرطان در ژنو عرضه شد، این شیوه می‌تواند برای معالجه سایر سرطانها ، مانند نوعی سرطان مغز استخوان موثر باشد. آرسینیک تری اکسید ، از طریق ایجاد تغییراتی در سلولهای سرطانی که باعث مرگ آنها می‌شود، عمل می‌کند. پژوهشگران گفتند که همچنین به نظر می‌رسد، این ماده ژنی را که مسئول تولید یک ((پروتئین)) معیوب است، تصحیح می‌کند. تولید این پروتئین منجر به سرطان خون می‌شود.
  
 
 
 
 
  
 ((WWW.Shimi.ir~منبع)) ((WWW.Shimi.ir~منبع))
  
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
  
 -=::بوسه مرگ برای پروتئینها ، نوبل شیمی برای بیوشیمیدانها به ارمغان آورد!::=- -=::بوسه مرگ برای پروتئینها ، نوبل شیمی برای بیوشیمیدانها به ارمغان آورد!::=-
  
 
 
 
 
  
 فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد ، آرون سیچانور (A.Ciechenavor) و اورام هرشلو (A.Hershko) ، هر دو از اسرائیل و ایروین رز (A.Rose) از آمریکا را به عنوان برندگان جایزه نوبل شیمی در سال 2004 اعلام کرد. در گزارش فرهنگستان اعلام شده است که با تلاش این دانشمندان ، امروزه این امکان بوجود آمده تا درک کنیم که سلول چگونه به کمک تجزیه پروتئینهای خاصی ، و نه سایر پروتئینها ، فرآیندهای حیاتی خود را در سطح مولکولی مورد مراقبت قرار می‌دهد. در طول سالها ، توجه پژوهشگران بیشتر به ساخته شدن پروتئینها معطوف بود، بطوری که حداقل پنج جایزه نوبل در زمینه بیان و تولید پروتئینها به محققان اعطا شد. بوسه مرگ شیوه‌ای است که بدن انسان ، پروتئینهای ناخواسته را تشخیص می‌دهد و نابود می‌کند. فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد ، آرون سیچانور (A.Ciechenavor) و اورام هرشلو (A.Hershko) ، هر دو از اسرائیل و ایروین رز (A.Rose) از آمریکا را به عنوان برندگان جایزه نوبل شیمی در سال 2004 اعلام کرد. در گزارش فرهنگستان اعلام شده است که با تلاش این دانشمندان ، امروزه این امکان بوجود آمده تا درک کنیم که سلول چگونه به کمک تجزیه پروتئینهای خاصی ، و نه سایر پروتئینها ، فرآیندهای حیاتی خود را در سطح مولکولی مورد مراقبت قرار می‌دهد. در طول سالها ، توجه پژوهشگران بیشتر به ساخته شدن پروتئینها معطوف بود، بطوری که حداقل پنج جایزه نوبل در زمینه بیان و تولید پروتئینها به محققان اعطا شد. بوسه مرگ شیوه‌ای است که بدن انسان ، پروتئینهای ناخواسته را تشخیص می‌دهد و نابود می‌کند.
  
 
 
 
 
  
 ((WWW.shimi.ir و مجله دانشمند _ شماره 495 _ دی ماه 1383.~منابع)) ((WWW.shimi.ir و مجله دانشمند _ شماره 495 _ دی ماه 1383.~منابع))
  
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [08:34 ]   3   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [08:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [09:00 ]   1   system   created from structure   v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..